Ixchel

Šamanka

Jste zprostředkovateli Božské léčivé síly.

Poselství Ixchel: Vládnutí mocí a schopnostmi není totéž, co vynucování. Vynucování se podobá dětskému povyku založenému na strachu, že něco bude odepřeno. Vládnutí je založeno na jistotě, že jste součástí laskavosti a moudra Vyšší Mysli. Jste jako bleskosvod, který přitahuje sílu. Jednoduše se napojte na moc skrze jasnost svých myšlenkových procesů. Neváhejte ani chvíli ve vašem jistém a pevném rozhodnutí být vodičem moci, která ve vás již dřímá. Napojte se na ještě vyšší zdroj a dovolte mu zesílit vaši přirozenou moc. Tímto způsobem budete stálou spojnicí Nekonečna, od Nekonečna k Nekonečnu. Jinými slovy - je to vše o Vyšší Mysli: okolo vás, skrze vás a kohokoliv, koho léčíte.

Různé významy této karty: Jste léčitelé • Jste uzdravováni • Tato situace nebo též vaši milovaní jsou uzdravováni • Važte si svých léčitelských schopností a znalostí • Studujte materiály o léčení • Vyučujte léčitelskému umění • Začněte anebo pokračujte ve své léčitelské praxi •

O Ixchel: Ixchel je uctívána od dávných časů jako mayská měsíční bohyně, která se svým manželem, slunečním bohem, porodila všechny ostatní mayské bohy. Jako ztělesnění Měsíce je Ixchel úzce spjata s přílivem a odlivem. Také se věří, že dohlíží na déšť a vůbec všechny podoby vody. Ve skutečnosti se jí říká „Duhová žena", protože její esence je obsažena v duhových kapkách vody, které tvoří duhu. Jakožto bohyně-matka Ixchel pomáhá s plodností a porody. Je také mocnou léčitelkou, která si pamatuje počátky existence lidského života na této planetě. Může vás spojit s vašimi původními kořeny duchovního léčitele.

« Ištar Kali »