Astrologická předpověď pro leden 2015

Energie v průběhu ledna podporuje náš velmi potřebný mentální úklid. Současně nám spojení mezi Uranem a Severním Uzlem připomíná, že někdy právě ty nejbližší věci je třeba vyřadit, a že úklid je třeba udělat jak vnitřní, tak i vnější. Není dobré zaměřit se pouze na věci, pro které jsme nikdy nenašli to pravé místo. V tomto měsíci se musíme dívat čerstvýma očima i na ty aspekty svých životů, které známe nejlépe - ať už jsou to fyzické majetky, myšlenky, pocity nebo pouta - abychom si uvědomili, co jsme přerostli a co ve svém životě udržujeme čistě jen proto, že jsme si na to zvykli a že bychom se necítili pohodlně v prázdném prostoru, který by po tom zbyl.

Faktem je, že tento prázdný prostor potřebujeme, bez ohledu na to, jak nepříjemné nám to může zpočátku být. Uran v Severním Uzlu nám připomíná, že my všichni máme svou vlastní výjimečnost, která pohání náš život, ale že pro nás může být čím dál těžší dovolit jí zažít, jestliže se obklopujeme pastmi minulé existence a identity, která byla jen přechodná a nikdy nebyla naším konečným cílem. Nadcházející měsíc nám nabízí příležitost přetřídit odpadky, kterými jsme se obklopili, a rozhodnout se, co si potřebujeme ponechat a co je třeba propustit.

Přitom je třeba položit si dvě důležité otázky. U každé věci, každé myšlenky, návyku nebo pocit, je třeba se zeptat: Omezuje mě to nebo osvobozuje? Zvyšuje to mou energii nebo snižuje? To je jediné, na čem teď záleží, a naučit se, jak dělat rozhodnutí založená na těchto dvou otázkách, může velmi zvýšit naši schopnost přetvářet sami sebe a své životy během průběhu roku. Některé věci bude snazší nechat jít než jiné. Euforie z dobrého vyklizení, která osvěží prostor kolem nás, však může být jen krátkodobá, pokud budeme lpět na lépe schovaných součástech našich životů: na těch, které tak dobře splývají, že si jich téměř nevšímáme a které tak jen zabírají prostor. Nejčastěji jsou to myšlenky a pocity, které jsme v sobě měli tak dlouho a staly se nám natolik vlastní, že jsou pro nás jako oblohou - kráčíme pod ní a vůbec si jí nevšímáme. "Takový/á prostě jsem." říkáme si, když nám je život postaví před nos. "Tady na tom se nic nezmění. Buď se s tím smiř nebo odejdi." Nebo to může být něco, s čím se tak silně ztotožňujeme, že jen pomyšlení na jeho propuštění nás může bolet, jako by nám někdo usekl ruku, a ptáme se, proč by proboha někdo chtěl, abychom to dělali?! A zde se vracíme k původním otázkám: Omezuje mě to nebo osvobozuje? Zvyšuje to mou energii nebo snižuje? Okamžité odpovědi mohou přesně odhalit, jak moc tyto opečovávané myšlenky, pocity a majetky přispívaly k našemu spoutávání.

Při přechodu do sféry Vodnáře se naše myšlenky dostanou za hranice našich omezení natolik, že se stanou pouhou tečkou na našem horizontu. Zároveň se nám přirozenost naší mysli bude odrážet nazpátek v každém aspektu našich životů. To, na co myslíme, se stává naším světem: lidi v něm, majetky, které si vybíráme, místo, kde žijeme, práce, kterou děláme, osoba, kterou jsme. Vše je utvářeno naší myslí a naším vztahem, který s ní máme. Když začne energie v tomto vzdušném znamení tvořit, máme příležitost obnovit a osvěžit svůj mentální svět, s nímž se následně osvěží všechno okolo i uvnitř nás. T-kvadratura Pluta, Uranu a Severního Uzlu, která nastane v průběhu tohoto měsíce, nám pomůže uvědomit si, jak hluboce jsme věřili lžím vlastní mysli: jak jsme si hráli na slabé a bezmocné, abychom zvládli úzkost a strach, nebo jak jsme lpěli na pomíjejících pravdách jen proto, že žít bez nich nám připadalo neúnosné. Ale unést to můžeme a musíme, pokud chceme vytvořit prostor, v němž budeme moci sázet semínka pokroku v tomto roce.

Úplněk v Raku 4. - 5. ledna podporuje tento úkol a nabízí nám příležitost objevit mocné tvořivé energie, které v sobě můžeme odhalit sebezkoumáním. Osvětluje náš sklon ztotožňovat se s určitými aspekty našeho já a výhodně přehlížet ty, které nejsou v souladu s naším vytouženým obrazem sebe samých. Současně nás vyzývá k rozšíření tohoto obrazu způsoby, které nám dříve připadaly nedosažitelné. Vyžaduje to zvýšené porozumění tomu, z čeho se naše já skládá, a moci, kterou máme nad jeho podobou a vlastnostmi.

