Maat

Férovost

Tato situace bude vyřešena férově a spravedlivě.

Poselství Maat: Dovolte mi seznámit vás s novou definicí pro férovost: všichni zúčastnění se vzdají osobních potřeb ve prospěch vyššího dobra pro celou skupinu. To vyžaduje důvěru v moudro celku. Rozepře a následné výpady vznikají na základě strachu, že se vám nedostane vašeho podílu. Přesto takové výpadky jen posilují bolest a zármutek, které v první řadě roztržku způsobily. Proč se nevzdat lpění na určitém výsledku a místo toho směrovat svou vůli na vyřešení hádky? Mějte neustále na mysli smířlivý výsledek a nechte do sebe všechny kousky skládanky zapadnout harmonickým způsobem.

Různé významy této karty: Vyřešení právního sporu • Rozepře bude mít harmonický výsledek • Férové zacházení • Během jednání mějte na mysli potřeby všech zúčastněných • Zbavte se pocitů viny a studu, protože tyto emoce mohou přivolat potrestání •

O Maat: Maat je egyptská bohyně integrity, férovosti a spravedlnosti. Na svých vahách po smrti porovnává duše oproti peříčku, aby tak rozpoznala zatěžkání pocity viny. Maat nás ochraňuje v obchodních a osobních vztazích, zajišťuje, že je s námi jednáno férově a čestně. Požádejte ji o pomoc před uzavřením jakékoliv smlouvy, v případě rozporů, anebo kdykoliv máte pocity viny či výčitky.

« Lakšmí Maeve »