Kršna


/hinduistický, Indie/

Známý rovněž jako Krišna, Božský.

K hinduistické trojici patří Bráhma, Siva a Višnu, tři bozi, kteří tvoří, chrání a dohlížejí na životní cykly na Zemi. Bůh Višnu se vtěluje, kdykoliv je třeba jeho fyzické formy, aby napravil nelid­ské praktiky. Kršna je osmou inkarnací /nazývané rovněž avatár/ Višnua.

Ke Kršnově inkarnaci došlo o půlnoci osmého dne ročního ob­dobí bhadrapada /slovo v hindštině pro „pozdní léto"/ někdy mezi léty 3200 až 3100 před Kristem. Přišel s hinduistickým duchov­ním textem s názvem Bhagavadgíta. Dnes je Kršna v Indii jedním z nejoblíbenějších božstev.

Podle legendy to byla romantická osoba a mnoho maleb ho zpodobňuje s jeho partnerkou Radhou /jedna z inkarnací bohyně Lakšmí/, s kterou žili v krásném milostném vztahu. Někteří znal­ci feng-šui doporučují postavit obrázek Kršny a Radhy v roman­tickém koutě* vašeho domova, abyste tím demonstrovali svůj milostný vztah.Kršna přináší radost a štěstí. Když ho přivoláte, pocítíte v srd­ci a břiše závan teplé, láskyplné energie.

Říká: „Nikdy nepodceňuj­te hojivou sílu lásky. Její hloubka je větší, než v jakémkoliv oceánu a nee­xistuje žádná překážka, kterou by nedokázala překonat. Využívejte tuto sílu vaší myslí, která je věčná. Není třeba s ní šetřit, protože se jedná o neustále se obnovující zdroj, který můžete využívat stále znovu a zno­vu. Vlévejte lásku do každé situace a dívejte se, jaké odměny se vám do­stane!"

Pomáhá:
    * dodávat odvahu
    * s odhodlaností
    * s udáváním směru
    * se zaměřením
    * s motivací
    * chránit
    * s vytrvalostí
 
INVOKACE 

Kršna se rád spojuje s lidmi, nabídnete-li mu nějaké jídlo. Než něco sníte, dívejte se na jídlo v duchu myslete na Kršnu. Řekně­te mu, že jídlo je vaší obětinou pro něho. Přijme-li váš dar, požeh­ná ho a očistí svojí duchovní energií. Poděkujte mu a pak jím po­žehnané jídlo pomalu jezte a vychutnávejte si každé sousto. Při jídle s ním veďte v duchu rozhovor. Zjistíte, že je to stejný proži­tek, jako kdyby jste stolovali s velmi moudrým společníkem, kte­rý vám poskytuje hvězdnou moudrost a rady mudrce.

« KálíKuan Jin »