Neviděné

Je ti příliš mnoho skryto

Mořské panny zpívají: Je třeba více informací a my na vás naléháme, abyste si sami ověřili to, co vám bylo řečeno, a abyste věřili jenom vlastním přímým zkušenostem. Je toho mnoho, co neznáme, proto vás žádáme, prosíme, otestujte si tyto vody, zjistěte, co se skrývá pod hladinou, pod tím, co vidíte. Je snadné někdy skočit bez toho, že byste si ověřili, co je pod povrchem. Tentokrát vás co nejupřímněji žádáme, abyste hlouběji prověřili, co tam je. Protože je spousta informací, které ještě „nevyšly na světlo", jak říkají lidé. Mohou tam být skály, velké a ostré a pro vás tam může být potápění nebezpečné. Ve vodě mohou být klacky a jiný odpad. Tam, kde to vypadá, že pro skákání do vody je to hluboké dostatečně, se může nacházet mělčina. Předtím než se do něčeho pustíte, vám mořské panny ze svých vodních domovů kynou a naléhají na vás, abyste dvakrát měřili, než začnete řezat. Zeptejte se na radu těch, kteří na stejném místě už byli, a s lidmi, o něž se zajímáte, se setkali. Je pro nás nezbytně nutné, abychom žili s nadšením a v nevinnosti, ale tentokrát vás my, mořské panny, povzbuzujeme k tomu, abyste se zeptali na radu zkušenějších a použili svůj požehnaný zdravý rozum a nevystavovali se nebezpečí. Protože za těchto okolností zde potenciální nebezpečí existuje. Pravda je taková, že se právě teď děje daleko víc, než můžete ze svého místa vidět. Musíte toho zjistit více, mnohem více, ještě předtím, než vůbec začnete uvažovat o nějakém činu.

Výklad: Pozor na skryté klauzule ve smlouvách. Důvěřujete, protože to pociťujete jako správnou součást vašeho zbožného přání. Nechte odborníky zkontrolovat váš dům. Zajděte si na pravidelnou kontrolu k doktorovi, ale nehrňte se na operační stůl nebo neinvestujte do něčeho jenom proto, že je to vzrušující a nové. Dobře se rozmyslete předtím, než se dáte dohromady s novými lidmi a budete souhlasit s jejich návrhy. Zvažte, co se může skrývat pod povrchem, mohou tam být skály, silné proudy, naplaveniny a jiná nebezpečí. A jen ti, kteří místní vody znají, vám mohou pomoci. Spoléhejte se jen na svou sílu, změřte hloubku svého závazku, udělejte si vlastní průzkum a mnohem lépe tak porozumíte místu, kam hodláte vyrazit. A nestyďte se kvůli tomu! Může se to zdát mnohem méně romantické a idealistické a ochudit vás to o pocit úžasu či potěšení, ale může vám to ušetřit zlámané kosti, hluboké řezné rány, velkou bolest a dokonce i nenapravitelná zranění. V tomto věřte mořským pannám. Ony tam byly. A vědí mnohem lépe než vy nebo já, co se za touto situací skrývá.

« VnímavostPíseń Sirény »