Jak meditovat - postup v šesti krocích

1. krok: Jak se připravit - Příprava prostoru

Vyčistěte prostor
Pravidelně očišťujte místo, kde meditujete; stačí jen otevřít okno, abyste vyvětrali vydýchaný vzduch a pustili dovnitř vzduch čerstvý. Pak zazvoňte zvonkem nebo tleskněte rukama, abyste rozptýlili všechnu statickou negativní energii.Můžete zapálit svíčku nebo nějakou vonnou tyčinku. (Vždy se ujistěte, zda je otevřený oheň v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů a že svíčky jsou pevně uchyceny ve svícnu.) Čerstvé květiny, krystaly a podnětné obrázky či sošky také podpoří a zvýší energii vašeho místa k meditaci, což může být místnost k tomu určená nebo vhodný kout.

Pozvěte anděla
Můžete požádat anděla svého meditačního prostoru, aby vám jej požehnal. Jednoduše svého anděla v duchu poproste, ať tak učiní, a stane se. Nezapomeňte tomuto andělu vždy poděkovat za jeho laskavé požehnání.

Připravte se
Stejně jako rostou vaše fyzické svaly, když mají pravidelný přísun živin a jsou pravidelně namáhány, podobně protahovány, zdokonalovány a trénovány potřebují být i vaše duchovní svaly. Potřebujete k tomu dostatečnou víru, důvěru, vytrvalost a velkou dávku trpělivosti. Jednoduše poproste Boha a anděly, aby vás těmito vlastnostmi obdařili, a oni tak učiní.

Udělejte si čas
Nejvhodnější doba na duchovní cvičení je ráno, po probuzeni, takže pokud si v tuto dobu dokážete vyčlenit nějaký čas, je to skvělé. Pokud se vám to ale nehodí nebo když intuitivně cítíte, že jiná denní doba je pro vás vhodnější, držte se toho, co cítíte jako správné. Abyste úspěšně zvládali své meditace, vizualizace, procesy předávání energie nebo cvičení, ujistěte se, že máte čas sami pro sebe a že nebudete vyrušováni. Vypněte telefon, pověste na dveře cedulku nebo udělejte vše potřebné pro to, abyste nebyli přibližně třicet minut rušeni. To by mělo na každou meditaci stačit.

Pohodlně se usaďte
Při meditaci můžete sedět v pozici lotosového květu nebo na židli. Pokud je vám to příjemnější, můžete si i lehnout. Nezapomeňte držet páteř zpříma, dlaně nechat otevřené, ať už složené v klíně nebo položené na kolenou, a pokud sedíte na židli, chodidla pevně přitiskněte k zemi. Nekřižte nohy ani ruce

Veďte si deník
Doporučuji vést si duchovní deník, kam si budete zapisovat své výsledky, sny, inspirace a pokroky. Není to jen užitečný záznam událostí, ale také v něm bude zaznamenáno, jak dosahujete úžasného úspěchu. Svůj deník i pero mějte vždy při ruce, abyste si mohli po každé meditaci zapsat své vnitřní prožitky.

2. krok: Spojení se zemí - Napojení na zemské energie

Kdykoli se pouštíte do meditace nebo pracujete s energií, je velmi důležité, abyste byli spojeni se zemí. Je to podobné jako s uzemněním všech elektrických přístrojů.

Abyste se spojili se zemí, jednoduše si představte, jak ze svých chodidel zapouštíte do země zlaté kořeny, které procházejí jednotlivými zemskými vrstvami až k zemskému jádru, kde narazíte na kmen nádherného zlatého dubu, a ten svými kořeny ovinete. Vaše kořeny jsou duté a slouží jako kanály pro obousměrný přenos energie. Mimo to fungují jako mohutná kotva.

Když se nadechnete, neustále svými kořeny čerpáte do svého těla a čaker silnou, podpůrnou a uzemňující energii z matky Země.

Během většiny meditací budete s každým nádechem přijímat světlo a s výdechem naopak vypouštět negativní energii svými kořeny do země.

Po každém energetickém cvičení osvoboďte zlatý dub od svých kořenů, stáhněte je přes všechny zemské vrstvy zpět a ponechejte je zapuštěné jen pár centimetrů pod povrchem, nebo tak hluboko, jak potřebujete pro to, abyste zůstali po celý den pevně spjati se zemí.

Máte-li někdy po meditaci nebo i jindy pocit závrati, bude třeba nechat kořeny zapuštěné hlouběji. Toho můžete dosáhnout různými prostředky:

*    Často pomáhá jídlo: napijte se vody a mějte po ruce kousek čokolády, trochu medu nebo kousek chleba či jiných uhlovodanů, které jste schopni rychle strávit a které vám zvýší hladinu cukru v krvi. Pokud během dne hodně pracujete s energií, můžete sníst trochu brambor nebo těstovin, které jsou velmi vhodným prostředkem k udržení spojení se zemí.
*    Hýbejte se. Běh, chůze, zahradničení i tanec vám pomohou zůstat v kontaktu se zemí.
*    Držte v ruce nebo mějte v kapse krystal hematitu. I ten vám pomůže zůstat ve spojení se zemí.
*    Sprcha nebo chvilka spánku vám také pomůže.

