Dvojka Holí

Pozorně si prohlíží krajinu, která se před ní rozprostírá. Je to její království. Je plné jejích poddaných a ona jim všem vládne, vládne celému kraji, kam až oko dohlédne z této vysoké pozorovatelny, tak jako zde před ní vládli její předkové. Na okamžik se jí zamlží zrak a ona před sebou spatří vizi toho, kam by své království mohla dovést v nadcházejícím roce díky moci, která jí byla propůjčena. Má příležitost uskutečnit své sny a změnit svou zemi podle svých představ. Ví, že otěže vlády musí držet pevně v rukou. Jakmile by poddaní vycítili její slabost, bez váhání by ji svrhli a usedli na její místo. Proto si musí počínat jisté a neohrožené na cestě, kterou vede svůj lid.

Lev, který ji provází, si je vědom svého postavení krále zvířat. Ztělesňuje odvahu a moc. Dívá se směle z výšky na svět pod sebou a pouhým pohledem už předem zastrašuje kohokoli, kdo by se snad odvážil zpochybňovat jejich autoritu. Pozvedne mohutnou hlavu, zatřese jiskřivé ohnivou hřívou a jeho řev naplní celé údolí, jako by jeho hlas měl dolehnout až do nejvzdálenějších končin jejich království a vyznačit tak jeho hranice.

Dvojka holí je symbolem osobní sily a osobního vlivu, autority a odvahy. Teď je čas prokázat svou statečnost, neuhýbat před svými úkoly a udělat, co je třeba. Dejte však pozor, aby vám opojení z vlastní moci nezkalilo jasnou mysl a zdravý úsudek.

« Eso HolíTrojka Holí »