Sige

Čas klidu

Najděte si jen pro sebe tichou chvilku klidu zaměřenou na odpočinek, meditaci a přemýšlení.

Poselství Sige: Pssst, milovaní. Ztište svou mysl. Nadechněte se a nechejte odplynout slova, obavy a plány. Sáhněte hluboko do ticha ve vašem nitru, do spirály míru, kam nedosáhne vnější svět. Stáhněte se do ústraní. Je na čase stáhnout se do ústraní a strávit nějaký čas o samotě. Láskyplně vám pomohu omládnout a znovu se spojit s vaším středem. Nesnažte se nyní činit žádná rozhodnutí. Dopřejte své mysli odpočinek. Brzo poznáte, kdy je správný čas jednat. Prozatím ale utište svou mysl a odpočiňte si.

Různé významy této karty: Jeďte na meditační pobyt • Více naslouchejte a méně mluvte • Vyhněte se hlasitému hluku a zvukům • Meditujte • Odevzdejte svůj vnitřní neklid nebesům • V tomto období jste citlivější na zvuk •

O Sige: Moudrá gnostická bohyně Sige je považována za velké ticho anebo prázdnotu, ze které vzešlo všechno stvoření. Sige nám připomíná, že slova vytváří dualitu a že v tichu nacházíme náš pravý původ a sami sebe. Ticho je všudypřítomná síla, která dává zrod moudru, a proto gnostici považují Sige za matku Sofie, bohyně moudra. Sige nás učí, že naše kořeny jsou v tiché prázdnotě vesmíru a že je pro nás důležité se opětovně pravidelně s tichem spojovat.

« Sekhmet Sulis »