Archanděl Sandalfon - znamení Ryby

Archanděla Sandalfona můžete zavolat v následujících situacích, bez ohledu na to, jaké je vaše znamení:

*  Když potřebujete klid a mír.
*  Pokud chcete rozvinout své psychické schopnosti.
*  Pokud chcete pevnější spojení s Bohem.
*  Abyste se uzdravili díky hudbě.
*  Pokud chcete být otevření kreativitě.
*  Když chcete vědět, že vaše modlitby dorazily do nebe.
*  Pokud chcete pracovat v oboru hudby.
*  Pokud potřebujete být na někoho jemnější a hodnější, nebo chcete, aby na vás byl někoho hodnější a milejší.
*  Pokud chcete psát poezii.
*  Když se modlíte za své ještě nenarozené děťátko.
*  Pokud chcete cítit spojení se vším živým okolo sebe.
*  Abyste poslali uzdravující energii svému nejbližšímu.
*  Pokud chcete lépe slyšet božské vedení a inspiraci.
*  Když se chcete naučit hrát na hudební nástroj.
*  Abyste zlepšil svůj zpěv.
*  Abyste získali důvěru ve svou tvořivost, nebo pomoci s úspěchem tvůrčího projektu.
*  Pokud se chcete naučit meditovat či prohloubit své meditační techniky.
*  Pokud jste na mrtvém bodě na své duchovní cestě.

Pokud si představíte Ryby, které vládnou od 21. února - 20. března, myslíte na vodu, a pokud myslíte na archanděla Sandalfona, myslíte na mír. Ryby jsou posledním znamením zvěrokruhu, ale v žádném případě tím nejméně významným, jsou považovány za nejduchovnější znamení. To, které je spojené s božstvím. V kole života,  který astrologický kruh reprezentuje, by Ryby byly tím starším člověkem připraveným vrátit se domů do Nebe. Archanděl Ryb Sandalfon je tím, kdo doručuje motlitby do nebe. Sandalfon je napojený na mystický 12. dům astrologického kola, které je portálem mystických tajemství božství. Je to, jako kdyby tahle část hvězdné mapy, kudy chodí archanděl Sandalfon, byla bránou mezi světy, tím naším a světem Stvořitele.

Ryby jsou rovněž znamením, které je spojováno s hudbou a filmem, což krásně ladí s archandělem Sandalfonem, který je často nazýván „andělem hudby". Ve skutečnosti archanděl Sandalfon často doručuje zprávy skrze písně. Je u vás v době, kdy slyšíte přesně tu hudbu, kterou potřebujete, jeho energie jsou jemné a laskavé jako Ryby. Jeho zprávy k vám přijdou v letmém šepotu, který je snadné přeslechnout, pokud neposloucháte pozorně. Pokud mluvíte k Sandalfonovi a žádáte o pomoc, zůstaňte naladěni na smysluplné písně. Texty by mohly obsahovat andělské poselství, které vám posílá Sandalfon a která máte slyšet.

Silné spojení Ryb s božstvím je jedním z nejúžasnějších aspektu tohoto znamení. Jedinci narození v Rybách vidí život na Zemi jako překrásný dar. Kdokoli, kdo kdy ocenil nádherný západ slunce,  radostné narození dítěte, skvělé jídlo či lásku zvířete, bude souhlasit, že planeta Země nabízí překrásné a unikátní dary. Nicméně pro mnoho lidí je život požehnáním, teprve když se dají na duchovní cestu. Kde jsou Ryby na naší hvězdné mapě, tam se můžeme spojit s nekonečnou jednotou vesmíru, uvědomit si, že jsme všichni propojeni jeden s druhým. Pokud se cítíte emocionálně či duchovně zablokovaní, pak požádejte archanděla Sandalfona o pomoc s navázáním spojení, je mistrem v pomáhání lidem v nacházení vnitřního klidu.

