Rady andělů na každý den

350. Očekávejte, že všechno půjde dobře

Zcela se zaměřte na to, že všechno, kvůli čemu si děláte starosti, dopadne dobře. Vaše pozitivní očekávání bude tuto situaci na­vigovat vytouženým směrem.

Pamatujte si, že obavy představují silné energie, které vesmír vnímá jako přání. Když máte strach, přitahujete do svých reálných zážitků úzkost. Nedovolte si poddávat se strachu, ale odevzdejte jej nám andělům.

351. Naslouchejte svému vnitřnímu dítěti

Bez ohledu na váš věk potřebuje vaše vnitřní dítě stále vaši po­zornost, péči a lásku. Všechny děti touží být chváleny a chtějí se projevovat. My andělé vás dnes povzbuzujeme, ať svému vnitř­nímu dítěti nasloucháte.

352. Vezměte svůj rozvrh do svých rukou

Máte úžasné sny, ambice a cíle. My andělé jsme tady, abychom vám pomohli upravit váš rozvrh tak, abyste mohli začít na svých plánech pracovat.

Na uskutečnění svých ušlechtilých cílů nepotřebujete zase tak moc času. Většina z nich se realizuje po krůčcích. Svému cíli mů­žete věnovat třeba jen 30 minut denně, a i tak zaznamenáte velký pokrok.

353. Buďte k sobě upřímní

U kterých pocitů by vám pomohlo, kdybyste si je dnes přiznali? Tato otázka vám možná přinese odpovědi ve formě myšle­nek nebo pocitů.

Být k sobě upřímní znamená být si nejlepšími přáteli. Podobně jako nejbližší důvěrníci spolu sdílejí všechna svá tajemství, je i zdravý vztah s vaším nitrem založen na pravdivé komunikaci.

354. Uznejte génia v sobě

Vaše vnitřní já je nekonečně moudré. Jste napojeni na univer­zální Zdroj, který má přístup k veškerému vědění. Vaše moud­rost pramení ze stejného zdroje jako moudrost, kterou byl obdařen kterýkoli génius, který kdy žil - tedy přímo z Boží mysli. Proto je důležité, abyste o sobě smýšleli a mluvili s láskou. Když mluvíte o své inteligenci, vyjadřujete se zároveň o Bohu.

355. Důvěřujte svému vnitřnímu vedení

Odpovědi na otázky týkající se vaší současné situace už znáte. Ve ztišení slyšíte, jak vás vaše vnitřní moudrost vede, a my andělé vás dnes vyzýváme, abyste tomuto zdroji důvěřovali. Už víte, co dělat, takže váš dotaz není žádostí o novou informaci ani o vedení. Ptáte se spíše, zda můžete důvěřovat tomu, že vaše roz­hodnutí vás povede pozitivním směrem.

356. Odevzdejte své starosti Bohu a andělům

Co vás tíží nebo čeho se obáváte, naši drazí? Nezůstávejte s tě­mito svými pocity sami. Odevzdejte je nám andělům. Zhluboka se nadechněte a soustřeďte se na naši láskyplnou pří­tomnost. Při výdechu vydechněte všechny své starosti a my je chy­tíme a odneseme je vzhůru ke světlu, aby se uzdravily. Jakmile se zbavíte svých obav, pocítíte svobodu, kterou obnáší život bez sta­rostí.

357. Jděte vpřed beze strachu

Na cestě za svými sny můžete postupovat beze strachu i bez výhrad. Ve všem, co děláte, jste vždycky pod ochranou - po­kud nás anděly požádáte o pomoc a poté se řídíte vedením, které vám poskytujeme.

Dnes odvážně vykročte vstříc svým snům. Učiňte tak s napro­stou důvěrou, že stojíme po vašem boku. Nespadnete, a pokud do­stanete strach, chytíme vás.

358. Považujte nás za své skutečné přátele

Během celého vašeho života a za všech okolností vás my andělé milujeme a zbožňujeme. Naše čistá láska nikdy nezakolísá, protože ve vás vždycky vidíme dobrotu a krásu, kterou stvořil Bůh. Nikdy se nedíváme na iluzorní povrch věcí. Naopak se vždycky za­měřujeme na úžasné světlo, které září ve vašem nitru a kolem vás. Pokud byste byli schopni tuto záři vidět, pochopili byste, proč vás tolik milujeme.

359. Nezapomeňte nás žádat o pomoc

My andělé jsme dnes připraveni a schopni vám pomoci se vším, oč nás požádáte. Nikdy se nemusíte bát, že to se svými žádostmi o naši pomoc přeženete. Jsme neomezené bytosti, které mohou vykonávat několik úkolů najednou, takže nás můžete po­žádat o pomoc tak často, jak budete chtít.
Zobrazit: 351-360 z celkem 366
začátek | « předchozí | následující » | konec