Archanděl Azrael - znamení Kozoroh

Archanděla Azraela můžete zavolat v následujících situacích, bez ohledu na to, jaké je vaše znamení:

*  Pokud jste ztratili někoho milovaného.
*  Pokud někdo ve vašem životě trpí.
*  Pokud se musíte vypořádat s fakty života a smrti.
*  Pokud ztratíte práci.
*  Abyste vyléčili své srdce ze zármutku.
*  Abyste překonali strach ze smrti.
*  Abyste opustili nezdravé návyky.
*  K získání požehnání.
*  Pokud pomáháte smutkem ztrápenému příteli.
*  Abyste získali ujištění, že milovaný v nebi se na vás dívá a je šťastný.
*  Když potřebujete otevřít své srdce lásce.
*  Ke zjemnění ostrých rysů své osobnosti.
*  Když si chcete někoho dobře zapamatovat.
*  Pokud se cítíte starší, nežli ve skutečnosti jste.
*  Když potřebujete pomoci odpustit někomu, kdo vás opustil.
*  Pokud nenasloucháte svým skutečným pocitům.
*  Abyste se zbavili jakýchkoliv morbidních představ o smrti.
*  Abyste zůstali pokorní a cenili si života.
*  Když se chcete spojit se svými milovanými, kteří odešli.
*  Když se chcete naučit něco o životě po smrti.

Když jsou Kozorohové, kteří vládnou od 22. prosince - 20. ledna ještě dětmi, vyzařují moudrost obvykle vyhrazenou starším lidem. Říká se, že jsou „narozeni staří" a že získávají hravou a mladistvou povahu v životě až později, jsou extrémně pracovití a mohou být až workoholici s nevyrovnanými rytmy a stresem pramenícím z přepracovanosti.  Jsou též téměř až morbidně fascinováni smrtí a smrtelností. Důvodem, proč jsou posedlí prací, nejspíš bude, že vědí, že jejich čas na Zemi je vymezen a k smrti staví nebojácně, spíš ji vidí jako jednu z fází cyklu zrození, smrti a znovuzrození.

Není tak překvapující, že archanděl Azrael, který pomáhá čerstvě zesnulým duším přejít do Světla, je jeho hlavním andělem. Pro ty, kteří se bojí smrti, kombinace Azrael/Kozoroh může znít drsně, ale prosím pamatujte si, že Kozoroh je jedno z nejodolnějších a nejsilnějších znamení, jsou hrdí na svou schopnost zvládnout cokoliv, co na ně život či smrt chystá. Máte-li Kozoroha ve své hvězdné mapě silně ozářeného Sluncem, Měsícem nebo ascendentera, ukazuje to, že jste schopní se sami za sebe postavit, že přemýšlíte dřív, než konáte, a že se učíte ze svých chyb, i když na ně někdy doplácíte. Kdokoliv, kdo se znovuzrodil na Zemi se Sluncem, Měsícem či ascendentem v Kozorohu, je připraven, ochoten a schopen projít těmi nejtěžšími zkouškami života. Nemusí mít nutně tvrdý život, ale jsou realisté, kteří ho vidí takový, jaký je.

Kvůli tomu se Kozorozi mohou jevit jako cyničtí, sarkastičtí nebo unavení. Jak se u nich postupné více rozvíjí duchovní založení a později v životě se spojují se svým vnitřním dítětem, uvolňují svoji tvrdost a stávají se mírumilovnými a přemýšlivými.

Archanděl Azrael jemně léčí smutkem zasažená srdce. Kozorozi mají tendenci žít život, ve kterém se hodně vyrovnává karma. Tím se mohou dostávat do tvrdých interakcí s ostatními lidmi, neboť jednají s těmi, kteří je v předchozích životech ranili, nebo kterým oni ublížili. Karmickým testem je uvolnit starý strach a úzkost. Azrael je velmi znalý v tom, jak léčit někoho, kdo o někoho či o něco v životě přišel, specializuje se na pomoc těm, kteří truchlí pro někoho milovaného. Pokud znáte lidi, kteří si takovýmito situacemi procházejí, přivolejte k nim archanděla Azraela, aby je vyléčil a utěšil. Podobně pokud potřebujete utěšit truchlícího přítele, nebo řekněme požehnat, Azrael může vést vaše slova a kroky.