Ryby jsou silným znamením vody, což je element představující emoce a nevědomí. Vy též můžete pracovat s vodou, abyste se pozvedli a očistili. Třeba se ponořte do vod oceánu, potulujte se okolo řeky, osprchujte se nebo se naložte do vany plné mořské soli a esenciálních olejů. Jakmile si stanovíte cíl spojit se s uzdravujícími energiemi vody, budete vyvolávat jak Ryby, tak archanděla Sandalfona, jeho aura je tyrkysová, což je barva vody.

Ryby jsou mírumilovné znamení a být blízko vody vnáší a umocňuje relaxační energii do vašeho života stejně jako mírumilovný archanděl Sandalfon. Ryby jsou též znamení kreativity a představivosti, mohou žít ve svém vlastním světě a je jim občas vyčítáno, že mají myšlenky jinde nebo vás tahají za nos. Sandalfonem jim i vám pomůže stát nohama na zemi a být více realistickými, pomoci s komunikačními problémy ve vztazích. Ryby přitahují nevyslovitelnou krásu, milují cokoliv blyštivého, oslnivého, duhově zbarveného a připomínajícího nebesa a mívají ve zvyku nacházet poselství a znamení úplně ve všem. Žijí ve svých představách do takové míry, že odmítají čelit drsným stránkám života. Neočekávejte, že s vámi Ryby zabřednou do diskuze o problémech, Sandalfon jim může pomoci s přeměnou snů a ideálů v činy.

Energie Ryb může plynout tak volně, že ztrácí svůj směr, účel a smysl. Může se zdát, že bezcílně bloumáte v té části hvězdné mapy, která spadá pod znamení Ryb. Velkým nebezpečím silného vlivu Ryb ve vašem horoskopu je „utopení" se v drogách či alkoholu, pokud vás život zklame. Samozřejmě intoxikace to jenom zhorší, archanděl Sandalfon je s vámi v každé situaci, můžete se k němu obracet pro podporu. Pomůže vám pozvednout ducha tak, že si budete pamatovat, kdo ve skutečnosti jste, milované a mocné dítě Boží, které jasně září léčivou energií, Sandalfon nese vaše modlitby rovnou do nebe.

Mají vznešené vzrušující sny, ale má to háček, je těžké uvést je do praxe, uvíznou v iluzi, že se ženou za svými sny, i když tomu ve skutečnosti tak není, mívají vyhraněný vztah k penězům, jsou boháči, nebo chuďasové, částečně kvůli tomu, že ke splnění cílů je třeba jednat tak, aby sny byly schopné ve světě přežít. Pokud o svém potenciálu pouze sní, není cesty, jak přivábit peníze. Tento nedostatek akce se někdy rodí z přesycení omamnými látkami. Ale střízlivé a cílevědomé Ryby, které mění sny v činy, jsou často nezastavitelné, a to i finančně.

Slunce v Rybách

Tak jako archanděl Sandalfon, pokud i vy máte Slunce v Rybách, přinášíte mír všude tam, kam přijdete. Jste vnitřně klidní a také to promítáte navenek. Nebudete se zahazovat s bezvýznamnou prací či nudným vztahem. Jste soustředění na dramatické sny, které prosvětlují vaši duši. Často máte schopnost pomáhat ostatním uvědomovat si jejich sny a životní smysl. Jste hledačem nejvyššího řádu a snadno se spojujete se Sandalfonem mystickým andělem, jehož hlavní rolí je předávat lidské modlitby Bohu. Ryby i archanděl Sandalfon je silně spojený s hudbou. Ryby vynikají v aktivitách spojených s hudbou, poezií, filmem a uměním. Když požádáte archanděla Sandofona o pomoc, odpověď k vám často přijde v hudbě, kterou zrovna náhodou uslyšíte. Požádejte Sandalfona, aby vám pomohl s motivací, soustředěním a organizací, nejste materialističtí a ambiciózní či soutěživí, ale idealističtí a toužíte po lepším životě pro sebe a ostatní.

