Eso Pentaklů

Do květináče na nakupených kamenech je zapíchnut ozdobený pentakl. Z květináče raší květiny značící hojnost a krásu. Malé plody na kamenech představují plodnost a motýl je znamením transformace. Popínavé rostliny tvoří kruh kolem pentaklu, který dále symbolizuje růst. Žena se v brance otáčí, jakoby právě včas, aby spatřila dárek, jejž možná přehlédla.

Tento pentakl s sebou přináší dar šťastných okolností, příležitost k materiálnímu zisku nebo zlepšení zdraví. Je pevný a uzemněný a představuje něco praktického a spolehlivého. Je to zárodek budoucích dobrých věcí. Použijte energie tohoto okamžiku k započetí nového projektu, k drobné investici nebo k zahájení programu k dosažení lepší fyzické kondice. Máte příležitost vypěstovat něco skvělého. Eso pentaklu může také představovat příchod nečekaných peněz nebo hmotného předmětu.

Použijte svou intuici

Na rozdíl od jiných es se zde žena nachází daleko od pentaklu. Proč?
Tento symbol obklopuje plot. Co z toho vyplývá?

« Desítka MečůDvojka Pentaklů »