Rodiče

Božskou pravdou je, že vás rodiče milují, a to navěky a nejlépe, jak to umí. Andělé vám pomáhají uzdravit bolest související s vaší matkou nebo otcem.

Tuto kartu jste si vytáhli, protože odpověď na vaši otázku zahrnuje emoce spojené s vaší matkou nebo otcem. Pokud vám například působí potíže přijímat od druhých láskyplnou vlídnost, pak mohou být skrytým důvodem hluboko pohřbené bolestivé emoce související s vaší matkou. To proto, že přijímání je ženskou energií, kterou pro nás ztělesňují naše matky. Pokud se bojíte přijímat lásku nebo cítíte vinu, máte-li požádat o naplnění svých potřeb, pak si zavolejte své anděly a požádejte je o uzdravení a pomoc.

Co se týče otce, základním duchovním vzorcem je mužská energie a rozvoj sebedůvěry ve vlastní schopnost aktivně se projevovat ve světě a měnit věci k lepšímu. Pokud vaše sebedůvěra kolísá, požádejte své anděly, aby napravili vaše emocionální spojení s otcem.

Tato karta je rovněž signálem, že vás rodiče opravdu milují, i když vás způsob, jakým to projevovali, nenaplňoval. Pokud je vaše matka nebo otec v nebi, posílají vám tuto kartu jako způsob, kterým vám chtějí říct „Miluji tě".

JAK POSTUPOVAT

Andělé vyléčí jakoukoli bolestivou emoci související s vašimi rodiči, pokud je o to požádáte. Jděte na tiché místo, kde budete mít soukromí, a vyslovte v duchu nebo nahlas tuto žádost: „Volám vás, moji, matčini a otcovi strážní andělé. Žádám o vaše léčivé požehnání pro můj vnitřní i vnější vztah s rodiči. Jsem ochoten/na oprostit se od emocionálních jedů spojených s mým dětstvím, dospíváním a dospělostí. Žádám vás, andělé, abyste mi pomohli vyměnit všechnu bolest za vnitřní mír."

« Pusťte se Sakrální Čakra »