Azrael je znám jako „anděl přechodu a změny". Kozorozi jsou často velmi ambiciózní úspěšní lidé, ale mohou být neohební, strnulí a odolávající změnám. Jakmile jsou vedeni kamenným Saturnem, mohou často uvíznout v nehybnosti. Schopnosti Azraela pomáhat lidem přenést se přes velké životní změny je Kozorohům užitečná.

Někdy jsou Kozorozi tak nedočkaví vylézt na nejvyšší životní hory /konec konců v symbolu mají horskou kozu/, že převálcují a odstrčí všechny, kdo stojí na jejich cestě.

Samozřejmě, že všechna znamení jsou schopna velkých ambicí, ale ambice Kozoroha je s velkým A. Ve výsledku někdy zraňují ostatní, kteří se jimi mohou cítit využíváni. Azrael je archandělem, kterého povolat, když cítíte, že je tu ambiciózní osoba, která se přes vás snaží dostat. Azrael vám může pomoci s vypořádáním se s jakýmkoliv druhem smutku, včetně ztráty pramenící z nedorozumění, hádek a rozchodů. Ačkoliv se archanděl Azrael vypořádává s nejtěžšími životními problémy, jako je smrt a ztráta Kozoroh a Azrael blízkých, jeho energie není vůbec drsná. Ve skutečnosti je konejšivý a něžný. Azrael je též velmi užitečný Kozorohům, protože je tak srdečně založený. Kozoroh je znamením s nohama na Zemi, a i tak může být velmi paličatý. Je tak při zemi, že může být občas až přízemní.

Konec konců je to i tím, jak se rodí. O Kozorozích se říká, že s postupujícím věkem mládnou. Snad se učí některé důležité lekce od archanděla Azraela, které může nabídnout o tom, jak žít i s citem nežli jenom s rozumem a logikou. Kdekoliv máte Kozoroha ve svém horoskopu, je to tam, kde můžete být úspěšnější, když budete pracovat víc na bázi srdce.

Jednou z Kozorohových nejlepších vlastností je jeho zděděná moudrost, která nejspíš pochází z jeho schopnosti být realistický. S holými fakty přichází moudrost! Archanděl Azrael je též andělem moudrosti. Navíc ti truchlící, které utěšuje, v podstatě získávají moudrost ze svého zármutku. Každá ztráta učí důležité životní zkušenosti, pokud jste otevřeni nalezení požehnání skrz bolestivou životní lekci.

Slunce v Kozorohu

Býti Kozorohem znamená být starší a moudřejší, než je váš dosažený věk, do chvíle, kdy překonáte střední věk a zbavíte se své upjaté tvrdé schránky, kterou jste si okolo sebe vytvořili. Život pro vás začíná tehdy, když se rozhodnete bavit. Kozoroh je velmi moudré znamení /vaše vůdčí planeta Saturn je celá zasvěcena moudrosti/ a možná toto mládnutí, přitom když stárnete, je spojené s moudrostí, uvědomujete si, že to, na čem doopravdy záleží, je láska, přátelé a rodina, namísto materiálního bohatství a úspěchu. Archanděl Azrael je velmi moudrý anděl, který vám pomůže překonat tyto životní změny. Zajímavé je, že pokud se stanete kašpárkem, dětinským dospělým, který zapomíná na své povinnosti, Azrael vám může pomoci naleznout zlatý střed. Stačí ho požádat.

Aura archanděla Azraela má barvu vanilky, a stejně jako zmrzlina je Azrael tak jemný. Jednou z nejúžasnějších věcí na vašem archandělovi je, že má velmi typicky rozpoznatelnou energii. Pokud ho zavoláte a požádáte o uzdravení a vedení, Azrael vám dá velmi jasná znamení o směru, kterým byste se měli vydat. Jen pamatujte být otevřený znamením.

Být Kozorohem může znamenat, že někdy jste více intelektuální a odvrácený od svých emocí. Kozorozi jsou beze sporu mistři a mistryně kamenné tváře. Azrael je úžasným společníkem na vaší cestě vzhledem k tomu, že vám pomůže jasné vyjádřit vaše potřeby a přání. Konec konců, zakrývání toho, jak se cítíte, se může zdát jako odvážné a silné, ale je to jenom krátkodobá přetvářka pro vás a vaše blízké. Oni by tu pro vás byli, kdyby věděli, že potřebujete jejich pomoc. Jakmile si dovolíte být skuteční a zranitelní se svými blízkými, oni poznají vaše skutečné já. Jedině tak budete milováni pro to, kým jste, a ne proto, co děláte. Požádejte proto archanděla Azraela, aby vám pomohl vyjádřit vaše pocity, když bojujete se životem, aby lidé, kteří vás milují, vám mohli pomoci.

