Čakry


Slovo Čakra pochází ze sanskrtu a znamená kruh nebo kolo. Znamená také Slunce, které v Hinduismu symbolizuje boha Višnu, přezdívaného také "ten kdo je aktivní". Podle pověstí, jeho moc spočívá - tak jako moc Slunce, které vychází, dosáhne vrcholu a zase sestupuje - v "třech krocích", kterými měří svět. Když chceme porozumět významu čaker, potřebujeme na ně hledět v souvislosti s indickou civilizací a hinduizmem, který je nejstarší náboženství v Indii. Hinduistické texty, zabývající se prouděním energie v lidském těle, používají tento výraz pro centra v našem těle, která mají schopnost přijímat energii, určitým způsobem ji přetvářet a opět vyzařovat. Čakry nestojí samostatně, navzájem odděleny, naopak jsou propojeny sítí "kanálů", takže kvalita fungování jedné z čaker se nutně odrazí i na ostatních.


Čakry jsou energetická centra na těle, která slouží jako přijímací stanice, transformátory a rozdělovače energie /prány/ různých frekvencí. Kromě toho také energii vyzařují do okolí. Některé staré /indické, tibetské a další/ texty uvádějí, že na lidském těle je až 88 000 čaker, přičemž 7 je hlavních, asi 40 vedlejších a ostatní jsou menšího významu. Čakry většiny lidí mají obvykle průměr cca 10 cm, při duchovním rozvoji člověka se čakry rozšiřují, frekvence jejich vibrací se zvyšuje a i jejich barvy jsou jasnější a zářivější. Když se změní směr otáčení, energie proudí z čaker ven. v každé působí určité vibrace energie.

Tradičně se uvádí SEDM HLAVNÍCH ČAKER, /od roku 2012 je jich nově 12/ umístěných nad sebou ve středu trupu. Zobrazují se jako lotosové květy, z nichž každý rezonuje o jiných frekvencích a odpovídá určité barvě duhy. Čakry jsou v neustálém otáčivém pohybu, který způsobuje, že energie je vtahována do nitra čaker. Čakry ve spodní polovině trupu se otáčejí pomaleji než ty v horní části a v hlavě.  

Mapa kundalini a čaker

• 1. čakra  - kořenová, základní -MULADHARA – mezi konečníkem a genitáliemi
• 2. čakra – sexuální, sakrální –  SVADHISTANA – v horní části kříže, na úrovni podbřišku
• 3. čakra – solární, pupeční – MANIPURA – dva prsty nad pupkem
• 4. čakra – srdeční – ANAHATA – uprostřed hrudi
• 5. čakra – krční – VIŠUDDHI – mezi krční jamkou a ohryzkem
• 6. čakra – čelní, třetí oko – prst nad kořenem nosu, ve středu mezi obočím
• 7. čakra – korunní – SAHASRÁRA – temeno hlavy, těsně nad hlavou

Jednotlivé čakry se otáčejí buď doleva nebo doprava. Když se změní směr otáčení, energie proudí z čaker ven. Pozoruhodné je, že čakry, které se u muže otáčejí doprava /ve směru hodinových ručiček/, se u ženy točí doleva a naopak. Směr otáčení se také mění od čakry k čakře. První - základní čakra muže se otáčí doprava /ženy doleva/, druhá čakra muže doleva /ženy doprava/, a tak dále. Pravotočivost a levotočivost čaker se střídají a tvarují muže a ženu rozdílným způsobem, což vede k doplňování energií v každé životní oblasti a k vyvážení jin a jang.
Někdy mohou být některé, většina, výjimečně všechny, čakry blokovány, což způsobuje, že životní energie nemůže volně proudit, u blokovaných čaker je jejich frekvence vibrací nízká a někdy až neznatelná.

