Síla vůle

Haniel - Svatý válečník

Dávné velryby plují v hloubkách oceánu jako v slzách matky Země. I vy projevte nezlomnou vůli, díky které můžete dosáhnout blaženosti. Dávnověké duše těchto nádherných mořských tvorů přebývají v proudu vesmíru a připomínají nám, že v božském řádu je vše v pořádku, poučme se od nich. Je-li proud vaší vůle oslaben, požádejte Haniela o laskavou pomoc a ucítíte, jak vás zaplavuje síla rubínového světla, která vás očistí, uzdraví a dá znovu životu smysl. Svět znovu uzři velkolepost vaší bytosti. Opakujte třikrát Óm k dosažení čistoty.

« ÚplnostOdpuštění »