Přizpůsobení energetického pole

 Čištění aury a zdraví

Mořské panny zpívají: Vaše tělo, duše, mysl a vaše emoce mají komplexní a jemné vyvážený vztah. Všechny vytvářejí a vyzařují energetické pole zvané aura, které mohou vidět jasnovidci. Mnoho lidí může toto energetické pole kolem vás vnímat a ono má do velké míry i ohromný dopad na to, koho přitahujete, jaké je vaše zdraví, kde se ve svém životě potýkáte s problémy a jak bohatou zkušenost k sobě přitahujete. Na kvalitě a zdraví své aury můžete pracovat s mořskými pannami, protože my jsme bytosti žijící ve slaných vodách, kde průběžně své aurické pole pročišťujeme a obnovujeme. Ukazuje se, že naši lidští přátelé, kteří jsou často více ve spojení se vzduchem než vodou, toho mají k čištění více než naši příbuzní a přátelé z rodu mořských panen. Protože jsme my, mořské panny, na vaší straně, rády bychom vám poskytly náš další kouzlený nástroj - kouzelný hřeben. Ve světě mořských panen to velmi často vypadá, jako by to jediné, co mořská panna dělá, bylo pročesávání vlasů. Jako by byla marnivá a zcela zaujatá svým vzhledem. Pod určitým úhlem se můžete na nás takto dívat. Ale hřeben mořské panny není jenom nástrojem krásy. Je jedním z našich nejkouzelnějších nástrojů, který pročišťuje a projasňuje aurické pole. Naše vlasy jsou symbolem individuální síly a schopnosti vábit. Tím, jak si je pročesáváme, tak zároveň přemýšlíme, hloubáme, ujasňujeme si své neurovnané myšlenky, rozčesáváme uzly, odpočíváme a odlehčujeme své mentální pole. Hřeben se dá použít na celé tělo. Je také symbolem toho, jak se dá ponořením do očistných vod, ať už se jedná o léčivé prameny nebo o slaná moře, která očišťují a osvobozují, „pročesat" celé aurické pole a vyplavit zbývající toxiny, odpad a infekční částice. Ty se jinak mohou později projevit v těle, mysli či emocích. Celé oceánské pole, vodopád, léčivé vody pramenů, jezera či nádrže, ty všechny se mohou postarat o vaše aurické pole. Jestliže nemůžete najít žádné místo, kam byste se ponořili, jestliže je příliš zima, tato místa jsou příliš daleko, jsou příliš znečištěná, příliš... cokoli, pak proveďte čištění aury s mořskými pannami ve své mysli. My vás povedeme.

Výklad: Je čas očistit a vyčistit vaši auru. A to hned, bez zdržování. Je čas řešit její nerovnováhu a s laskavostí přistoupit k jejím potřebám, tentokrát s takovou prioritou, jakou dáváte obvykle svému fyzickému tělu. Je čas zajít si na čtení aury k někomu, kdo je důvěryhodný a uznávaný, a začít se chovat podle toho, co se tam dozvíte. Pochopte, že výborné čištění je dostupné uvnitř v přírodě a také ve vašem vlastním energetickém poli. Je načase, abyste si také přiznali, že čas od času, někdy i pravidelně, vidíte či se sami spojujete s aurami druhých lidí. Čím častěji to cítíte a přiznáváte si to, tím se lépe vžijete do pocitů jiných a více si to uvědomíte. Také v tomto okamžiku jste citliví na jiné aury. Ujistěte se, že raději vyrovnáte a očistíte tu svou, což je lepší než se soustředit na nerovnováhy a poruchy, které můžete cítit v jiných energetických polích. Vězte, že musíte být citliví a chovat se eticky, když si samovolně všimnete určitých věcí u druhých. Žádné spontánní čtení aury, pokud v něm není obsažen duch! Mořské panny vám pomohou s rozhodováním, kdy a jak předat jakoukoli zprávu, o níž obdržíte informace.

« Píseń SirénySvoboda »