Tyto blokace mohou být nejčastěji způsobeny strachem, zklamáním, napětím, šokem …

Tyto blokády lze uvolnit a čakry harmonizovat například tím, že čakry vystavíme vibracím energie takových frekvencí, na kterých harmonicky fungující čakra bez jakýchkoli blokád kmitá naprosto přirozeně - takovéto frekvence vibrací se nacházejí u léčivých kamenů - minerálů, éterických olejů, čistých zářivých barev, tónů, v energii REIKI apod…

Existuje mnoho způsobů, jak zjistit možnou blokaci jednotlivých čaker.

Nejjednodušší, spolehlivé a "snadno" proveditelné jsou asi tyto způsoby: kyvadlo, vycítění rukama a pozorování aury.

Pozorování aury však většinou není možné bez předchozího nácviku a tréninku a zatím ne každý dokáže auru vidět, i když tato dovednost je dána do vínku každému.

Podobné je to i s "osaháváním" čaker rukama, kdy můžeme cítit sílu proudící energie. Pracujeme-li s energií REIKI, je vnímání čaker snadnější.

Nejvhodnější a nejjednodušší je tedy použití kyvadla. Harmonická čakra způsobuje velké kruhy, opisovány ve směru otáčivého pohybu čakry, nad narušenou čakrou kyvadélko opisuje kruhy malé nebo dokonce žádné.

Jakmile přichází do čaker vibrace, které jsou čistší a jejich frekvence vyšší než ty stávající, rozkmitají se čakry rychleji a blokády postupně mizí. Když se při tomto procesu očišťování uvolňuje z blokád zadržovaná energie, vstoupí jejich obsahy ještě jednou do našeho vědomí. Tak můžeme znovu zažít pocity, kterými byly blokády způsobeny - různé naše strachy, hněv i bolesti, také mohou nastat na přechodnou dobu akutní fáze některých chronických nemocí. Ponechte těmto reakcím volný průběh, nezasahujte do nich a nezkoumejte je. Nepotlačujte ani smích ani slzy. Jakmile se však blokády odstraní a čakry zharmonizují, vrátí se nám hluboká radost ze života, uvolnění a jasnost.

Barvy čaker a souvislosti:

čakra

 endokrinní žláza

 vyživovaná oblast

význam

  1. čakra červená

 nadledvinky vše pevné, kosti, zuby, nehty, tlusté střevo, nohy, konečník, ledviny spojení s fyz.světem,vytrvalost,prosazení se, existence, materiální zábezpečení, fyzická bolest a slast

  2. čakra oranžová

 gonády vše tekuté, krev, míza, trávící šťávy, sperma, oblast pánve,  rozmnožovací orgány,  tenké střevo, ledviny a moč. měchýř sexuální energie, tvořivost

emocionální život a pocity

  3. čakra  žlutá

 slinivka spodní část zad, žaludek, játra, žlučník, slezina, slinivka sídlo emocí, centrum síly, mezilidské vztahy, sympatie, antipatie,mentální život

  4. čakra zelená

 brzlík horní část zad, srdce, hrudník, dolní č. plic, ruce, krevní oběh, krev, bludný nerv spojení tří spodních fyz.a horních duch.center, láska, soucit

  5. čakra  světle modrá

 štítná žláza průdušky, plíce, hltan, hlasivky, hrdlo, šíje, čelist. komunikace, vyjadřovací schopnosti, vyšší vůle,spojená s Boží vůlí,přijetí odpovědnosti za své činy

  6. čakra tmavě modrá

 hypofýza malý mozek, uši, nos, dutiny, levé oko, čelo, obličej, NS sídlo vyšších duch. sil, intelekt, paměť, vůle , Božská láska

  7. čakra fialová

 epifýza velký mozek, lebka, pravé oko obsahuje energie všech ostatních čaker, vyšší mysl, poznání

Hlavní čakry a jejich vazba na příslušné psychické funkce.Obrazek

Mentální centra
7 korunní - Integrace celé osobnosti se životem a spirituálními aspekty lidstva
6A čelo - Schopnost vizualizovat a porozumět mentálním pojmům
6B mentální výkonné - Schopnost praktického využití myšlenek

