Eireen

Vnitřní mír

Není důvod k obavám, neboť všechno se krásně vyřeší.

Poselství Eireen: Ačkoliv naoko se věci tváří chaoticky, mohu vás ujistit, že existuje vyšší plán. Tato vše-milující síla je vám zcela nakloněna a podporuje vás. V klidu se oddejte Božské lásce a nechejte odejít všechny starosti, obavy a trápení. Zaměřte se na radost a vděk za všechna požehnání, kterých se vám dostává. Vaše vděčnost do vašeho života přitáhne ještě více požehnání.

Různé významy této karty: Odevzdejte své obavy a starosti Nebi • Modlete se • Meditujte • Věnujte se aktivitám, které zvyšují vnitřní mír, jako je jóga, koupele s mořskou solí, masáže, hudba, hravost a podobně •

O Eireen: Eireen je řecká bohyně, mezi jejíž sestry patří bohyně Zákona a Spravedlnosti. Eireen přinese vnitřní klid každému, kdo ji o to požádá. Římané jí říkali Pax, což znamená „mír". Eireen nám pomáhá nahradit obavy vírou. Také nám připomíná, abychom si zachovali svůj dětský úžas a nadšení pro život.

« Diana Freyja »