Krysař

Znamení: Blíženci/Štír - Merkur/Pluto

Shrnutí tématu: někomu naletět, sugesce, propagandista, mistr v přesvědčování, nákupní horečka, reklama /obrazy, které tě mají k něčemu zlákat/. 

Význam karty při výkladu:

* jako jediná nebo první karta: PROBLÉM

Vůbec jsi nezaregistroval, jak jsi někomu naletěl - anebo ses nechal svést nějakou myšlenkou. Teď jsi v zajetí událostí a zcela tě unášejí uspávající a čím dále tím víc vábivé tóny flétny. Bohužel u tebe nebyl nikdo, kdo by tě přivázal - jako svého času Odyssea - ke stožáru a tak tě ochránil před sladkou písní Sirén, která tě vede do záhuby.

* jako karta v sérii: CESTA K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU 
Je nemožné vyhnout se okouzlení a lákadlu tolika tónů flétny, i když nakonec /po měsících či letech/ se ukáží být prázdnými sliby. Čím větší bude tvoje vlastní účast na poznávání a rozlišování toho, co je jen líbivá myšlenka a co skutečný život, tím méně ti bude v budoucnosti hrozit, že se necháš něčím svést nebo zlákat.

* jako poslední karta: VÝSLEDEK CESTY

Nebudeš ušetřen odhalení toho, co ti mělo zůstat utajeno. Pochopíš, že ses nechal tahat za nos, a je docela možné, že se momentálně skutečně cítíš jako osel. Pravdou však zůstává, že ses díky voňavé mrkvičce konečně zvedl ze svého křesla. Rozhýbal ses už bez cizího vedení a z vlastní iniciativy - a o to šlo!

« Trh marnivostiMistr a žák »