Orgánové hodiny dle čínské medicíny

Cyklus 24 hodiny je rozdělen po 2 hodinách na 12 částí. Čínská medicína rozlišuje 6 párů orgánů, vždy tvořený jedním jinovým /plným/ a jedním jangovým /dutým/ orgánem. Ke každé dvouhodině se přiřazuje jeden orgán. V průběhu denního cyklu má orgán nejvyšší aktivitu právě ve své hodině. O 12 hodin dříve či později má tento orgán aktivitu nejnižší. Toto se nazývá v čínské medicíně pravidlo poledne - půlnoc.

Čínský lékař dokázal rozlišit 12 pulzů, které odpovídají 12 orgánům. Vypozoroval, že každý z těchto orgánů se jednou za 24 hodin dostane na dvě hodiny do aktivní činnosti, stejně jako měsíční přílivové vlny, které oběhnou Zemi dvakrát za 24 hodin. Vnitřní moře má tedy své přílivy a odlivy, prokrvení a odkrvení, kterými se uvádějí do aktivní činnosti jednotlivé orgány. V tomto uzavřeném okruhu proudí energie čchi a dva orgány se vždy navzájem ovlivní silou jang a jin. Dvojice orgánů mají vzájemnou funkční souvislost a jejich aktivní hodiny následují po sobě:

srdce /jin/ 11 - 13 h  a tenké střevo /jang/ 13 - 15 h
plíce /jin/ 3 - 5 h a tlusté střevo /jang/ 5 - 7 h
játra /jin/ 1 - 3 h  a žlučník /jang/ 23 - 1 h
žaludek /jang/ 7 - 9 h a slezina, slinivka /jin/ 9 - 11 h
ledviny /jin/ 17 - 19 h a močový měchýř /jang/ 15 - 17 h
dráha oběhu /jin/ 19 - 21 h a dráha tří ohňů /jang/ 21 - 23 h 

U prvních pěti je první orgán hlavní a druhý vedlejší. Při správném proudění energie chrání vedlejší orgán ten hlavní. Dráha oběhu ovlivňuje celkově emoce, krev, sex a dráha tří ohňů dýchání, trávení a vylučování.

Rytmické kolísání činnosti jednotlivých orgánů se projevuje v průběhu dne v hodnotách tělesné teploty, v dechu, v elektrolytickém a enzymatickém hospodářství, v tepu, v koncentraci hormonů, v tvorbě krvinek či hladině červeného krevního barviva, nepochybně i v kolísání fyzické a psychické výkonnosti. Prakticky každý fyziologický děj vykazuje periodické kolísání. Od vylučování žluče až po elektrickou aktivitu mozku.

Není tedy jedno, kdy děláme psychologické testy či kdy snídáme. Tušíme, že lidstvo ve starověku žilo ve větší intuici a cítění. Rytmus dne byl pro člověka daleko důležitější, než ho chápeme dnes my.

Orgánové hodiny z pohledu čínské astrologie

Orgánové hodiny vycházejí ze systému čínské astrologie, který pracuje s 10 energiemi nebeských kmenů, které odpovídají prvku dřeva, ohně, země, kovu a vody a 12 energiemi pozemských větví. které odpovídají energii větru, tepla, horka, vlhka, sucha a chladu. Jdou vždy spolu v párech a spolu tvoří 4 pilíře energií času. Tyto čtyři pilíře - pilíř roku, pilíř měsíce, pilíř dne a pilíř dvouhodinových hlídek se počítají pro určité místo a čas a hovoří o aktuální energetické konstituci.

Celý cyklus v čínské astrologii je 60-kový. Nejpomaleji se mění cyklus roků, přičemž každý desátý rok se opakuje stejná posloupnost 10-ti energií nebeských kmenů a každých 12 let se opakuje shodná posloupnost 12-ti energií pozemských větví. Když se vystřídá 6 nebeských a 5 pozemských cyklů, začíná nový 60-kový cyklus. V cyklu měsíců je obdobné střídání nebeských a pozemských energií a celý cyklus se vystřídá za 5 let. Třetí z pilířů energií času je pilíř dnů, který má opět délku 60 s naprosto stejně se měnící dvojicí nebeských kmenů a pozemských větví. Celý cyklus proběhne za 60 dnů, přičemž každý 10. den má stejnou kvalitu energie nebeského kmene a každý dvanáctý pozemské větve. Nejrychleji se mění čtvrtý pilíř dvouhodinových hlídek, který proběhne celým šedesátkovým cyklem za 5 dní. A právě tento dvouhodinový cyklus hlídek je nazýván orgánovými hodinami. Protože však čínská astrologie přiřazuje akupunkturní dráhy k pozemským větvím, tedy 12 akupunkturních drah odpovídá 12 zvířatům pozemských větví, je důležité si uvědomit, že tyto dvouhodinové hlídky mají každý den jinou energii nebeských kmenů.