Centra vůle
5B spodní část krku - Vědomí sebe ve společnosti a v profesi
4B mezi lopatkami - Vůle ega, vůle směrem k vnějšímu světu
3B bránice - Léčení, péče o zdraví
2B sakrální - Množství sexuální energie
1 kostrč - Množství fyzické energie, vůle žít

Pocitová centra
5A hrdlo
- Péče o druhé a přizpůsobování se
4A srdce - Pocity lásky k ostatním lidským bytostem, otevření se životu
3A solar plexus - Radostnost a přátelskost, spirituální moudrost, vědomí univerzality života. Kdo jsme uvnitř vesmíru.
2A kubické - Schopnost lásky k opačnému pohlaví, dávání a přijímání fyzické, mentální a spirituální radosti.

Význam barev

Každá barva má vliv na naši psychiku, má svou jedinečnou vibraci, která promítá do našeho podvědomí emoce a nálady, jaké vyzařuje. Pomocí barev se můžeme uklidňovat, nabíjet energii, vylepšovat soustředění, zlepšit komunikaci a podvědomě vyjádřit své pocity.

Červená - barva první kořenové čakry. Dodává velké množství energie, aktivuje, zahřívá, probouzí životní energii. Působí jako pevná půda pod nohama a podporuje, aby byly zrealizovány naše nápady a ideje. Podporuje imunitní systém.

Lidé s oblíbenou červenou barvou rádi šíří po okolí svoji srdečnost, upřímnost a touhu po spravedlnosti, ale můžou se také nechat unést k tvrdohlavému prosazování svých omezených názorů až k agresivitě. Ve feng shui je barvou slávy a hojnosti.

Oranžová - barva druhé čakry. Dodává životní radost a sílu, pohlcuje negativní energie. Je dobrá proti strachům, tiší pláč duše, léčí pocity nedůvěry a sebeúcty. Pomůže překonávat depresi a těžké životní okamžiky. Je to barva moudrosti.

Doplňuje sílu a chuť do života, podporuje kreativitu a tvůrčí schopnosti, posilňuje vitalitu, má vliv na sexualitu, vyvolává radost, optimismus, přidává dávku cílevědomosti.

Žlutá - barva třetí čakry slunečního pleteně /solar/. Je veselá, živá, pronikavá a projasňující. Učí nás zdravému sebeprosazení, asertivitě, umět vyjádřit svůj vlastní názor a nemít výčitky svědomí. Léčí orgány trávicího traktu. Podporuje intuici a tvořivost.

Uklidňuje naše city, emoce, dodává nám chuť do života, posiluje fyzickou sílu. Má příznivý vliv na výsledek naší snahy. V severní Evropě je barvou zrady a nevěry nebo zbabělosti , v buddhismu je symbolem odříkání a pokory.

Zelená - barva čtvrté srdeční čakry. Uklidňuje a harmonizuje nervovou soustavu. Je barvou přírody, rovnováhy, klidu a naděje. Podporuje vnímání krásy, má vliv na city, zlepšuje lidské vztahy, má vliv na plodnost. Působí uklidňujícím dojmem a pohled na zelenou barvu napomáhá regeneraci a načerpání nové síly. Lidé mající rádi tuto barvu budou více ochotní rozdávat lásku a pomáhat motivovat ostatní. Učí nás umět se odevzdat.

Je znakem přírody, pro Kelty byla barvou ostrova blahoslavených, kam putovaly po smrti duše. Je barvou prosperity.

Modrá - barva páté komunikační čakry. Je to hlavní barva sebevyjádření ve všech oblastech. Je výborné ji používat při problémech v komunikaci a sdělování. Uvolňuje mysl, aby se mohla otevřít intuici, propojuje srdce a rozum. Uklidňuje, uvolňuje a čistí

Světle modrá - přispívá ke vzájemné komunikaci, napomáhá k lepšímu vyjadřování, tvořivosti a pravdivosti.

Tmavě  modrá - ovlivňuje naší psychiku, podporuje logické myšlení, působí na intuici.

