Pět způsobů, jak uctít život Louise Hay

Ahoj, já jsem Robert Holden a jsem rád, že jste se ke mně dnes připojili v tomto živém vysílání, ve kterém společně uctíme naši milovanou, velmi milovanou přítelkyni Louise Hay, která zemřela 30.srpna 2017, míruplně ve spánku, a to přesně dva roky poté, co zemřel Wayne Dyer. Věřím tomu, že v tom je určitě nějaký Boží plán. V tomto videu bych se s vámi chtěl podělit o pět způsobů, jakými můžeme uctít život naší milované Lulu.

Já sám jsem používal ve svém životě její meditace, když jsem se snažil vyrovnat se s vlastním žalem. Nacházíme se nyní ve velmi křehkém a citlivém období, kdy pociťujeme smutek ze ztráty Louise v její fyzické podobě, ale současně dokážeme cítit obrovskou vděčnost za všechno, co pro nás udělala. Ve své knize Síla je ve vás, říká: "Jsme něčím mnohem víc než našimi těly nebo osobnostmi. Naše duše je vždy nádherná a hodná lásky, bez ohledu na to, jak moc se změní náš vnější vzhled."

Co bych vám chtěl ještě velmi doporučit, je připravit se na přijetí dávky inspirace. Když někdo zemře, neztrácí žádný čas a velmi brzy nám sesílá mnoho inspirace. Stalo se to i tehdy, když zemřel Wayne Dyer, i tehdy, kdy zesnula Matka Tereza. Kdykoli zemře někdo, kdo věnoval svůj život pomoci lidem a světu, velmi brzy po jeho fyzickém odchodu začne lidem posílat inspiraci. 

Jednou jsme se bavili v rádiu Hay House o tom, jak už za svého života nás všechny Louise inspiruje. Vykládala také o svém zážitku s motýlem. Motýly sám nazývám "e-maily z Nebes", protože nám vždycky chtějí něco sdělit, a tak, pokud uvidíte motýla, otevřete se poselství, které vám přiletěl předat. A Louise chce, abyste věděli, že Život vás miluje. A že i ona vás miluje. 

Pojďme se tedy pobavit o těch pěti způsobech, jak její život uctít. 

1. UVĚDOMTE SI DARY, KTERÉ NÁM PŘEDALA

Chci, abyste nyní doplnili tuto větu: "Dar, který mi Louise Hay předala, je _____________." A nejlépe to přímo napište sem, ať to všichni vidíme. 

Pro mě osobně byl největší dar od ní práce se zrcadlem. Ve své knize Síla je ve vás píše: "Denně jsem cvičila před zrcadlem a ze všeho nejtěžší pro mě bylo říkat si: "Miluji Tě. Opravdu Tě miluji." Stálo mě to mnoho slz a hlubokého dýchání, abych to zvládla. Ale když jsem se to naučila, udělala jsem tím obrovský skok."

Někteří z vás píšete, že vám předala dar sebelásky. Dar naděje. Že vám představila vaši duši. Není to nádherné? Dar afirmací. Ano, Louise byla rozhodně královnou afirmací. O afirmacích řekla toto: "Když řeknete nějakou afirmaci poprvé, nemusí vám znít pravdivě. Ale pamatujte si, že opakování afirmací je jako setí semínek do půdy. Když zasejete semínko, nevyroste vám rostlina hned druhý den. Musíme být trpěliví a dopřát jí čas na její vlastní růst. Budete-li nadále afirmace opakovat a budete ochotní pustit se všeho, co nechcete, afirmace se stane skutečností a všechny cesty se vám otevřou."

Louise také doporučovala afirmace zpívat. 

2. LEKCE, KTERÉ NÁS LOUISE NAUČILA

Pojďme si promluvit o lekcích, které nám Louise předala. Louise byla velkou učitelkou, která inspirovala miliony lidí. Opět bych chtěl, abyste doplnili jednu větu: "Jedna důležitá lekce, kterou mě Louise Hay naučila, byla______________."

Přesouváme se od darů k lekcím. I o lekce, které jste se od ní naučili, se s námi prosím podělte, abychom se mohli vzájemně obohatit v této naší společnosti spřízněných duší. 

Pro mě byla největší lekce od Louise naučit se být neustále v kontaktu se svým vnitřním hlasem. Louise řekla:  "Věřím, že všechny naše mysli jsou napojeny na jednu Nekonečnou mysl, a proto veškeré informace a vědění jsou nám neustále k dispozici. Jsme přímo ve spojení s touto Nekonečnou myslí, s touto Vesmírnou Silou, která nás stvořila, a skrze Božskou jiskru, která je v každém z nás, naše Vyšší Já, můžeme toto vědění a moudrost následovat."

Je to další úžasná inspirace, kterou nám Louise zanechala. Někteří z vás zde píšou, že vás naučila hledět si svého. Další tu píše, že ho naučila mít rád sám sebe a přijímat se takový, jaký je. Někdo jiný píše, že ho naučila nechávat věci jít. To všechno je tak pravdivé!

