Naslouchej svým pocitům

Nenech se od ostatních přemluvit k něčemu, co se příčí tvému mínění.

Tato karta upozorňuje, že vás možná někdo požádá, abyste udělali něco, co se příčí vašemu mínění. Patrně budete mít nutkání vyhovět, abyste dotyčného potěšili. Možná se bojíte, že když odmítnete, přestane vás mít dotyčný rád. Tato karta vám ale připomíná, že je velmi důležité, abyste předtím, než cokoli uděláte, naslouchali svým skutečným pocitům. Musíte se sami za sebe rozhodnout, co je správné a co ne.

Pokud cítíte zmatek, promluvte si s někým, komu věříte, například se svou matkou, otcem, učitelem nebo nejlepším přítelem. Můžete se také obrátit na své anděly. Nakonec se ale stejně musíte sami rozhodnout, co pro vás bude nejlepší. Podnětem k tomuto rozhodnutí musí být váš vnitřní hlas, nikoli tlak zvenčí.

Zvolte takové řešeni, se kterým budete dlouhodobě spokojeni. Některá rozhodnutí přinášejí radost jen dočasné, později se dostaví pocit zklamání. Ta nejlepší řešení vám přinesou pocit štěstí na velmi, velmi dlouho.

K tomu, abyste rozeznali své opravdové pocity, budete potřebovat klid. Zavřete dveře svého pokoje a vypněte všechno, co dělá hluk. Zavřete oči a zhluboka dýchejte. Pak v duchu položte otázku a naslouchejte: naslouchejte svému tělu, svému srdci a své mysli. Zapište si všechno, co vás napadne, co vidíte, slyšíte a cítíte zevnitř. Pak udělejte to, o čem ve svém srdci víte, že je správné.

« Nádherné překvapeníNejlepší přátelé »