Dýchání
Vždy vnímejte svůj dech a snažte se maximálně využívat jeho potenciálu.

Váš dech je vaše vnitřní energie, vaše životní síla; je posvátný |je v něm obsažena boží láska a světlo.

Dýchat světlo a prodýchávat čakry a své aurické pole je výborný způsob, jak se dostat do souladu se zemí. Používejte svojí představivost a snažte se plánovaně dýchat. I to je prostředek k tomu. jak být v souladu se zemí.

Když se nadechujete, představujte si tok božské, nebeské energie, která přichází shůry, prostupuje temenem vaší hlavy a odtud celým tělem až do nohou.

Dále si představujte, jak tato milující energie proudí všude kolem vás.

S výdechem vysíláte veškerou negativní, starou, vyčerpanou energii nohama pryč, vypouštíte ji svými zlatými kořeny do země.

Matka Země pro vás tuto energii laskavě přemění na „zemské světlo". Tím, že zapustíte kořeny do země a pak se naplníte a obklopíte světlem, dosáhnete rovnováhy, vyrovnanosti mezi nebem a Zemí.

Nikdy nezapomeňte poděkovat Bohu a matce Zemi za to, že žijete v souladu.

Pravidelným cvičením budete nejen schopni tušit, ale také fyzicky pociťovat energii, a naučíte se mnohem rychleji dávat najevo své pozitivní úmysly.

Nejdůležitější je však nezapomenout na to, že tím nejúžasnějším, co můžete cítit a mít, je milující srdce.

Kéž je vašemu úsilí požehnáno.

3. krok: Jak meditovat nebo vizualizovat

Existuje mnoho různých způsobů meditace. Ve světelných meditacích jsou především aktivní meditace nebo vizualizace. Jsou založeny na důležité, obecně platné pravdě: že energie provází myšlenku, proto smyslem vedené představy nebo vizualizace je prostřednictvím síly myšlení ukázat pozitivní skutečnost.

Proces vizualizace se odehrává v čakře čela neboli čakře třetího oka.

Začínáte-li, možná na své „vnitřní obrazovce" nedokážete vidět žádný obraz ani scénu. Netrapte se tím, to nevadí.

Důležité je, abyste „mysleli svým srdcem", svoji představivost tak naplníte pocitem nebo úmyslem, díky kterému se vytvoří představa. Obrazy jsou pouhým prostředkem k vyvolání pocitu nebo úmyslu, který je rozhodujícím faktorem. A proto je tak důležité, abyste „mysleli svým srdcem".

Své vizualizační dovednosti můžete procvičovat tak, že budete detailně pozorovat běžné předměty, skutečně studovat, jak vypadají, pozorovat jejich tvar, barvu, strukturu, vůni, zvuk a podobně. Když pak zavřete oči, bude mnohem jednodušší vidět daný předmět na své vnitřní obrazovce nebo z něj mít nějaký pocit.

Zpočátku vám může pomoci, když si například zkusíte vizualizovat zlatou barvu tím, že budete sledovat nějaký zlatý předmět, jako třeba nějaký šperk. Pak zavřete oči a „myslete zlatě". Když jste vyzváni, abyste si představili růži, můžete strávit určitou dobu pozorováním nějaké růže od květináře nebo z vaší zahrady, jejích sametových okvětních lístků, silného stonku, hladkých lesklých lístků, ostrých trnů, intenzivní barvy a nádherné vůně.

Příliš se nesnažte. Každý může mít představy, stejně jako každý dokáže snít v obrazech. Nechejte jen obrazy vyrůstat a energii proudit. Jistě se vám to podaří!

4. krok: Jak zavírat čakry

Vaše energetická centra neboli čakry se během vašich duchovních cvičení přirozeně otevírají. Když však meditaci nebo přenos energie dokončíte, musíte je naopak uzavřít.

"Zavření" neznamená zastavení nebo zablokování vašich čaker, je to spíše stav, kdy začínají opět normálně fungovat při každodenních činnostech.

Prostřednictvím následujících cvičení se také kolem čaker vytváří jakýsi ochranný energetický filtr, který zajišťuje, aby se dovašich energetických center dostávala pouze energie bezmezné lásky.

Všechna negativní energie bude odfiltrována.

Existuje mnoho způsobů zavírání čaker. Představím vám některé. Prosím, vyzkoušejte je všechny a vyberte si ten, který vám připadá nejvhodnější. (Vždy začínejte se zavíráním korunní čakry a končete u kořenové čakry.)

