Dvojka Pentaklů

Žena stojí na pobřeží a žongluje se dvěma pentakly, které jsou symbolem mnoha úkolů, jež vyžadují pozornost. Na rozbouřeném moři se zmítají dvě lodě, což značí, že věci se nacházejí ve víru, ale když se s nimi bude dovedně zacházet, tak až skončí špatné počasí, všechno nakonec dobře dopadne. Modrá obloha na obzoru naznačuje, že bouře skončí.

Tato karta věstí, že máte před sebou rušné období. Budete muset zvládnout mnoho aktivit a mnoho věcí, jako například projektů, finančních zájmů nebo zdravotních problémů, najednou - jako když žonglujete. Karta naznačuje, že když budete flexibilní a když půjdete s proudem, pomůže vám to udržet všechny tyto pomyslné míče ve vzduchu. Může to být nebezpečné nebo náročné, ale je to pouze dočasná situace. Zůstaňte soustředění a poměrně brzy to budete mít za sebou.

Použijte svou intuici

Jestliže voda označuje emoce nebo intuici, jakou roli zde má rozbouřený oceán ?
Mezi dvěma pentakly se vine přízračný obraz hada. Co symbolizuje
?

« Eso PentaklůTrojka Pentaklů »