Měsíc v Kozorohu

Měsíc se soustředí na emoce, takže pokud máte Měsíc v Kozorohu, znamená to, že jste emocionálně silní. Ve skutečnosti lidé s Měsícem v Kozorohu mohou být velmi odolní, necítí emoce tak hluboce jako ostatní. Možná jim jejich emoční otupělost umožňuje lépe čelit životním zkouškám. Neznamená to, že všichni, kteří mají Měsíc v Kozorohu, jsou necitliví. Pár jich je vskutku něžných, hluboce a jemně emocionálně podporujících ostatní. Vždy praktičtí, avšak měsíční Kozorozi se nezabývají malými věcmi, které plýtvají energií. S velkým sentimentem se drží věcí, na kterých jim doopravdy záleží, nebudou brečet nad rozlitým mlékem, svůj smutek si drží pro větší ztráty.

Kozoroh je veden Saturnem, planetou velmi zaměřenou na správné načasování. Saturn je též planetou považovanou za planetu chladné energie. Proto se mohou těm, kteří nevědí, jak emocionální doopravdy jsou, zdát chladní až vypočítaví, svou cílevědomostí mohou působit chladně až vypočítavě, ale pod povrchem je něžné srdce.

Pokud máte Měsíc v Kozorohu a máte potíže se zvládáním svých emocí či pokud si vaši blízcí stěžují na vaši citovou odměřenost, požádejte archanděla Azraela o pomoc. On vám připomene, že na sebe berete úkoly, které mohou citově slabší jedince vystrašit. Můžete působit formálně a napjatě. Nejste tak ochotní jako ostatní hodit všechno za hlavu a zařádit si. Jste organizovaným plánovačem, který potřebuje řád, a jste si až příliš vědomi toho, jak vaše činy ovlivní zítřek. Na tom není nic špatného, nenechte se ostatními odradit. Nicméně pokud jste vedeni k tomu trochu se rozsvítit a obrousit své hrany, požádejte Azraela, je jedním z hlavních andělů ochránců, kteří na vás dohlížejí, a je tu od toho, aby vám pomohl.

Merkur v Kozorohu

Slyšeli jste frázi „mysl jako ostříž"? To platí, pokud máte Merkur v Kozorohu. Merkur je planetou mysli a Kozoroh je jedním z nejvážnějších, nejambicióznějších a v určitém směru nejchytřejších znamení nebes. Nebylo by příliš fér tvrdit, že to, že máte Merkur v Kozorohu, vás činí mnohem chytřejšími než ostatní. ale dává vám to možnost rozvinout metodičtější a logickou mysl, a už jenom to vás muže činit chytřejšími před ostatními lidmi. Kromě toho, když přijde na věci jako studium na zkoušky či tvoření profesionálních prezentací, to, že máte Merkur v Kozorohu, znamená, že máte vtip a moudrost, dvě věci, které velmi snadno oslní ostatní. Někteří se mohou divit, jak může být tak velmi vážné Merkurem vedené znamení jako Kozoroh spojováno se vtipem. Odpověď je, že inteligence se často vyjadřuje vtipem.

Nebezpečné je samozřejmě to, že můžete být ve svém myšlení strnulí. Někdy se až moc zaměříte na potencionální problémy a to vás může vykolejit. Tohle nesmíte nechat dopustit! Problém se Saturnovým vedením vaší planety mysli, Merkura, je ten, že Saturn je nejméně zábavné znamení na nebesích. Takže, jak dosáhnout těch dobrých stránek Merkura v Kozorohu, když se snažíte překonat to negativní?

Tak zaprvé můžete mluvit ke svému strážnému andělu Azraelovi. On tu je pro vás - zeptej se ho, jak dosáhnout pozitivních aspektů Kozoroha - logika, moudrost, schopnost se soustředit a myslet metodicky bez oněch problematických stránek má tendence být pesimistickým, ztráta představivosti, strnulost v myšlení a při konverzaci s ostatními. Můžete si říci, že Merkur v Kozorohu ztělesňuje myšlenku, že s velkou silou přichází velká zodpovědnost. Toto je vskutku úchvatná konstelace. Merkur v Kozorohu by mohl vládnout světu. Užívejte ho s rozvahou!

