Pele

/Havaj/

Známá rovněž jako Ka-ula-o-ke-ahi: Červeň ohně. 

Pele je bohyně ohně, která vládne havajským sopkám a bere na sebe různé podoby: mladé, krásné ženy, staré čarodějnice, psa nebo plamene. Na Havajských ostrovech je vysoce uznávána a pokládána za mocné božstvo.

Její původ je obklopen mnoha legendami. Obvyklým tématem je soupeření Pele s její starší sestrou Hiijakou, bohyní oceánu. Když se Pele rozhodla, že použije svoji ohnivou sílu, aby vyzved­la dno oceánu a vytvořila nové ostrovy, začala s ní sestra bojovat. Hiijaka polila vodou milovanou lávu Pele a ze sopek začala stou­pat pára.

Jiné legendy vyprávějí o tragických milostných vztazích Pele se smrtelníky a bohy. Říká se, že láva jsou vlasy a slzy Pele z její­ho milostného trápení. Tvrdí se rovněž, že odvezete-li si z Hava­je lávové kameny, Pele se na vás rozhněvá. V důsledku toho mnozí turisté poslali poštou lávu zpět na ostrovy, aby přerušili proud nešťastných událostí, ke kterým začalo docházet po jejich návratu domů.

Pele je mocná, ale důvěryhodná bohyně, která nám pomáhá uvolnit vášně a skutečné touhy srdce. Řekla: „Každý z nás má v sobě hořící oheň, oheň, který se při správné práci s ním stává palivem vášně a naplněnosti, jestliže se bráníme toku našich tužeb a vášní, můžeme vybuchnout jako běsnící sopka. I tehdy však můžeme proměnit náš hněv a nevoli v tvořivé formy krásy, podobně jako když má láva ztuhne, změní se v kámen, objeví se na ní nová půda a mé ostrovy se rozšíří."

Pele nám rovněž pomáhá být ve vztazích upřímnější, zvláště když se hněváme nebo se cítíme uraženi. Ví, že když v sobě budeme pocity zadržovat, skrytý hněv buď uhasí plameny vášně nebo vybuchne jako sopka. Požádejte ji o radu, když potřebujete někomu říci, že se na něho hněváte, a přitom si přejete, aby vášeň tohoto vztahu neuhasla.

Pomáhá:
    * dodávat sílu
    * s energií
    * se stanovením cílů a jejich dosažením
    * s upřímnou komunikací ve vztazích
    * s vášní
    * se stanovením priorit

INVOKACE

Jako bohyně posvátného ohně nám Pele pomáhá zapalovat plamen vášně v zaměstnání, vztazích a životě jako celku. Máte-li pocit, že je váš život v některém ohledu bezbarvý, zavolejte na pomoc Pele. Nejprve zapalte barevnou svíčku (červenou, oranžo­vou, žlutou, případně i bílou), pak zírejte do plamene a říkejte s velkou úctou a respektem:

„Posvátná bohyně Pele, žádám tě o pomoc s novým zažehnutím mého vnitřního plamene. Pomoz mi, aby ve mně po celý život hoře­la vášeň. /Máte-li na mysli nějaký určitý plán nebo vztah, do kterého byste chtěli vložit více nadšení, popište jí ho/. Pomoz mně mírnit tuto vášeň láskyplností a laskavostí a postarej se, abych měla i ve vzteku odvahu hovořit pravdu."

« NemetonaSanat Kumara »