Extáze

Cafkiel - Posvátný milenec

Cařkiel vám sděluje, že božská extáze na vás může sestoupit kdykoli, ať už jako čisté nadšení pro spirituální rozvoj nebo jako průvodní znak lásky. Lásky, která, jakmile se rozhodnete vydat se vstříc tajemství, rázem změní celou bytost. Strážci brány na této cestě jsou ohromení a radost, což jsou pocity úzce spojené s extází. Prožíváte-li tento zvýšený stav vědomí, všimněte si šepotu andělů. Jak můžete vidět na kartě věštby, andělé využívají tuto vysokofrekvenční příležitost, aby nám s láskou předali posvátné informace, které jsou nám na cestě třeba. Sdělují našemu vyššímu já kudy jít a jak doširoka otevřít vědomí, aby obsáhlo celou naši mravní existenci. Věřte andělům, protože ve svém srdci chovají zájem vašeho srdce. Zazpívejte Hah skrze čakru srdce a otevřete se proudění zářivé inspirace, která přichází z říše andělů.

« SoucitRomance »