Čakra solaru plexu

Je pro vás bezpečné mít moc a pozitivním způsobem převzít zodpovědnost za svůj život.

Tato karta k vám přichází, protože vám andělé chtějí pomoci s tématem moci a ovládání. Nejdříve vás chtějí ujistit, že máte moc. Vy, již jste byli vytvořeni k obrazu svého Stvořitele, máte stejné kvality jako On, včetně moci. Nezáleží na tom, jestli ji cítíte nebo se své vnitřní síly bojíte, skutečnost je taková, že moc máte.

Dále vám chtějí říci, že je pro vás bezpečné použít svou moc a sílu láskyplným způsobem. Andělé vám nedovolí ji zneužít a lidé, kteří vás skutečně milují, si vás budou vážit a ocení vaše oduchovnělá slova a činy. Pamatujte si, že moc a síla se nerovná agresi. Znamená to být jednoduše dokonale sám sebou, před sebou samými i ostatními.

Andělé vám chtějí také připomenout, že vás nikdo neovládá ani nemůže ovládat bez vašeho svolení. Vždycky máte na výběr a andělé vám mohou pomoci taková rozhodnutí učinit. Pomohou vám také, abyste získali pocit větší kontroly nad vlastním životem a svými duchovními dary.

JAK POSTUPOVAT

Na klidném místě si lehněte na záda a soustřeďte se na svou čakru solaru plexu, která je centrem energie za vaším pupkem. Řekněte nahlas nebo v duchu:
„Volám tě, archanděli Michaeli, přetni prosím všechna pouta strachu, která vycházejí z mého solaru plexu a napojují se na ty, kterým jsem odevzdal/a svou sílu a moc nad sebou samým/samou."
Poté zhluboka vdechujte a vydechujte, zatímco archanděl Michael vás odděluje od těch, u nichž jste se obávali, že vás ovládají. Poté řekněte: „Archanděli Michaeli, dodej mi prosím odvahu převzít naprostou zodpovědnost za každý aspekt mého života."

« Citlivost Čakra třetího oka »