Diagnostika nemocí dle orgánových hodin

Příčinou nemocí může být, když biorytmy dle orgánových hodin porušíme, případně se snažíme své tělo obelhat užíváním stimulujících prostředků v čase, kdy bychom měli spát a podobně.

23.00 - 1.00 žlučník

V tuto dobu začíná pracovat žlučník, který produkuje maximální aktivitu.  Lidé, kteří mají potíže se žlučníkem, se mohou dočkat spuštění bolesti ve formě žlučníkového záchvatu, nebo pobolívání, nebo se v tuto dobu se budí a nemohou usnout.

Souběžně v této době vykazuje srdce minimální činnost a to je pro nás signál, že tělo je v útlumu. V této souvislosti, pokud jsme vzhůru a například jedeme autem, tělo vyžaduje pro různé reakce vyšší soustředění, než v jiném časovém období.

1.00 - 3.00 játra

Naplno pracují játra a tím pádem začíná probíhat v těle největší detoxikace z celého dne. V této době také navazují problémy se žlučníkem z předchozího cyklu. Pro tuto dobu platí co neméně zatěžovat játra alkoholem, kávou, kouřením.  V této době má celé tělo největší útlum z celého dne. Sníží se tlak, zpomalí se pulz, dech je pravidelný a hlubší s delšími periodami. Tělo se dostává do největšího klidu a odpočinku

Minimální činnost v tuto dobu má tenké střevo, to znamená nezatěžovat stravováním stravování.

3.00 - 5.00 plíce

Protože v této době jsou plíce v maximální činnosti, tak špatně spí kuřáci, astmatici, nemocní na průdušky, když máme rýmu a záněty dýchacích cest. Přetrvává stále nižší tlak, mozek je zásoben jen minimálně, tělo má nejpomalejší aktivity. Ale kolem páté hodiny se tělo začíná probouzet a má přirozenou potřebu již vstávat.

Minimum činnosti vykazuje močový měchýř. Také v této době se v našem myšlení projeví největší strach a úzkost, každá maličkost nabývá obrovského významu. I ledviny začínají přicházet do největšího klidu a jejich vylučování se dostává na nejnižší bod činnosti.

5.00 - 7.00 tlusté střevo

Je vhodné je se v této době pomalu probouzet a tím začínat nový den. Krevní tlak pomalu vstoupá, pulz začíná být rychlejší a tělo aktivnější. Pomalé probouzení je proto, že nemocní se cítí v tuto dobu dost špatně. Tlusté střevo začíná maximálně pracovat a je dobré v této době si vypěstovat návyk na vyprazdňování.

Minimální činnost vykazují ledviny, a proto jsou v tuto dobu v největším klidu.

7.00 - 9.00 žaludek

Začíná pracovat žaludek a v této době je nejvhodnější příjem vitamínů. Odpočinek těla již skončil a můžeme v pohodě začít přijímat i větší množství potravy. Začne stoupat i psychická aktivita. Začíná se zvyšovat i schopnost pracovní činnosti a koncentrace. Tělo potřebuje být v teple, proto není vhodná studená sprcha, došlo by k ponížení práce žaludku.

Minimální činnost vykazuje obal srdce.

9.00 - 11.00 slezina a slinivka

Do maximální denní činnosti se dostává slezina a slinivka. Je to nejvhodnější doba pro konzumaci sladkostí bez vlivu na obezitu, protože tělo dokáže sladkosti bez problémů v tomto čase strávit. Je vhodné si dopřát i dostatek ovoce. Je to doba, kdy toto denní období využijeme na nejvyšší duševní výkon, který bude v tuto dobu na dobré úrovni. Slinivka ovlivňuje příznivě hladinu cukru v krvi.

Minimální činnost bude u tří ohřívačů. Z těchto důvodu bude fyzický výkon částečně o malinko horší.

11.00 - 13.00 srdce

Maximální činnost provozuje srdce. Dobré je nezatěžovat tělo velkým množstvím potravy, pokud máme sklony k infarktu, tak to je nejrizikovější doba z celého dne. Pozor na úrazy, u starších lidí je vhodná procházka, nebo krátký spánek. Dostavuje se mírná únava.

