Forseti


/skandinávský/

Známý rovněž jako Forete.

Forseti, skandinávský bůh spravedlnosti, poctivosti, arbitráže a usmíření, jehož jméno znamená „předsedající," uklidňuje všechny rozbroje. Řečeno jinými slovy, je hlavním mírotvůrcem. Je nebeským rozhodčím, vyslechne vždy argumenty obou stran a přijde s řešením, které je pro obě strany příznivé. K rozdílným názorům přistupuje s láskyplným pochopením a přesvědčí všechny účastníky sporu, aby se smířili.

Hovořila jsem s ním za soumraku na vrcholu monolitických kamenů v kalifornském národním parku Joshua Tree, kde mně řekl:

„Jsem tady, abych vás vedl po všech zákrutech vaší stezky. Zdá se, že se kolo spravedlnosti pohybuje pomaleji, ale já jsem za scénou a ne­únavně pracuji ve váš prospěch. Odrážím od vás jakékoliv právní prob­lémy. Myslete na mě jako na právníka, který se stará o právní narovná­ní a spravedlnost - pracuji zdarma, navštěvuji klienty doma a okamži­tě odpovídám na naléhavé prosby."

Pomáhá:
     * s řešením sporů
     * se spravedlností
     * s řešením právních záležitostí
     * se sjednáváním míru
     * s ochranou - zvláště právní povahy
     * se zjišťováním pravdy

INVOKACE

Přivolejte Forsetiho, kdykoliv se objeví právní problémy nebo se cítíte ohroženi. Začne okamžitě pracovat ve váš prospěch.

„Milý Forseti, žádám tě o pomoc v mé situaci, aby ses postaral o laskavý přístup a průchod spravedlnosti. Děkuji ti za smírné vy­řešení sporu, který právě probíhá."

« El MoryaGanéša »