Tyrkysová - spojuje blahodárné účinky modré a zelené a tím nás očišťuje a zároveň posiluje. Má uklidňující účinky na tělo i duši. Podporuje naše sebevědomí, fantazii a intuici.

Indigo - barva šesté čakry - třetí oko. Napomáhá ke klidu a harmonii, vyrovnanosti, mírumilovnosti a víře. Je znakem duchovního probuzení, vnitřního procesu přeměny a nadsmyslového vnímání.
Barva rozumu a míru, symbolizuje nekonečnost a prázdnotu, pro staré Řeky a Římany byla barvou Venuše a lásky,znamená okultní ochranu.

Fialová - barva sedmé korunní čakry. Mystická, éterická barva, která je symbolem spirituality, duchovna, jasnozřivosti, ale i srdečnosti. Přináší inspiraci, pokoru, idealismus a napomáhá meditacím, hypnóze. Zklidňuje hyperaktivní děti. Značí soulad s vyššími sférami, nadsmyslové vnímání. Podporuje intuici, kreativitu. Fialová a červená zvyšují psychickou agresivitu. Ve feng shui je barvou úspěchu a bohatství.

Růžová - Symbol něhy, jemnosti, laskavého přístupu, romantické a čisté lásky. Zároveň evokuje naivitu a také nezralost, infantilnost. Je označována jako barva srdce a obsahuje jemnější kvality červené. Napomáhá uzdravování vztahů a konfliktů, zahaluje do aury harmonie, krásy a lásky.

Hnědá - zemitá barva, dodává klidnou, stálou energii a stabilitu. Pomáhá k dokončování věcí a úkolů. Je barvou zdravého rozumu, trpělivosti a spolehlivosti, schopnosti stát nohama pevně na zemi. Připoutává nás k realitě, vliv na rozhodování. Značí moudro přírody, symbolizuje pokušení.

Černá - barva ochranná, ale jen do určité míry. Pohlcuje energii, symbolizuje tajemno, mystiku a smutek. Její přílišné použití uzavírá čakry, odebírá energii z těla, kterou se pak snažíme získat někde jinde, vede ke stavům sklíčenosti. V kombinaci s bílou tvoří celek složený z protikladů /jin a jang/. Zvláštní obliba v této barvě může znamenat zvýšenou citlivost a tajnůstkaření.

U hinduistů je symbolem času, pro staré Egypťany značí znovuzrození, ve Španělsku je barvou svátečních příležitostí, v západní civilizaci barvou smutku.

Bílá - Je barvou čistoty, jasnosti a nevinnosti, perfekcionismu, také symbolizuje konec. Stabilizuje a posiluje, napomáhá přemýšlení. Očisťuje celou energetickou soustavu, neboť vzniká smícháním všech barev spektra. Umocňuje působení barvy, s níž je používána, zvětšuje prostor.

V západní kultuře je barvou nevinnosti a přirozenosti, v orientu symbolizuje smutek, pro Tibeťany je barvou hory Meru, která je středem světa a symbolizuje poznání, pochopení a vědění, znázorňuje konec a začátek něčeho nového, má zahánět zlé duchy.

Stříbrná - symbolizuje hojnost, romantiku, naději ale také smutek. Tato barva je často oblíbená ve směsi s jinými barvami. Avšak lidé, kteří si oblíbili stříbrnou, jsou plni velkých ideálů, ale většinou jsou nepraktičtí při jejich uskutečňování. Tito lidé často ztrácejí motivaci a stávají se z nich spíše snílci než lidé činu. Získají-li ale motivaci a naleznou přitom myšlenku, která jim za to stojí, mohou dosáhnout značného pokroku. Stříbrná rovněž pomáhá odhalit a uplatnit tvůrčí představivost a vrozenou intuici.

