Řekni, co si myslíš

Svatá Bernadeta
Tato karta je důraznou výzvou, abyste řekli nahlas, co si myslíte. Všechny obavy z toho, jak na to okolí zareaguje, odevzdejte Bohu, Svaté Bernadetě a svým Andělům. Vězte, že s láskou je možné mluvit upřímně a otevřeně. Bez ohledu na reakce

druhých je nutné, abyste řekli, co si myslíte a co vidíte. Nebesa vás přitom budou ochraňovat a pomohou vám volit ta správná slova. Někteří lidé s vámi budou z celého srdce souhlasit, protože čekali na někoho, kdo dané stanovisko vysloví. Jiní se zase postaví proti vám. Vy si ale stůjte na svém a nenechte se ovlivnit žádnou z reakcí. Nyní máte za úkol odhalovat pravdu, a dokud budete mluvit s láskou a přesvědčením, nemáte se čeho obávat.

Svatá Bernadeta je vynikajícím příkladem. Ani ona se nedala zastrašit, i když jí hrozili vězením. Ve svých 14 letech měla svých prvních osmnáct vidění Požehnané Panny Marie, kousek od svého domova, u města Lourdy ve Francii. Panna Marie jí nařídila, aby kopala v zemi, až vytryskne pramen. Tento pramen se stal oním známým léčivým pramenem v Lourdách.

Když měla tato vidění, nejen jí, ale celou její rodinu zastrašovali vládní úředníci, kteří jí obviňovali ze lži a šílenství. Přes tyto hrozby si Bernadeta zdvořile stála za svým. Dnes tyto lázně navštíví ročně více než 5 milionů lidí a mají tak prospěch z její odvahy.

« Praktikuj Spánek »