Jedna další lekce, kterou naučila mě, byla ta, že když vyléčíme sami sebe a začneme se milovat, nevyhnutelně začneme milovat i svět. Ona toho byla sama skvělým příkladem. Že když milujeme sami sebe, pak automaticky pomáháme i k rozvíjení lásky ve světě.

3. HOJNOST, KTEROU LOUISE VNESLA DO VAŠEHO ŽIVOTA

Další věc, o které bych chtěl mluvit, je hojnost. Opět prosím doplňte větu: "Můj život je díky Louise Hay bohatší, protože _____________." 

Jednou z nejkrásnějších afirmací od Louise je: "Jsem magnet na zázraky. Když měním své vědomí, objevují se zázraky."

Podělím se s vámi o některé další: 

Daří se mi všude, kam se jen otočím.

Můj příjem se neustále zvyšuje.

Žehnám a pomáhám každému v mém životě a každý v mém životě žehná a pomáhá mně. 

/Tuto afirmaci mívala Louise připevněnou v autě a zpívala si ji. Vím to, protože jsem jezdíval s ní :)/

Všechny mé potřeby jsou vždy naplňovány.

Vděčně přijímám všechno dobro, které ve svém životě mám.

Život mě miluje a stará se o mě.

Věřím Životu, že se o mě postará.

Hojnost do mého života každý den proudí i nečekanými cestami.

Můj příjem se zvyšuje příjemnými a překvapivými cestami. /Tuto afirmaci mám já sám nadepsanou v souboru, v němž spravuji své finance./

Je čas oslavovat život Louise Hay. A myslím si, že nejlépe tak můžeme učinit tím, že budeme ještě více tím, kým opravdu jsme. Na nic nečekejme. Pojďme do toho! Buďme láskou v tomto světě a dělme se o ni se světem. To světu pomůže se vyvíjet dál ve směru k lásce. 

Louise věřila, že hojnost je dostupná všem lidem bez výjimky. A nemyslela tím jen peníze nebo věci, ale pocit jednoty se vším stvořením. Věřila v nekonečnost možností, které se nám nabízejí. 

4. JAK VÁS LOUISE HAY INSPIROVALA

Doplňte prosím tuto větu: "Jedna z cest, jakými mě Louise Hay inspirovala, byla_____________." 

Jak vás inspirovala? Čím vás inspirovala? Věřím tomu, že inspirace k nám nejvíce přichází skrze osobní příklad. A osobní příběh Louise Hay sami vidíme. Byla kdysi opravdu na dně. Dokonce se i její život už tehdy blížil ke konci. Ale dokázala to zvrátit a opravdu říct "Ano!" svému životu. 

Mě osobně Louise nejvíce inspirovala tím, že všem ukazovala, že nikdy není pozdě začít být tím, kým opravdu jste. Louise řekla: "Jsem ANO-člověkem žijící v ANO-světě a odpovídá mi ANO-vesmír. A jsem šťastná, že tomu tak je."

Louise Hay řekla ANO životu. Řekla ANO sama sobě v zrcadle. Řekla ANO odpuštění a puštění se minulosti. Řekla ANO uzdravení svého života. Řekla ANO svému vnitřnímu hlasu. Řekla ANO otevírajícím se dveřím. Řekla ANO napsání své malé modré knížky /První kniha, kterou kdy Louise vydala, která obsahovala seznam duševních příčin nemocí a afirmací pro jejich léčení, a která způsobila průlom ve světě - pozn.překl./ Řekla ANO pořádání setkání HayRide /přátelská setkání lidí nakažených AIDS - pozn.překl./. Řekla ANO založení vlastního nakladatelství, když jí bylo 60 let. Řekla ANO vlastní tvořivosti - první uměleckou výstavu měla ve věku 87 let. Řekla ANO své životní cestě. 

A já věřím tomu, že vy i já dokážeme to samé. Pokud nás Louise Hay takto inspirovala, je to opravdu nádherné. Louise říkala: "Nikdy nepřestávejte růst!" Je to práce na celý život. Vždy byla zcela odevzdaná cestě růstu. A věk s tím nemá nic společného. Všechno to bylo o TEĎ a všechno vycházelo z místa největšího potenciálu - který je právě TEĎ. 

5. VDĚČNOST

Doplňte nyní prosím následující větu: "Jedna z věcí, za které jsem Louise Hay opravdu vděčný/á, je___________." 

Louise Hay byla v oblasti projevování vděčnosti velkou osobností. Když se ráno probudila, jako první věc poděkovala své posteli za to, jak dobře se v ní vyspala. Kdysi jsme se o tom s humorem bavili a já jí řekl: "Louise, ty prostě nejsi normální." A ona se zasmála a řekla mi: "Já nikdy nechtěla být normální, takže děkuji!" Moc se mi to líbilo. Opravdu musím přiznat, že mě to oslovilo a já sám každé ráno děkuji své posteli za úžasný noční spánek. A to všechno díky Louise Hay.

