Modrý paprsek - Archanděl Michael

Barva safírová modř

Zaměření komunikace

Čakra krční /višuddha/ - živel éter - rovnováha se projevuje snadností komunikace se sebou samým i s ostatními na všech úrovních

Pátý paprsek viditelného spektra duhy. Modrý paprsek ovlivňuje krční čakru na fyzické úrovni /třetí dimenze a je transmutačním paprskem pro krční čakru /čtvrtá dimenze/. Je to první paprsek duchovní.

Mocný archanděl Michael je ochráncem lidstva, nejvyšší a neúplatný vrchní velitel všech andělů. Stojí v čele nebeských sil - své „legie světla“ - proti silám zla. Jeho hlavní barva je sluneční žluť a ohnivá síla solar plexu je jeho doménou. Jelikož ale nosí meč zhotovený ze safíru, bývá s posilováním a rozvojem čakry krční a třetího oko spojován modrý plamen. Modrý paprsek představuje sílu a vůli Boží stejně jako sílu víry, ochrany a pravdy. Jako bojovník Boží je zobrazován, kterak bojuje s drakem.

Tělesné spojitosti Části těla: krk, štítná žláza, horní cesty dýchací, čelist, spodina lebeční a tělesná hmotnost.

Utišuje, mírní, tlumí a uklidňuje nemoci spojené s horkem. Snižuje horečku a reguluje hyperaktivitu a zánětlivé a škodlivé procesy. Přináší jasnost a vyrovnanost. Tiší ušní a krční infekci. Pomáhá proti ztuhlému krku a sklonu k jeho tuhnutí. Přírodní prostředek proti bolesti. Snižuje krevní tlak a tepovou frekvenci. Uklidňuje centrální nervový systém, čímž snižuje stres. Dobrá barva pro ošetřovnu a pro ty, kdo jsou smrtelně nemocní.

Citové a duševní spojitosti Odstraňuje strach z hlásání pravdy. Uklidňuje mysl, čímž napomáhá jasnějšímu myšlení. Přináší klid a uvolnění od přízemních světských starostí.

Duchovní spojitosti Inspiruje k tomu, abyste se stali hledači vyšší pravdy a skryté moudrosti. Modrý paprsek představuje sílu a vůli Boží a přináší sílu víry a ochrany. Pomáhá rozvíjet odklánění se od slabé vůle - ega směrem k vyšší vůli Boží, díky čemuž jej lze využít k rozvoji zbožnosti.

Modrý paprsek lze použít k přivolání archanděla Michaela, který dokáže chránit a zvyšovat komunikační schopnosti.

« Zelený paprsek - Archanděl RafaelIndigový paprsek - Archanděl Raziel »