Mediumita

Oplýváte přirozenou schopností spojit se se svými milovanými zesnulými.

Tato karta je znamením, že jste ve spojení s jedním nebo více blízkými v nebi. Andělé vás žádají, abyste důvěřovali svým pocitům, myšlenkám a vnitřním obrazům, které se týkají těchto duchovních spojení, protože jsou skutečné. Pro vás i pro ostatní to má velkou léčivou moc, poněvadž skrze toto spojení jsou sdělována poselství nebeského klidu a lásky. Možná ucítíte nebo uslyšíte poselství, které říká „Miluji tě", „Jsem v pořádku", „Jsem na tebe hrdý/á" nebo „Omlouvám se" adresované vám nebo někomu jinému, kdo bude mít z těchto soucitných slov prospěch.

Můžete být Nebesy vyzváni, abyste vedli kurzy mediumity, ať už soukromě, nebo pro veřejnost. Věřte tomuto volání, protože jde o vznešené poslání, které pomáhá tisícům lidí, jak v duchovním, tak v našem světě. Andělé vědí, kdo jedná s čistými úmysly, a taková média povolávají do služby. V jejich činnosti jim poskytují podporu, vedení a ochranu.

JAK POSTUPOVAT

Připravte si papír a tužku, v tiché místnosti, kde nebudete nikým vyrušováni, navažte rozhovor s někým, koho jste milovali a kdo zemřel. Nejdříve však požádejte archanděla Michaela, aby na vaše spojení dohlížel, protože je andělem ochráncem a zajistí, abyste mluvili se správnou osobou. Pak této milované osobě napište, jako kdybyste si s ní povídali. Zapisujte si její odpovědi, které k vám budou přicházet jako tělesné vjemy nebo myšlenky, ve spojení s vnitřními obrazy a slovy, která uslyšíte svým vnitřním sluchem. Nezapomeňte si zavolat archanděla Michaela, kdykoli budete potřebovat jakoukoli pomoc. Na konci rozhovoru poděkujte dané osobě a archandělu Michaelovi za to, co jste prožili.

« Krystaly Naslouchejte své intuici »