Minimální činnost je u žlučníku.

13.00 - 15.00 tenké střevo

V této době se snižuje citlivost zubů, začíná se zvyšovat fyzická aktivita celého těla. Kolem 15. hodiny začíná maximální efektivita smyslových orgánů, které zajišťuje meridián tenkého střeva. Vyšší naladění na duševní a psychické aktivity.

Minimální činnost mají játra.

15.00 - 17.00 močový měchýř

V této době má maximální činnost močový měchýř a je dobré pít bylinné čaje. Trávicí systém je schopný přijmout vydatné jídlo. Hladina cukru v krvi stoupá. V 17. hod. pracovní činnost stoupá, ale jen na krátkou dobu. Aktivita těla dosahuje druhého výkonnostního vrcholu. Tato aktivita močového měchýře má dobrý vliv na vylučování.  Organizmus má větší schopnost regulovat v těle teplotu a fyzickou zátěž. Je to vhodná doba k návštěvě sauny.

Minimální činnost mají v této době plíce.

17.00 - 19.00 ledviny

Je velmi vhodné nepřijímat vše, co ledvinám škodí, tj. cukr, sůl, chemikálie obsažené v lécích, jídle, pití, káva, alkohol, vyvarovat se stresu a chladu. Od 18. hodin je člověk odolnější vůči vnějším bolestivým vlivům, zvyšuje se práh bolesti. Psychická svěžest je v tuto dobu poměrně dobrá, ale kolem 19. hodiny se citlivým jedincům na bolest hlavy mohou tyto bolesti objevit. Je to v souvislosti přirozeného stoupání krevního taku v těle, může nastávat psychická labilita a zvyšovat se nervozita.

Minimální činnost má v této době tlusté střevo.

19.00 - 21.00 obal srdce- dráha oběhu

Člověk velmi dobře vnímá po duševní stránce, jako poslech hudby, tak návštěva divadelních her, čtení knih. Řidičům se v této době nejlépe cestuje, protože reakce jsou nejbystřejší. V těle nastává tzv. dynamická rovnováha, která odolává a vyvažuje vnější podmínky. Nejúčinněji působí antibiotika a mazání bolestivých míst mastmi. Ještě do 21. hod. pracuje výborně paměť, psychika je srovnaná a můžeme odvést dobrou duševní práci.

Minimální činnost má žaludek.

21.00 - 23.00 tři ohřívače - dráha tří ohňů

Je to doba, kdy se tělo připravuje na spánek, nic nepodnikat pro aktivaci spánku, nejíst, nekouřit a umožnit tělu volný průběh spánku. Vlivem dráhy tří ohřívačů, který ovlivňuje rozvádění krve po organizmu, nastává zklidnění. Objevuje se pokles tlaku a pokles teploty. Po 23. hod. už většina lidí spí a do 01. hod. se spánek prohlubuje.

Minimální činnost má slezina a slinivka.

Tradiční čínská medicína nám dala úžasnou teorii o spojení mezi vnitřními orgány.
 Na základě této teorie vymezuje "Biologický rok". Jaro začíná v polovině února, léto počátkem června, pozdní léto v polovině července, podzim v polovině srpna a zima v polovině listopadu, liší se tedy od kalendářního roku. Kritická období jsou jaro a podzim, kdy se organismus snadno oslabí. Tato doba je odjakživa spojena s půsty, očistnými kůrami a čaji na čištění krve. Citlivost a zranitelnost je mnohem vyšší také při přechodu zimy do jara. Podpořme tedy i zdravou výživou a starostlivostí své orgány.

Jaro - je obdobím znovuzrození, vše se otevírá energii, která narůstá s teplejšími dny. Čínská medicína doporučuje jíst první listy zelenin a bylin, naklíčené obilí, luštěniny.
Léto/pozdní léto - je obdobím aktivity a růstu. Čínská medicína doporučuje jíst lehčí jídla - melouny a různé druhy zeleniny /rajčata, okurky/.

Podzim - je časem úrody, oddech po letní aktivitě, organismus uskladňuje energii na zimu. Čínská medicína doporučuje jíst med, sezamová semínka, mléčné výrobky, jablka, banány, grepy, hrušky, pomeranče, mandarinky a mořské řasy.
Zima - je časem klidu. Čínská medicína doporučuje jíst maso, zázvor, pepř, všechny druhy cibule, česnek, listovou zeleninu.

Zdroj:
http://www.honzazkrkonos.cz/ a jiné

« Naše orgány a měsíční cyklyPřekyselení organismu »