Nemetona

Posvátný prostor

Vytvořte oltář nebo navštivte silové místo ke spojení se s Božstvím.

Poselství Nemetony: Nyní je vaše posvátné místo uvnitř vás. Vytvořením oltáře na posvátném místě nebo jeho návštěvou se spojíte se symboly a energií prodchnutými mnoha staletími modliteb a záměrů. Neberte tyto symboly na lehkou váhu, poněvadž jsou velmi mocné. Když se spojíte s posvátnými symboly, pomáháte tak svojí vnitřní posvátnosti nalézt domov ve vnějším světě. Také se napojíte na pradávnou moudrost a duchovní posvátnost dávných obyčejů. Objevujte duchovnost skrze posvátné symboly či místa a dovolte, aby vaše mysl radostně proplouvala mezi mnoha způsoby, které se vám nabízí ke spojení se s Božstvím. Nezáleží na tom, jakým způsobem se spojíte, ale jak často tak činíte.

Různé významy této karty: Vytvořte si doma oltář • Podnikněte duchovně zaměřenou cestu • Potřebujete pro sebe tiché místo, které pro vás bude soukromým útočištěm • Vytvořte šamanský kruh a nebo labyrint • Projděte se labyrintem • Očistěte energii ve svém domově šalvěji, modlitbami, zpěvem, anebo požádejte o pomoc Archanděla Michaela •

O Nemetoně: Její jméno znamená „posvátný háj", protože ochraňovala dávná keltská obřadní místa, která se nacházela venku v posvátných hájích. Nemetona stále bdí nad posvátnými místy, obzvláště nad těmi, která mají spojení s přírodou. Pomůže vám postavit své vlastní posvátné místo, i s obřady šamanského kruhu nebo labyrintu.

« Motýlí dívka Oonagh »