Přehled vlastností čaker - zdroj: internet
Vlastnost Kořenová Sakrální Solární Srdeční Krční Čelní Temenní
Sanskritský název Múladhára-čakra Svádhišthána-čakra Manipúra-čakra Anáhata-čakra Višuddhi-čakra Ádžňá-čakra Sahasrára-čakra
Umístění na nejnižším konci páteře, pod kostrčí asi 3 cm nad dolním koncem páteře mezi řitní a křížovou kostí na páteři ve výši pupku v těle uprostřed hrudi v oblasti hrtanu na horním konci páteře s vyzařováním do středu čela mezi obočím vrcholek lebky
Barva červená - vitalita oranžová - aktivita, energie, radost, naděje žlutá, oranžová - oheň, energie nebesky modrá - čistota, volnost, šíře, nekonečnost, oranžová a zelená - vyzařování ohně z manipúra-čakry modrofialová - šíře, nekonečnost bílá jako mléko - jas, čistota průzračná jako diamant - čisté božské vědomí
Tattva prthivi /země/ - matka, síla, výživa, jistota, ochrana apás /voda/ - měkká, poddajná tédžas /oheň/ – spalování potravy, oheň trávení, pročišťování váju /vzduch/ - pohyb, energie, dotek, cit akáša - prostor anapuda-tattva - guru-tattva ádi-tattva - átmá
Mantra LAM VAM RAM JAM HAM ÓM AUM
Lotos čtyři okvětní plátky, čtyři světové strany šest okvětních plátků - symbolizují šest překážek na cestě rozvoje: hněv, nenávist, chamtivost, závist, krutost, lenost deset okvětních plátků - symbol deseti prán dvanáct okvětních plátků - dvanáct vlastností srdce: radost, mír, dobro, trpělivost, harmonie, průzračnost, soucit, čistota, porozumění, schopnost odpouštět, blaženost šestnáct okvětních plátků - šestnáct samohlásek sanskrku dva okvětní plátky - symbol Šivy a Šakti tisíc okvětních plátků –-symbol nekonečna
Zvíře slon se sedmi choboty - moudrost, bohatství, sapta Dhátu /sedm nerostů/ krokodýl - lenost, netečnost beran - síla, aktivita antilopa - bdělost, hbitost, senzibilita bílý slon - čistá moudrost v nejvyšších čakrách, počínaje ádžňá - čakrou, se nevyskytují žádné zvířecí symboly
Božstvo Pašupati-Mahádéva -"Pán zvířat" /jedna z podob Šivy/ Brahmá - stvořitel, Sarasvatí - moudrost, rozum, schopnost rozlišovat /vivéka/ Višnu - lidské vědomí, evoluce, oheň, Lakšmí -blahobyt a štěstí /v protikladu k šalebné máje/ Šiva a Šakti - vědomí a příroda Brahmá -Stvořitel, vědomí Šiva - vědomí, Já, Šakti - příroda, Božská Matka Ádi-Šiva -Nejvyšší vědomí, Nejvyšší Já
Symboly šedý šivalingam - nevědomí, had - kundalini-šakti, energie, trojúhelník postavený na špici - tvoření, probuzení půlměsíc: cit, příliv a odliv, ženský cyklus trojúhelník, postavený na špičce - probuzení, rozvoj nov - proměnlivost, cesta k dokonalosti měsíc - mysl, pocity, spojení s bindu - čakrou kouřově zbarvený šivalingam - ne zcela pročištěné vědomí bílý šivalingam - čisté vědomí
Vlastnosti a aspekty hranice mezi zvířecím a lidským vědomím, nevědomí, sídlo karem z minulých životů, osud první lidský rozvojový stupeň, podvědomí, hiranaja-garbha - "zlaté lůno", prárabdha-karma - vliv minulých činů na osud lidské vědomí, setkání prány a apány, distribuce potravy v těle, sídlo slova sídlo živoucího světla /džívana-džjóti/, láska, porozumění, soucit, schopnost odpouštět, samádhi boží lásky, schopnost naplňovat svá přání, síla slova, spontánní opakování mantry, sídlo citu a emocí, básnické nadání, umělecký talent neutralizace jedu, očista, mluvní projev sídlo gurua, vnitřního Mistra, místo, kde se setkává idá, pingalá a sušumnná, konec karem osvobození /mókša/
pozitivní kreativita, probuzení skrytých sil, iččhá-šakti - síla vůle, krijá-šakti - tvůrčí síla jas, pohoda, sebevědomí probuzení božské lásky čistota, jas, překonání problémů a zábran, slovní a hudební umělecká schopnost, kreativita
negativní nevědomí, nevědomost sobectví, vášeň, pýcha, závist, pochybnosti, lenost atd. blokování energie, spalování nektaru z bindu-čakty proměnlivé city, stagnace ve vývoji komplexy, strach, nervozita
Prána apána - vyměšování také apána samána - distribuce živin v těle prána - dech udána - pomáhá přijímat pevnou i tekutou stravu
Sféra bhúrlóka - fyzická sféra bhuvarlóka - astrální rovina svárlóka - nebeská rovina marharlóka - rovnováha sžanarlóka - lidská úroveň taparlóka - rovina čistoty satjalóka - rovina pravdy
Planeta Mars Merkur Slunce Venuše Jupiter Saturn hvězda Slunce
Princip ego, pýcha/princip Rudry vědomí/princip Nárájany, paměť rozhodování, princip Brahmá sankalpa-vikalpa /proměnlivost ve smýšlení/, měsíc – proměnlivost princip Brahmy, tvorby schopnost rozlišování samádhi - jednota poznávajícího, procesu poznání a poznaného
Drahokam onyx beryl rubín safír křišťál opál diamant
Kov olovo zinek železo měď rtuť stříbro zlato
Chemický prvek vápník sodík síra draslík křemík chlór flór
Znak vášeň hněv smutek oslnění (příčina připoutanosti/ strach vědění, poznání
Pocit alasja - lenost klánti - únava hlad žízeň spánek, sen nejvyšší čistá blaženost nejvyšší blaženost
Smyslový orgán nos, orgán čichu/princip Ašvini jazyk/princip Varuny, čidlo chuti oči, princip Slunce - Súrja, vidění, vizualizace kůže/princip Váju, hmat uši/ústrojí rovnováhy, sluch "třetí oko" - moudrost, intuice
Znamení vyměšování chuťová esence forma, podoba dotek zvuk rozjímání, přemítání
Chuť trpká, hořká slaná ostrá trpká kyselá sladká
Projev stažení, smrštění pohyb spalování, hoření rozpínání pročištění, rozpouštění prázdnota
Část těla kosti maso nohy/princip Upéndry /chůze, pohyb/ ruce/princip Indry, dávat a přijímat vlasy, chlupy
Orgán konečník/princip zmaru pohlavní orgány/princip Pradžápatiho, plození, rozmnožování nervy kůže ústa/princip Agni, řeč intelekt

