Naslouchejte své intuici

Vaše tělo přijímá přesná poselství od Boha.

Vaši andělé vám chtějí dát na vědomí, že neustále přijímáte božská poselství, i když si jich nevšímáte. Většina z nich přichází prostřednictvím vašich tělesných a emocionálních pocitů, protože vaše tělo je citlivé vůči jemným energiím. Občas svým pocitům nemusíte rozumět, přesto však obsahují přesná vnitřní poselství a moudrost.

Tuto kartu jste si vytáhli, protože jste položili otázku, na kterou již vaše tělo odpovědělo skrze vaše fyzické vjemy a emoce. Nebesa vás vyzývají, abyste začali věřit svým pocitům a neprodleně podle nich začali jednat. Požádejte anděly, aby vás ochraňovali a vedli prostřednictvím vašeho intuitivního vnímání.

Když dáváte výklad nebo léčíte druhé, pamatujte, že je nemožné být odděleni od vedení svých andělů. Vždycky cítíte a myslíte, a to jsou dva základní způsoby, kterými vám andělé sdělují zprávy určené vašim klientům. Říkejte jim, co během sezení cítíte a co si myslíte, protože tato poselství jsou určena k tomu, abyste se o ně podělili.

JAK POSTUPOVAT

Vnímejte, zda pociťujete napětí v těle. To signalizuje, že vaše svaly reagují na energie vašich myšlenek a emocí /nebo myšlenek a emocí jiných lidí/. Zavřete oči a představte si, jak s napjatými svaly ve svém těle rozmlouváte. Zeptejte se jich: „Proč jste napjaté?". Pak čekejte na odpověď, která k vám přijde ve formě myšlenky, pocitu, slov či vnitřních obrazů. Vaše tělo vám prozradí, jak reaguje na vaši práci, vztahy, přátele a ostatní oblasti vašeho života. Důvěřujte moudrosti svého těla, která vám vždycky říká pravdu!

« Mediumita Nebeští mistři »