Čakry vedlejší - na dlaních a chodidlech


Sedmi čakrami ještě hlavní čakry nekončí. tradice jógy hovoří až o 88 000 vedlejších čakrách, které se nacházejí po celém těle. V praxi jsou však důležité čakry především na dlaních a chodidlech. 


Čakry na chodidlech

Tmavě červené čakry na chodidlech se nacházejí uprostřed chodidel. Jsou spojeny s kořenovou čakrou a upevňují spojení se Zemí. Propůjčují tím člověku pocit, že stojí pevně oběma nohama na zemi - což je základní předpoklad duchovního vývoje. Tím, že nosíme boty, probíhá nabíjení čaker na chodidlech poněkud omezeně. Masáže reflexních zón na chodidlech, chůze naboso, Kneippovy masážní lázně a péče o chodidla podporují aktivizaci čaker na chodidlech.


Čakry na dlaních


Na dlaních se nacházejí světle zelené respektive tyrkysové čakry, které jsou spojeny se srdeční čakrou, krční čakrou a čelní čakrou. Čakry na dlaních vyzařují takovou silou, že citliví lidé dokáží vnímat jejich energii a léčitelé ji mohou využívat. Je-li energie těchto čaker oslabena, může to vést k narušení rovnováhy mezi dáváním a přijímáním a ke strachu z doteku. Čakry na dlaních mohou být aktivizovány uměleckou činností, při níž jsou ruce ústředním bodem dění, jako je např. hra na hudební nástroj, modelování, tai-či, určité tance a speciální cvičení.

Vedlejší čakry


Všechny čakry by měly být otevřené a harmonicky spolupracovat. Vedlejší čakry hrají v našem systému energií podpůrnou a vyvažovací roli. Existuje jich celá řada, ale pro informaci postačí několik nejdůležitějších:

Čakry Jin a Jang

se nacházejí ve středu levého /čakra Jin/, resp. pravého ramene /čakra Jang/ a otevírají se směrem nahoru. Plní podobnou funkci jako mnohem větší a komplikovanější 7. čakra - korunní, ale jejich funkce není tak obsáhlá. Jsou vysílači i přijímači pro svou přiřazenou část těla - ducha - duše. Jejich vývoj ukazuje realizaci tohoto podílu osobnosti. Poruchy v těchto čakrách souvisí např. s nedostatečnou identifikací s vlastním pohlavím, s problémy v zacházení s jinovou, resp. s jangovou energií, s poruchami při produkci pohlavních hormonů atd. Rozvoj vedlejších čaker Jin a Jang patří k základním úkolům pozemské existence a uskutečňuje se automaticky a harmonicky u všech lidí. Tradiční tantra a zvláštní formy taostické jógy rozvíjejí tyto vedlejší čakry. Protože však vyžadují také láskyplně prožívanou pohlavnost, zdají se většině lidí méně atraktivní, a proto bývají zanedbávány

Čakry výživy a odpovědnosti

se nacházejí asi dva prsty pod oběma klíčními kostmi a otevírají se dopředu. Organizují učení v pevných vztazích přejímáním úkolů a s tím související přijímání takto získaných zkušeností /výživa/. Funkční poruchy se projevují křečovitým lpěním na příliš tíživé zodpovědnosti, nebo naopak strachem před přejímáním zodpovědnosti. Další častou funkční poruchou je jev nepoučitelnosti ze získaných zkušeností a dostávání se do stále stejných situací z toho důvodu. Tyto vedlejší čakry mají těsný vztah k ženským ňadrům jako orgánům pro výživu kojence.

Loketní čakry

mají významnou funkci z množství vedlejších čaker nacházejících se v oblasti všech kloubů. Nacházejí kousek vně špičky loktu v auře, ale jsou ještě těsně spjaty s vnitřním energetickým polem těla. Mezi jejich úkoly patří příjímání a ohraničování ve vztazích, tzn. regulaci intenzity vztahů nebo kontaktů. Jejich častými poruchami je příliš malá schopnost ohraničení /člověk nedokáže říci "Ne"/, nebo naopak příliš malo vyvinutá schopnost příjímání /člověk nedokáže říci "Ano"/. Levá strana přitom reguluje citovou schopnost prosazení, pravá strana schopnost rozumovou.

Čakry dlaní

se nacházejí na dlaních a odtamtud jsou spojeny přes auru s vnějším světem. Přes energetické dráhy na hřbetech ruky si vyměňují informace se zbytkem čakrového systému. Kromě nich se nacházejí další vedlejší čakry v každém bříšku prstů, ale jsou méně důležité. Čakry dlaní obsahují výraz energií všech čaker ve vztazích a vnímání jemnohmotných sil všeho druhu, které přicházejí k tělu zvenčí. Jejich blokády se projevují nedostatečnou citlivostí ve vztazích. S tím může souviset i příliš pevný nebo naopak příliš ochablý stisk ruky, studené nebo naopak horké, překrvené ruce. Dále pak nedostatečná schopnost sebevyjádření, nešikovnost a nedostatečná umělecká zručnost atd.

Čakry kolenní

se nacházejí kousek nad čéškami a mají, podobně jako loketní čakry pevnou vazbu na vnitřní energetický systém. V kolenních jamkách jsou spojeny s dalšími čakrami. Organizují schopnost učení a vyučování. Blokády se mohou projevit formou kritičnosti, neustálé skepse, pýchy, arogance, komplexů méněcennosti a velikášství. Naopak, dalekosáhle rozvinuté kolenní čakry dávají celému organismu velkou životnost, sílu a pružnost i ochranu před ranami osudu.

Čakry chodidel

se nacházejí uprostřed chodidel a odtud jsou v kontaktu s vnějším světem. Přes nárty jsou spojeny s vnitřním energetickým systémem. Podobně jako u rukou se na každém bříšku prstů nacházejí další vedlejší čakry s podobnými funkcemi, ale menší kapacitou. Čakry chodidel spojují všechny ostatní čakry se zemí. Od ní přijímají energie, které potřebují pro zdravou funkci a odevzdávají do země síly, které nemohou využít. Narušené funkce mohou mít příčinu v příliš časné a časté práci s horními hlavními čakrami, příliš časté a špatné prováděné meditaci, ve strachu před světem způsobeným různými traumaty. Projevují se nedostatečným uzemněním, pocity neskutečnosti, nadřazeností, nedbáním materiálně tělesných potřeb atd. Člověk, aby byl tělesně a duševně-duchovně zdráv, je odkázán na dobře fungující čakry chodidel. Plně funkční čakry chodidel umožňují rozvoj spirituálních kvalit.

« ČakryPrána jako univerzální životní energie »