Cassiel

Strážce soboty, Saturna a 7. nebe

Pronikám temnotu noci svými stříbrnými paprsky a ukazuji tak věčný kontrast světla a tmy. Na cestě životem narazí na tento kontrast každý. Já vás nasměruji k cestě stříbrného světla míru a vyrovnanosti.

Střežím bránu 7. nebe. Mohou ji projít jen duše, které se smíří s protiklady a kontrasty života. To já vám pomáhám vyvážit váš život, abyste prožívali radost i smutek, vrcholy štěstí i propasti zoufalství. Přicházím vás utěšit ve chvílích, kdy je život plný bolesti, a přivádím vás zpět k míru a harmonii. Vězte, že i když nastane ta nejtemnější hodina, světlo nikdy není tak daleko, jak se může zdát.

Představte si náramek složený z článků, jejichž barvy postupně přecházejí od černé přes šedou až k bílé. Pokud budete sledovat, jak černá barva přechází ve svůj protějšek, dospějete nakonec k bílému článku. Jenže vedle něj opět naleznete i černý článek! Tento kontrast slouží ke zdůraznění rozdílu. Podobně je tomu i se životem. Všechny životy obsahuji určité utrpení, které činí chvíle štěstí ještě vzácnějším darem, důvodem k radosti. Díky utrpení se také učíme porozumění a soucitu - i když často chceme se svou bolestí být sami. Je-li ale člověk naplněn radostí, chce se o ni naopak podělit s ostatními, dotýkat se životů jako nenadálý sluneční paprsek za zimního dne.

Pokud jste nedávno zakusili nějaký žal nebo utrpěli ztrátu, neuchylujte se do samoty. V temné a osamělé noci duše, kdy k slzám není daleko, si můžete přivolat mou láskyplnou útěchu. Budu s vámi a postupně vás povedu zpět k vyrovnanosti a světlu nového rozednění.

« CambielDabriel »