Měsíc v Rybách

Pokud jsou lidé narození se Sluncem v Rybách přirozeně duchovní, platí to dvojnásob pro ty, kteří se narodili s Měsícem v Rybách. Ve skutečnosti, pokud je váš Měsíc v Rybách, jste hluboce nakloněni vesmíru. Víte, o čem lidé přemýšlejí, a rozumíte tajemství vesmírných energií. Je velmi důležité, aby se ti, kdo se narodili s touto konstelací, naučili vypořádávat se s vesmírnými informacemi, které přijímají dnes a denně, abyste se naučili využívat své esoterické vědění, Sandalfon vám pomůže zažít vrcholy radosti tím, že převede vaši duchovní moudrost v činy. Ryby mají velmi blízko Bohu a lidskou přirozenosti někdy je cítit se převálcován, když je tak blízko zdroje, mají tendenci sáhnout po drogách nebo alkoholu, což může být pro toto znamení velký problém. Neodepírejte ostatním své dary senzitivity - v tomto světě je vás potřeba! Mluvte k archandělu Sandalfonovi, pokud berete nějakou drogu nebo se stahujete do izolace, může vás dovést k důvěryhodnému poradci, příteli či nezávislé podpůrné skupině. Pamatujte, že toxické látky vás okrádají o vaši kreativitu a energii potřebnou k tomu, abyste uskutečnili své sny. Cestou, jak nasměrovat svůj duchovní Měsíc ke kladným darům Ryb, je práce se sny, denní snění, meditace, tvorba a poslech hudby a vnášení krásné magie do životů těch okolo sebe. Měsíc vám ukazuje, co potřebujete, a co vás „živí". Pokud je váš Měsíc v Rybách, potřebujete ve svém životě poezii, romantiku a krásné zážitky. Požádejte archanděla Sandalfona o pomoc při tvorbě svého vysněného světa.

Merkur v Rybách

Mít Merkur v Rybách je úžasná věc. Lidé mají tendenci mluvit jemně a měkce. Merkur je planetou komunikace, spojenou se způsobem, jakým myslíme, mluvíme a píšeme. Ryby jsou znamením hudby, poezie a snů, umí dobře naslouchat, nebývají ctižádostiví, a to je vítaná úleva pro nás všechny, kteří se pereme s dnešní kulturou 21. století, jejíž motto je: „Dívej se na mě!" Archanděl, jenž řídí váš Merkur je Sandalfon, velmi harmonický anděl. Takže tady máte svou planetu mysli, Merkur, vedený touto milou jemnou energií. Ano, je to příjemná kombinace pro ty, kteří se s vámi setkávají. Merkur v Rybách může být lehce rozpolcený, více intuitivní než logičtí. A i když je intuice krásná věc, někdy se mohou trochu ztrácet v moderních vynálezech a při práci s tabulkami, grafy a tvrdými chladnými fakty. Ani na vteřinu se nebojte toho, že byste byli něco míň než ostatní jenom proto, že máte Merkur v Rybách. Ve skutečnosti jste znamením vizionářů a snílků - můžete snít o mnohem větších věcech než všichni ostatní dohromady a s pomocí archanděla Sandalfona je můžete uskutečnit. Konstelace Merkura v Rybách je úžasná pro zvýšení vašich vrozených duševních schopností, jako je intuice, věštecké sny, věštění a čtení myšlenek. Pokud byste něco z toho chtěli rozvinout, mluvte s archandělem Sandalfonem. On vám též pomůže dělat vaši vysněnou práci, pokud chcete analyzovat své sny, abyste lépe porozuměli sami sobě, či následovat vedení ze svých snů.

Venuše i Rybách

Toto je konstelace romantiků, básníků a snílků. Venuše v Rybách znamená, že si můžete romantizovat své blízké až do skonání světa, číst jim básně v posteli, mluvit o jejich snech a pomoci jim vidět svět skrz růžové brýle. Když přijde na lásku, můžete být tak trochu kluzkou rybou. Na jednu stranu jste v lásce nevýslovně idealističtí, pak jste však zklamáni, když váš partner, kterého jste si posadili na obláček, nakonec projeví své skutečné lidské chyby a slabosti jako každý jiný. Astrolog vidí člověka s Venuší v Rybách jako malou berušku se srdcem dokořán a čekajícím, až si pro něj přijde opravdová láska. Někdy jsou takoví lidé snadno zranitelní, neboť ne každý má stejné romantické sklony. Někdy jsou láskou velmi zmateni, protože Ryby ne vždy vidí věci jasně. A někdy také potkají svou spřízněnou duši, o které vždy věděli, že ji potkají, a žijí velmi šťastně až do smrti.