Cvičení zavírání čaker číslo 1: Lotos

Představte si, že vaše čakry jsou jako otevřené květy lotosu.
Pokuste se vybavit si tuto posvátnou květinu a představte si její nádherné okvětní lístky.
Jste-li připraveni, sledujte, jak se okvětní lístky pomalu zavírají, až lotos vypadá jako poupě.
Začněte u své korunní čakry a skončete u čakry kořenové.
Pak si představte zlatý kříž uprostřed zlatého kruhu a na každou čakru jeden položte. Bude sloužit jako pečeť a zajistí zvláštní ochranu.
Nakonec osvoboďte kmen zlatého dubu od svých kořenů, stáhněte je zpět přes všechny zemské vrstvy a ponechejte je zapuštěné v zemi pouhých pár centimetrů, jen tak, jak budete během dne potřebovat.

Cvičení zavírání čaker číslo 2: Dřevěná brána

Vizualizujte si své čakry jako dřevěné brány.
Zjišťujete, že jsou vyrobeny z pevného dřeva a jsou na nich masivní zámky se zlatými klíči.
Jste-li připraveni, pevně zavřete první bránu - svou korunní čakru - tím, že otočíte zlatým klíčem v zámku. Takto postupujte dál až ke kořenové čakře.
Vytáhněte své zlaté kořeny stejným způsobem jako ve cvičení číslo 1.

Cvičení zavírání čaker číslo 3: Stříbrné padací dveře

Představte si své čakry jako těžké stříbrné padací dveře, které drží otevřené na silných stříbrných řetězech.
Navoďte si skutečný pocit hladkého stříbra a masivní konstrukce dveří.
Jste-li připraveni, uvolněte stříbrné řetězy a představte si a pociťujte, jak se padací dveře s řinčením zavírají.
Opakujte se všemi svými čakrami, počínaje korunní čakrou.
Vytáhněte své zlaté kořeny stejným způsobem jako ve cviče číslo I.

5. krok: Jak sám sebe chránit
 

Pokud vydržíte být neustále při své plné božské síle, není třeba, abyste se chránili. (Božská láska je vám nejlepší ochranou.)

Jen málo lidí to však dokáže. Takže prozatím bych důrazně doporučila, abyste jakoukoli meditaci nebo práci s energií prováděli s nějakým druhem ochrany.

Energetický proces ochrany vás ukryje před mnoha faktory, které by vám mohly uškodit.

Zde jsou některé, se kterými se nejpravděpodobněji setkáte:
*     promítání negativních myšlenek nebo myšlenkových forem do vaší mysli
*     lidé nebo místa, která vám „berou nebo vysávají" vaši životní sílu
*     místo nabité negativní energií, což může být geopatogenní zóna nebo škodlivé vzpomínky vstřebané do země či do budovy, v níž se nacházíte
*     škodlivé vlivy okolí, jako jsou mikrovlny, rádiové vlny a další elektronické záření
*     nehmotné škodlivé entity.
V těchto případech je možné zvolit jeden ze tří ochranných postupů. Vyzkoušejte je všechny a pak používejte ten, který vám nejlépe vyhovuje. Završte jím pak proces zavírání čaker. Navíc můžete průběžně jeden z těchto postupů používat, kdykoli budete mít pocit, že potřebujete nějakou energetickou ochranu.

Ochranné cvičení číslo 1: Spací pytel

Představte si pohodlný, blankytně modrý spacák s pevným zipem.
Jste-li připraveni, zalezte si do něj a zapněte zip.
Jste obklopeni silnou modrou energií a jste dobře chráněni.

Ochranné cvičení číslo 2: Plášť

Představte si, jak vám váš anděl strážný podává ochranný plášť
Je ze zlatého sametu a je lemován tmavomodrým saténem, sahá až na zem, má dlouhé rukávy, velkou kapuci a přezky zdobené krystaly.
Oblékáte si jej a dokonale vám padne, od hlavy až po paty vás úplně zahalí.
Poděkujte svému andělu strážnému.

Ochranné cvičení číslo 3: Zlaté vejce

Představte si, že jste žloutek uvnitř vejce.
Sledujte zlatou energii, jak naplňuje prostor, ve kterém má být bílek.
Poté si na místě, kde byste normálně hledali skořápku, představte vrstvu silné, ocelově modré, neónově zářící energie.
Vytvořte si svoji ochrannou skořápku tak slabou či silnou, jak chcete.

Doporučuji, abyste chránili svoji auru po ranní či večerní meditaci a po duchovním cvičení. Pokud jste někdy ve stresu, ocitnete se v nějaké náročné situaci, kdy z vás lidé vytahují energii, nebo jestliže cítíte, že jste vysáváni nebo vás někdo vyčerpává, pak prosím opakujte cvičení spojení se zemí, zavírání čaker i ochranná cvičení tak často, jak bude třeba.

6. krok: Vzdávání díků

Na konci každé meditace poděkujte.

Ať vás vaše kroky bezpečně vedou světlem!

Jak dosáhnout naplnění pomocí světelné meditace »