Přijetí

"Dívej se na sebe i na druhé očima andělů. s nepodmíněnou láskou  a přijetím.
Tím všechny probouzíš k jejich nejvyššímu potenciálu a jsi jim inspirací."

Tuto kartu jste si vytáhli proto, aby vám pomohla zlepšit váš vztah k sobě samým i k druhým. Kdykoli budete příště cítit nutkání posuzovat nebo hodnotit sebe nebo někoho jiného, pomodlete za jejich zdraví a štěstí. Tento pozitivnější přístup posiluje sebeúctu a vnitřní harmonii a uzdravuje narušené vztahy.

Další významy: Všímejte si, o kolik lépe se cítíte, když pozitivně smýšlíte o sobě a o druhých • Nesnažte se druhé do něčeho tlačit ani je ovládat a měnit • Zanechte svého sklonu násilím měnit běh věcí a dostane se vám v míru toho, po čem toužíte. Možná, že výsledek dokonce předčí vaše očekávání • Když se jedny dveře zavřou, jiné se otevřou.

« PročištěníPříležitost odpustit »