Těchto pět věcí, které jsem vám představil, užívám já osobně k uctění blízkého člověka, který mi zemřel. Udělal jsem to, když mi zemřel táta, později, když mi zemřela máma, a pak také když mi zemřeli někteří milovaní přátelé. Víte, když nám někdo zemře, samozřejmě truchlíme. Ten člověk nám fyzicky moc chybí. Ale současně s tím najdeme způsob, jak žít dál, abychom ho přitom nadále ctili. Jsou věci, které dnes dělám jinak, "protože jsem Tě znal". Protože jsem právě Tebe potkal. A je přitom jedno, zda jsme se setkali i fyzicky nebo ne. Mohli jsme se znát skrze knihy nebo média. Budu žít ještě naplněnější život díky Tobě. Budu žít způsobem, který je opravdový a upřímný a nádherný. 

To, jak žila Louise Hay, je pro nás všechny poselstvím lásky. Louise vždy říkala: "Založila jsem nakladatelství Hay House, abychom mohli společně tvořit svět, v němž pro nás bude bezpečné navzájem se milovat. S každým výtiskem, který prodáme, vysíláme požehnání lásky do světa."

Také řekla: "Náš svět můžeme buď zničit a nebo ho uzdravit. Záleží to na každém z nás. Každý den se posaďte a vyšlete léčivou a láskyplnou energii pro svět. To, co děláme se svou myslí, vytváří rozdíl i ve světě."

Právě mi tu začalo blikat jedno světlo. Přísahám, že ho nezapínám ani nevypínám já - prostě se zbláznilo a nikdy předtím se to tu nestalo. Myslím, že bychom všichni měli naši Lulu pěkně pozdravit, protože to nemůže být nikdo jiný než ona. :) Můj Bože! To je nádherné.

Jak už jsem řekl, když odejde někoho, kdo věnoval svůj život lásce, začne nám posílat inspiraci. Opravdu neztrácejí žádný čas a zajistí, abychom od nich jejich poselství dostali. A tím poselstvím je: Jsou jen dva způsoby života, pro které se můžeme rozhodnout: život v lásce nebo život ve strachu.

A i když si zvolíme žít ve strachu, stejně jsme nakonec vedeni k lásce. Louise Hay řekla: "Pokud nejste ochotni mít se rádi dnes, nebudete se mít rádi ani zítra. Protože ať se dnes vyhnete čemukoli, zítra vás to stejně čeká. Můžete žít se stejnou výmluvou ještě celé roky nebo dokonce i celý život. Dnešek je dnem, kdy se můžete zcela milovat bez jakýchkoli očekávání."

Louise Hay byla krásným příkladem toho, že když máte sami sebe rádi, posouvá vás to do pozice, kdy můžete dávat o to více lásky světu. Sebeláska není sobectví - protože právě láska k sobě vám umožňuje milovat i všechny ostatní. 

"Čekají mě pouze dobré zážitky. Každého vítám s láskou, ať procházím kudykoli. Miluji svůj život a můj život miluje mě. Všechno je v pořádku. A já také."

Louise Hay nám předala poselství, že náš Život nás miluje, a na nás teď je, abychom tuto pravdu žili, a abychom žili s vědomím, že náš život je požehnaný a světlo tu vždy bude pro nás. /Ano, to blikající světlo nám má opravdu něco říct :) Svatá dobroto! Louise Hay :)/.

Drahá Louise Hay, všichni Tě moc milujeme a budeme Tě milovat i nadále. Víme, že i Ty budeš nadále milovat nás. Máme tady na naší planetě důležitou práci, dámy a pánové - máme mu pomoci, aby se dál vyvíjel směrem k lásce. A žádáme lásku, aby nám ukázala, jak to udělat. Louise Hay byla zcela oddána své duchovní praxi a nyní je na nás, abychom se MY oddali své duchovní praxi, a to ještě více. Jsme tady jako příklady lásky. Každý den se ve světě lidé modlí za pomoc a říkají: "Bože, prosím, sešli mi pomoc!" Ale on ji poslal - poslal ji v NÁS. Nyní je ještě než kdy dřív důležité, abychom byli sami příkladem lásky a nechali lásku skrze nás procházet dál do světa, a to i k úctě Louise Hay, která byla vždy s námi. Podělím se s vámi ještě jednou o její sdělení z knihy Síla je ve vás: "Jsme něčím mnohem víc než našimi těly nebo osobnostmi. Naše duše je vždy nádherná a hodná lásky, bez ohledu na to, jak moc se změní náš vnější vzhled."

Děkuji vám všem, Bůh vám žehnej a děkujeme i Tobě, Louise Hay, za Tvůj život a za to, jak i nadále inspiruješ naše životy.

Život vás miluje.

- Robert Holden

zdroj: https://www.facebook.com/hayhouse/videos/10155712733788259/?hc_ref=ARRyt0Ivex9zg0ke95_EWcO07lh8kSOSdeIbWVK3yd8QMODrvMO5EC-mUSlUs8wda6E

překlad: Magda Techetová

« O odpuštění s Louise L. HayUzdrav své tělo - Louise L. Hay »