Černá mše

Znamení: Štír/Střelec - Pluto/Jupiter
Shrnutí tématu: uctívání model, náboženská a esoterická dogmata, neotřesitelné přesvědčení, pozitivní myšlení, nenápadný fanatik, víra bez pochybností. 

Význam karty při výkladu:

* jako jediná anebo první karta: PROBLÉM

Jsi zaujatý, ba až posedlý nějakým poznáním. Věříš, že jsi objevil pravdu. Sedl jsi však pouze na lep subtilní představě pravdy. Na tvou obranu je potřeba říci, že téměř nepozorovaně, sotva si toho mohl někdo všimnout. Neznamená to, že by základní myšlenka byla falešná! Když se k tobě dostala, byla celkem správná a oprávněná. Dnes už ti ale brání v kladení dalších otázek a v pokroku. Duchovně jsi se zasekl.

* jako karta v sérii: CESTA K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU

Na nějaký čas ses musel duchovně zavázat, tj. následovat teoretický vzor /například osvícení/ anebo duchovního vůdce /guru/ a nezůstala ti přitom žádná svobodná vůle. Proto, abys dospěl k přesvědčení a poznání, jsou tato spojení nezbytná. Jinak bys nepochopil celek jako takový. Měl by sis však uvědomit, že po určité době můžeš ustrnout a chytit se do pasti svého vyvoleného vzoru.

* jako poslední karta: VÝSLEDEK CESTY

Pochopil jsi, že ses vázal na něco /duchovně/ mrtvého. Už toto pochopení je poznáním, které v tobě vyvolává potřebu zbavit se této závislosti. Nemusíš dělat nic jiného, než si uvědomit, že jsi stagnoval. Přízrak potom sám od sebe zmizí.

« Dvě královy dětiDeprese »