Světelné desatero

1. Dokážu udržet své myšlení čisté vůči všem lidem a vůči všemu dění kolem sebe vždy a všude.

2. Nebudu vzpomínat nedobrých zážitků, ale jen těch krásných.

3. Dokážu odpustit všem, kdo mi jakýmkoliv způsobem ublížili v jakémkoliv životě a dimenzi, aby bylo odpuštěno i mně.

4. Nebudu nikoho a nic odsuzovat, kritizovat ani pomlouvat, nikdy nevím co člověk oproti mě prožil.

5. Budu se snažit mít pro každého jen lásku, pochopení a pdpuštění.

6. V každém člověku je dobro i zlo, budu tedy o každém hovořit jen to dobré - tím v něm dobré vlastnosti posílím.

7. Stanu se pánem nad svými slabostmi. Nebudu se hněvat, zlobit či dokonce rozčilovat.

8. Jsem předem se vším smířen/a, ať přijde jakákoliv bolest či utrpení - je to moje sklizeň.

9. Každý den budu kolem sebe šířit lásku a radost - úsměvem, slovem, službou, radou.

10. Dokážu žít v harmonii s každým člověkem. Při disharmonii budu hledat chybu u sebe.

« Meditace - požehnání a odpuštění rodičům Kristovým srdcemSaunový obřad od Černého vlka »