Sekhmet

Buďte silní

Jste silnější, než si myslíte, a vaše síla zajistí šťastný výsledek.

Poselství Sekhmet: Dívejte se na sebe jako na silné a vítězné osobnosti. Na nic si nestěžujte. Na nikoho a na nic se nevymlouvejte. Jste ztělesněním síly, nikoliv oběť. Váš život se zázračně změní tím, jak se budete povznášet nad staré návyky, a tím, jak sami sebe uvidíte v novém světle obdivuhodné ženské síly. Přitáhnete k sobě nové příležitosti, různé podoby hojnosti a vztahy, které vám umožní naplno projevit váš potenciál. Být silný znamená, že sami sebe vidíte v tom nejpříznivějším světle, jaké si dovedete představit. Buďte upřímní, dovolte si cítit pravé emoce, ale především buďte silní.

Různé významy této karty: Nepodceňujte se • Nepodléhejte tlaku anebo pokušení • Vyhněte se stěžování a dávejte si pozor na negativní myšlení • Začněte s posilováním vašeho těla •

O Sekhmet: Egyptská sluneční královna Sekmeth provdaná za egyptského boha Ptaha je ohnivou ochránkyní. Její jméno znamená „silná a mocná". Sekhmet je spojována se lvy, kteří symbolizují její silnou ochranitelskou povahu. Někdy je zobrazována se lví hlavou a ženským tělem. Poproste Sekhmet o podporu s vaší silou a mocí.

« Sedna Sige »