Sekret moč hormony krev pot slina
Žláza zárodečná žláza nadledviny pankreas /slinivka břišní/ thymus – podvěsek mozkový štítná žláza hypofýza epifýza
Plexus sakrální hypogastricus /nervová síť v podbřišku/ solární plexus kardialis
karotis
medulla oblongata /prodloužená mícha/ mozek
Jiná označení kořenná čakra, múla-kamala, múla-prakrti pánevní centrum nábhi-kamala, pupeční centrum, centrum ohně hrfaja-kamala, čintámaní hrdelní centrum, kantha-kamala centrum uprostřed obočí, guru-čakra, "třetí oko", trikutí tata, bhrúkutí tata, trivéní tata, trinétra, sangama brahmarandhra, lotos v tisíci okvětními plátky, zřídlo světla
Význam názvu múla=kořen, původ, zdroj, ádhára=základ svá=já, adhišthána=sídlo mani=perla, drahokam, púra=místo, město, sídlo, tvrz anáhata náda=nekonečný, neohraničený zvuk, nezrozený a nezanikající viš=nečistota, jed, šuddhi=očista, pročišťování ádžňá=rozkaz, příkaz, vědění, moudrost sahasra=tisíc, nekonečný počet


 
Čakry vedlejší - na dlaních a chodidlech »