Svatá Terezie


/katolická/

Známá rovněž jako Terezie z Lisieux, Terezie od Ježíška, Květinka, Květinka Ježíše.

Svatá Terezie je mocná a láskyplná francouzská světice, která pomáhá lidem s léčbou. Víte, že vyslyšela vaše modlitby, když uvidíte nebo ucítíte růže. Narodila se jako Therese Martinová v roce 1873 a v patnácti letech vstoupila do karmelitského klášte­ra. Zemřela v pouhých dvaceti čtyř letech.

Mnozí lidé hlásí ověřené vyléčení po té, co se ke svaté Terezii modlili nebo navštívili místo s jejími ostatky. Když v roce 1897 umírala, řekla: „Po smrti zasypu vše růžemi." Od té doby je spo­jována s těmito krásnými květinami. Z tohoto důvodu je rovněž patronkou květinářů a květinářek. Pomáhá však mnohem více, zvláště v oblasti fyzické léčby.

Říká se, že pomohla za druhé světové války mnoha letcům, takže je rovněž pokládána za patronku pilotů, letušek a stewardů a vojenského personálu na leteckých základnách.

Ve své autobiografii Dějiny duše Terezie píše, že prostota a také důvěra a láska k Bohu jsou klíčem k šťastnému a svatému živo­tu. Napsala rovněž, že to, na čem v životě záleží „nejsou velké skutky, ale velká láska." 

Pomáhá:
    * se zahradničením, zvláště s pěstováním květin.
    * s léčením nemocí a poranění
    * pilotům a posádkám letadel
    * duchovními radami
 
INVOKACE

Katolíci normálně odříkají modlitbu Novena rose a požádají svatou Terezii o požehnání. Nekatolíci mohou tuto láskyplnou světici rovnou požádat o pomoc. Říká se, že když tuto prosbu opakujete 9 až 24 dní, uvidíte růži jako náznak toho, že vaše žá­dost byla vyslyšena a splněna.

„Terezičko od Ježíška, utrhni mně, prosím, růži z nebeských zahrad a pošli mně ji jako poselství lásky. Květinko Ježíše, požádej dnes Boha, aby mně jako projev přízně splnil prosbu, kterou nyní vklá­dám do tvých rukou /řekněte konkrétní žádost/. Svatá Terezie, pomoz mně, abych navždy věřila ve velkou boží lásku a mohla tak napodobovat každý den tvoji „malou cestu. Amen."

« SulisSvatý František »