Přivolávání archandělů a nanebevzatých mistrů

 

Když se objeví specifická potřeba, najděte si v následujícím seznamu příslušného archanděla nebo nanebevzatého mistra. Tyto informace můžete využívat mnoha způ­soby. Můžete například pokládat ruku na jména božstev uvede­ných v jejich seznamu pro specifické potřeby. Jakmile na seznam položíte ruku, pomyslete si, Milovaná božstva, potřebuji vaši pomoc, lásku a podporu s... /popište danou situaci/. Děkuji vám za váš zásah.

Můžete si rovněž podle seznamu vyhledat a přečíst vše o pří­slušném božstvu. Tímto způsobem se vaše znalosti arch­anděla nebo nanebevzatého mistra prohloubí. Ze spojení vašich osobních zkušeností s božstvem a znalostí o něm vznikne těsněj­ší a láskyplnější vztah.

Rychlý způsob, jak si poradit s nějakou záležitostí spočívá v tom, že si vyhledáte v seznamu božstva korespondující s vaší situací a při modlitbě vyřknete jejich jména nebo je dokonce za­zpíváte. Úmysl vaší modlitby je důležitější než slova nebo meto­da. Božstva vás vyslyší a okamžitě láskyplně zareagují. Žádná modlitba nezůstává nevyslyšena nebo ignorována. Archandělé a nanebevzatí mistři nám koneckonců pomáhají proto, že mají Bohem stanovenou úlohu při jeho plánu zjednat na Zemi harmonii a klid, a v něm je každá osoba důležitá. Jestliže vám svým božským zá­sahem dokáží pomoci najít v nějaké pozemské situaci klid a mír, tak v tom nacházejí potěšení.  

Alchymie


Aromaterapie


Aurasoma terapie


Autoritivní osobnosti a nebojácné jednání s nimi


Blahobyt 


Pomoc v nouzi


Bludiště 


Bouře, hurikány apod., jejich odvracení


Božská láska


Božská magie


Božské světlo


Božské vedení


Cennosti, ochrana


Cestující /ochrana, pořádek, soulad/


Cvičení


Čakry, čištění


Čas, plánování


Dech, práce s ním


Delfíni


Detoxifikace


Děti


Dlouhověkost


Domov


Duševní rovnováha


Ego, překonávání


Ekologické obavy


Energie


Esoterické informace


Estetika


Feng-šui


Finanční investice


Fyzická zdatnost


Houževnatost


Hravost


Hudba a hudebníci


Inspirace


Intuice, zlepšování


Jasná komunikace s Bohem


Jasné myšlení a vyjasňování


Jasnovidectví


Jídlo


Jóga, praktikování


Kariéra


Koncentrace


Krása


Krásné myšlenky


Krystaly


Květiny


Láska, získávání a dávání


Laskavost


Léčba


Léčitelé, rady a podpora


Léčivá kola


Lesbické záležitosti


Manželství


Matematika


Meditace


Menopauza


Měsíční energie


Milosrdenství


Milostné vztahy


Mír


Motivace k hledání smyslu života


Moudrost


Návyky, pomoc při jejich překonávání


Neústupnost


Obřady


Očišťování a čistota


Odevzdání se


Odhodlanost


Odkládání, překonání


Odpouštění


Odvaha


Ochrana


Paměť, posílení


Peníze


Piloti a posádky letadel


Plavání, plavba


Počasí obecně


Podpora truchlícím


Pohádkové bytosti, komunikace s nimi


Pořádek a organizace


Posílení


Povzbuzení


Požární ochrana


Požehnání


Práce s energií a léčba s její pomocí


Právní záležitosti, vyřešení


Priority, stanovení


Proměna tvarů


Prorocké schopnosti, zlepšování


Prsty, ruce - léčba


Překážky, jejich překonávání a vyhýbání se jim


Přitažlivost


Psychické schopnosti, zlepšování


Radost


Rodina


Rovnováha


Rozhodování


Rozchod, jeho překonání


Rozvod


Řemesla a řemeslníci


Řešení problémů


Sexualita


Síla


Slepota


Směr


Sny


Soucit


Soulad


Spiritualita osvícení


Sport


Spory, jejich řešení


Spravedlnost


Svatební obřad


Šťastné konce


Štěstí


Studenti a studium


Talent, objevení


Technické problémy, spravování


Těhotenství


Teplo, ve vztazích, tělesné, klimatické


Truchlení, utěšování a léčba


Učení


Umělci a umělecké projekty


Válka, zabránění nebo zastavení


Vášeň, zvýšení


Vegetariánství


Velryby


Věštění


Víra, zvyšování


Voda


Vůdcovství


Vymítání duchů


Vynálezci


Vyslyšení modliteb


Vytrvalost


Výzdoba interiéru


Vztahy


Zahradničení


Zakotvenost


Zasnoubení /v milostném vztahu/


Zázraky


Zdravá strava


Zesnulí, blízcí /pomoc a útěcha jejich duším/


Zjednodušování života


Zjevování


Změny na Zemi


Zpomalení z hektického tempa


Způsobilost


Zrak


Ztracené předměty, nalezení


Ztráta váhy


Zvířata


Žádostivost, zbavení se nebo omezení


Ženská moc a síla


Ženy ochrana


Životní změny


Žurnalistika

Aeracura »