Jak se ujistit, že patříte do té třetí skupiny? Musíte si velmi dobře vybrat toho, s kým si něco začnete. Věřte svým instinktům a velkým obloukem se vyhněte těm, kteří mají byť jen trochu problém s užíváním omamných látek. Utečte od nich, pokud příliš pijí či příliš spoléhají na legální či jiné drogy, aby jim pomohly spát nebo se zrelaxovat. Vaši andělé budou před vámi mávat červenou vlajkou na poplach a je nezbytné nutné, abyste vylezli na chvíli ze své snové bubliny a následovali tato andělská varovná znamení. Mluvte se Sandalfonem, když se objeví nějaká složitá situace. Požádejte ho, aby vám pomohl vidět vašeho partnera jasněji. Požádejte ho rovněž o pomoc v otázce financí. Venuše vládne vašemu bohatství, a mít Venuši v Rybách může znamenat, že si vyděláváte své peníze způsobem, který inspiruje druhé. Může to ovšem znamenat i to, že vám to moc logicky nemyslí, když máte peníze v ruce.

Mars v Rybách

S Marsem v Rybách můžete kráčet cestou mírumilovného válečníka. Mars je planetou asertivity, ale Ryby jsou posledním znamením, které by se chtělo prosazovat. Tomu je potřeba rozumět a pracovat na tom. Pokud máte Mars v Rybách, oplýváte neuvěřitelnou schopností intuice, takže ji používejte neustále jak v obchodě, tak ve svém osobním životě. I když nechcete vyřadit ze hry svou soutěživost, tím, že se psychicky připravíte na vše, co se děje ve vašem okolí, budete o krok napřed. Mars je planetou, která vám pomáhá pohnout se směrem k úspěchu, budete-li používat svých jasnozřivých darů, čím větší spojení s duchovnem, tím úspěšnější můžete být. Jste více milovníkem nežli bojovníkem. Samozřejmě my všichni máme své vnitřní boje, ale s tímto hvězdným duem jste více naklonění spíše vyčkávání vhodného momentu nebo zmatení protivníka. Stinnou stránkou věci je, že můžete mít trochu strach z konfrontace a skončíte dřív, než dostanete to, co chcete. Navíc jakmile se opravdu rozzlobíte, často skončíte tím, že se kvůli tomu cítíte provinile. Mars též ovlivňuje intimnosti, je romantický stejně naplno, jako prožívá chtíč. Když jde o romantické sexuální spojení, necháváte se raději unášet proudem, než byste se za někým honili.To je vcelku v pohodě, ale pamatujte na slova řeckého antického spisovatele Sofokla: „Štěstí nestojí na straně těch, kdo jsou slabí v srdcích." Jděte za svými cíli.

Ascendent v Rybách

Váš ascendent indikuje, jak vás vidí ostatní lidé. Ascendent v Rybách znamená, že vás lidé vidí jako jemnou a bezstarostnou osobu, i když jí právě nejste. Vy nejste znamením svého ascendentu, ten pouze ukazuje způsob, jakým vás vnímají ostatní. Nicméně někteří vás mohou neprávem odsuzovat jako slabošské a snažit se využívat vaší jemnosti ascendentu Ryb. Klasická osoba s ascendentem v Rybách nebude mít potíže spojit se s archandělem Sandalfonem či jakýmkoliv jiným andělem. Někdo s ascendentem v Rybách už bude dávno komunikovat se svými anděly. Ryby jsou velmi spirituální znamení a mít ascendent v Rybách znamená být v souznění s vlastním duchovnem.

Pokud už jste na své duchovní cestě, ale někde jste se zbrzdili, vzpomeňte si na archanděla Sandalfona a požádejte ho o pomoc. On tu je pro vás v každém ohledu, včetně doručování vašich modliteb do nebes, aby mohly být vyslyšeny.

Zdroj: Andělská astrologie

« Archanděl Uriel - znamení Vodnář