Netrapte se za své omyly

"Je nesmyslné litovat toho, že jste něco nevěděli dříve a neudělali některé věci jinak. Kdybyste měli současné uvědomění i v minulosti, jistě byste to jinak udělali. Ale protože jste ho neměli, pak jste jednoduše nemohli vědět, kam vaše volba povede. Jednali jste tak, jak jste to vnímali jako nejlepší na základě vašich tehdejších dojmů.

Je důležité si uvědomit, že nebýt vašich omylů či selhání v minulosti, nebyli byste tam, kde jste teď, nestali byste se zralejšími a moudřejšími a nebyli byste schopni si tyto věci vůbec uvědomit. Poděkujte tedy svým omylům za moudrost, k níž vás dovedly, a pak je propusťte ze své mysli ven. Již splnily svůj účel. Na vás nyní je, abyste se s nově nabytou moudrostí učili žít nově a lépe, a dokázali přijímat své chyby jako přirozenou součást života, která vám pomáhá růst a rozvíjet se ve zralejší a moudřejší osobnosti. Není třeba se trýznit pocity viny a lítosti nebo se "bičovat" za něco, co jste nevěděli nebo neuměli. Tyto pocity srážejí vašeho ducha. Mějte úctu sami k sob ě i ke svému životu a vzdejte si místo toho čest za to, že jste ochotni se učit a pracovat na sobě. Tím svého ducha posílíte a napomůžete si tak k dobrým pocitům ze sebe samých.

Chovejte k sobě lásku i přes všechny lidské nedokonalosti. Láska je univerzálním lékem na všechny rány, a to nejen vaše vlastní, ale i rány druhých, ať už jste jim je způsobili vy a nebo někdo jiný či něco jiného. Láska nemá hranice a není ničím omezená. Lásku můžete dávat i přijímat, ať už vás a druhé lidi dělí citová či fyzická vzdálenost a nebo i jiná rovina bytí. Láska je univerzálním jazykem a nenacházíte-li vhodná slova, která byste chtěli říci, jednoduše milujte. Vaše duše i duše ostatních to pochopí."

(Poselství andělů, M.T.)

« Astrologická předpověď pro leden 2015Vzdejte se zbytečných problémů »