Odpuštění

Jofiel - Svatý osvoboditel

Skrze tuto kartu vás Jofiel žádá - smiřte se s minulosti, zbavte se negativních pocitů a vzpomínek a nelpěte na bolesti, která vám brání naplno prožít pocit lásky a životního štěstí. Odpuštění neznamená souhlasit s tím, že vám bylo ublíženo. Znamená, že už dále nechcete jitřit svou bolest a připomínat si, jak vám uškodili. Když nedokážeme odpustit, je naše srdce zraněno hořkostí. Nechte Jofiela, aby z vás sejmul toto břímě. Třikrát zarecitujte Ha a čakra vašeho srdce se promění a ožije.

« Síla vůleRadost »