Následné novoluní ve Vodnáři 20. ledna nám dává příležitost toto porozumění realizovat a umožnit vhledům, které jsme mezitím získali, aby se zkonkretizovaly a zhmotnily v podobě změn a nových začátků. Můžeme začít opravdu prožívat skutečnost, že změna toho, kým jsme, může být základním kamenem změn v našich životech, a že je třeba být připraveni propustit nejen to, o čem jsme věděli, že nás to brzdí, ale i to, na čem jsme lpěli kvůli pocitu bezpečí, tváří v tvář nepředvídatelné a neznámé změně. Pokud chceme, aby nyní byly věci jiné, pokud chceme, aby rok 2015 byl rokem, v němž sklidíme ovoce svých slibů růstu a expanze, musíme být ochotni se vzdát i těch věcí, o nichž jsme byli tolik přesvědčeni, že budou součástí naší budoucnosti, jádrem našeho základního já.

Toto volání k předložení všeho na oltář a sledování, co se bude dít, je jedna z největších výzev tohoto času vývoje, neboť nás vytlačuje z naší "duchovní komfortní zóny", ve které jsme se mohli rozvíjet pouze natolik, jak nám to pocity bezpečí dovolily. Zdůrazňuje naši tendenci srovnávat se s druhými než s naším vlastním potenciálem. Snažit se najít ty, s nimiž se chceme srovnat, a ty, s nimiž se srovnat nechceme, a pak se podle toho formovat, zatímco selháváme na své vlastní unikátní cestě a nenaplňujeme svou potřebu být tím, kým skutečně jsme, nikomu nepomůže. Pravdy, které jsou základem života někoho jiného, mohou být pro náš život zcela nevhodné, a my se nyní potřebujeme přesvědčit, zda to tak opravdu je. Samozřejmě i některé naše vlastní pravdy, kterých jsme si dosud tolik cenili, se mohou ukázat být pouze prázdnými předlohami a bezvýznamnými slovy tváří v tvář všem možnostem, které na nás čekají na druhé straně po tomto propouštění.

V průběhu tohoto měsíce budou žádat o naši pozornost spíše vnitřní záležitosti než vnější výzvy. Bez ohledu na to však bude záležet na tom, jak na ně reagujeme a odpovídáme, pokud se chceme hnout kupředu pozitivním a smysluplným směrem. V posledních letech z nás mnohé opadlo, včetně našich starých přesvědčení a přežitými způsoby žití. Co nám nyní zbylo, je směs nových možností a starých návyků, které jsou v nás zakořeněny tak silně, že je vnímáme jako součást sebe samých a úderů vlastního srdce. Nejprve je třeba se zaměřit na způsob, jakým si vykládáme události v našich životech, chování druhých v naší blízkosti a složitostí, které jsou nám jako lidem předkládány každý den. Porozumění s druhými a vnější svět mají své užitečné místo, ale nic z toho nemůže nahradit vzácný dar sebepoznání a blízkosti sdílené se svou vlastní myslí. O těchto vlastnostech budeme tento měsíc přemítat, protože se tím směřujeme do říše Vodnáře, který osvěžuje naši mysl vodami univerzálního vědomí. Nezáleží na tom, kolik toho zjistíme o druhých, nejvyšší cenu pro nás nyní bude mít poznání o sobě samých. Zapomeňte na ukazování prstem, idealizování, kritizování, nebo obviňování. Žádná z těchto vyhýbacích taktik nebude v tomto měsíci hrát roli. Pouze nás odrazují od toho, na čem opravdu záleží, tím, že soustřeďují naši pozornost "tam" namísto "tady"!

21. ledna Merkur vstupuje do retrográdní fáze ve Vodnáři a podporuje náš úkol poznávání a vhledů. Pokud jsme měli problém podívat se dovnitř namísto reagování, pak nám pomůže povznést naši pozornost dovnitř a reflektovat, než začneme reagovat. Nejlépe můžeme tuto retrográdní fázi Merkuru využít k tomu, že přehodnotíme svá přesvědčení, která vytvářejí naše zážitky ve světě, a zkoumat, jak by náš život mohl vypadat, kdybychom se jich vzdali. I když se nám toto sebezpytování může zdát složitější než si prostě zvolit jinou myšlenku, může být toto hraní si s představami o tom, čemu bychom mohli věřit, být motivaci, kterou potřebujeme k uvědomění si nekonečného potenciálu, jímž mohou nové myšlenky změnit svět. Obzvláště pokud přicházejí plné energie naším přáním myslet jinak a odolat nutkání spadnout zpět do starých mentálních rutin, které jsou nám tolik známé, i když nás okrádají o budoucí potenciál.

V posledních lednových dnech budeme již vnímat první projevy kvadratury Saturnu a Neptunu. Ať už jsme cokoli považovali za pravdivé a ať už jsme to považovali za jakkoli svaté, musíme se připravit na puštění se toho, bude-li to nutné. Každé přesvědčení je jen záležitost mysli, která nás odvádí od přímého prožívání samotného života ve vší jeho paradoxní a zmatené slávě. Důraz tohoto měsíce na poznávání své mysli a jejích funkcí, které mají sloužit k základu moudrého sebepoznání, nám pomůže vystavět základ pro další měsíce. Schopnost vytvořit si odstup od aktivity své mysli a spíše ji zkoumat než se jí nechat pohltit, nám pomůže tento rok setrvat v dobré pozici. Rok 2015 nám poskytuje hojnost příležitostí, jak si vychutnat plody této své práce.

- Sarah Varcas

zdroj: http://astro-awakenings.co.uk/january-2015-astro-energy-report

překlad: Magda Techetová

« Astrologická předpověď na rok 2015Netrapte se za své omyly »