Jak dosáhnout naplnění pomocí světelné meditace

Abyste se spojili se zemí, představte si velký starý zlatý dub, který se nachází hluboko v jádru země. Začněte si vizualizovat zlaté kořeny, které vyrážejí z vašich chodidel a zapouštějí se do země; nechejte své kořeny prorůst všemi vrstvami země, dokud se nedostanou až ke kmeni starého zlatého dubu, pak svými kořeny kmen omotejte.

Ujistěte se, že drží pevně.

Pravidelným opakováním budete schopni nabýt dojmu, že jste zcela spojeni se zemí.

Nyní si nad svou hlavou představte oblak zlatého světla. (Barva světla se může měnit podle jednotlivých meditací. Pokud toto cvičení provádíte sami, můžete samovolně vnímat nějakou konkrétní barvu, která pro vás byla vybrána vaším vyšším já.)

Z tohoto oblaku vyzařuje paprsek zlatého světla, který při vdechnutí prostupuje temenem vaší hlavy.

Až se vaše korunní čakra naplní světlem, uvolněte veškerou negativitu a s výdechem ji vypusťte.

Znovu se nadechněte zlatého světla a nechejte je proudit do své čakry třetího oka.

Když naplníte tuto čakru světlem, opět uvolněte veškerou negativitu a s výdechem se jí zbavte.

Znovu se nadechněte zlatého světla a nechejte je vstoupit do své krční čakry a naplňte ji světlem.

S výdechem uvolněte veškerou negativitu.

Opět se nadechněte zlatého světla a nechejte je proudit do srdeční čakry. Naplňte ji takovým množstvím světla, které je schopna pojmout.

Vydechněte a zbavte se všeho zármutku, žalu a dalších emocí.

Znovu se nadechněte zlatého světla a nechejte je proudit do své čakry solar plexu.

Při výdechu uvolňujete z tohoto centra všechen strach, obavy a úzkost.

Ještě se nadechněte zlatého světla a nechejte jím zaplavit svoji sakrální čakru.

S výdechem ji opět uvolněte a vyprázdněte.

Nyní se nadechněte zhluboka a ať zlaté světlo proudí do vaší základní čakry a zaplní ji.

Jste-li připraveni, uvolněte vše, co není láska, a zbavte se toho.

Poté se znovu zaměřte na oblak nad svou hlavou a představte si, jak se mění ve velikou sprchovou růžici.

Jste-li připraveni, „otočte kohoutkem" a vizualizujte si univerzální zlaté léčivé světlo, které teče ze sprchy, protéká sedmi vrstvami vašeho aurického pole a očišťuje je od všech fyzických, emocionálních, duchovních i duševních bloků.

Začněte u fyzického těla a pak nechejte energii proudit zbytkem svého aurického pole, postupně všemi jeho vrstvami.

Proměnili jste veškerou negativitu a cítíte se očištěni a plni sil. Nyní jste připraveni vytáhnout své zlaté kořeny. Odmotejte je ze zlatého dubu, který je hluboko v zemském jádru, a stáhněte je zpět všemi vrstvami země. Nechejte je zapuštěné jen několik centimetrů pod povrchem, abyste zůstali spojeni se zemí.

Poté požádejte anděly uzdravování o ochranu a poděkujte za léčivou energii, které se vám dostalo.

Toto je podrobný návod, jak dosáhnout naplnění pomocí světelné meditace.

Pravidelným cvičením to brzy dokážete.

« Jak meditovat - postup v šesti krocíchNáhodný výběr světelné meditace na každý den »