Venuše v Kozorohu

Každý den si připomeňte, že je tu víc než dost lásky a peněz, co se točí ve světě. Venuše v Kozorohu je úžasnou a stabilní energií. Venuše ovlivňuje lásku a bohatství. Venuše v Kozorohu je milenkou, která vás nikdy nezklame, a obchodníkem, který je vážným ve svých ambicích. Venuše v Kozorohu je spolehlivou jak osobně, tak profesionálně. Problémem je, že občas mohou být tak soustředění na ty správné věci, že když přijde na věc lásky a peněz, úplně zapomenou na to si někdy taky užít! Lidé s Venuší v Kozorohu umí flirtovat, neboť jsou v lásce chytří. Velmi rychle přicházejí na to, co rozbuší ostatním srdce. Mohou ovšem také brát lásku od začátku tak moc vážné, že úplně zapomenou na radosti, které s romancí přicházejí.

Pokud o sobě víte, že jste v lásce přespříliš logičtí, promluvte si s Azraelem, který stráží vaši Venuši. Mluvte s ním též o tom, jak váš vztah prochází změnami, neboť pomáhá lidem překonávat změny v jejich životech. Co je důležité, Azrael je velmi citově založený, jinými slovy, pokud vaše velmi citlivá Venuše potřebuje nějaké to obměkčení, a víte, že jste v posuzování svých přátel a milenců příliš rychlí, a tím ve výsledku své vztahy ničíte, bojíte se, že zůstanete navždy sami či se cítíte sami, i když jste ve vztahu, mluvte k Azraelovi, pomůže vám dostat maximum z vaší Venuše v Kozorohu. Podobné, pokud máte smutkem ztěžklé srdce ze ztráty své lásky, obraťte se na Azraela, anděla, jehož specialitou je léčení těch, kteří truchlí, též vám může pomoci zbavit se vašeho soustředění na vaši vlastní či partnerovu smrt.

Co se týká peněz, je Venuše v Kozorohu skutečným požehnáním. Venuše má vliv na bohatství a Kozoroh je jedním z nejserióznějších a nejambicióznějších znamení vůbec. Dejte je dohromady, a dostanete někoho, kdo je připravený, ochotný a schopný ze sebe vydat v práci to nejlepší, a tím se ve výsledku dostat na vrchol své profesionální kariéry a mít se finančně dobře. Jen se nepřepracovat.

Mars v Kozorohu

Mars v Kozorohu je nebeským běžcem dlouhých tratí. Mars nám dává elán a sílu. Kozoroh je znamení napojené na vážnou planetu Saturn, která ovlivňuje dochvilnost, lekce a sílu. Spojením Marsu a Kozoroha se narodí někdo, kdo bude pracovat pomalu, ale jistě na svém cíli, bez toho, že by se dal snadno vyrušit nebo to vzdal. Ve skutečnosti se říká, že pokud máte Mars v Kozorohu, nejenom, že se nevzdáte, když čelíte překážkám, ještě vás to naopak posílí. Mars v Kozorohu je tak silný, že občas prostě potřebujete ubrat, uvědomte si to, že život není jenom o soupeření. Pokud jste na duchovní cestě, měli byste už mít povědomí o tom, že jsme všichni propojeni. Nemusíte každého ve všem porazit! Pokaždé, když si uvědomíte, že překračujete hranici, kdy už jdete přes mrtvoly, uberte. To se vztahuje jak na váš osobní, tak profesionální život.

Co se sexu týče, Mars je též sexuálně intimní planetou, a můžete v klidu použít slovní spojení „má výdrž" na každého, kdo má ve své rodné mapě oblohy Mars v Kozorohu. Je to velmi sexy konstelace, a to nejenom pro muže. Kozoroh je znamení inteligentních obchodníků v kravatě, nicméně je to též jedno z nejvíc sexy znamení. Je to částečné proto, že je spojované s tím být chytrý, a chytrost může být vážně sexy. A částečně proto, že jste velmi přirození. Pokud máte Mars v Kozorohu, zavolejte Azraela, pokud máte intimní problémy, které potřebují vyřešit.

Ascendent v Kozorohu

Mít ascendent v Kozorohu je úžasným požehnáním. Ačkoliv jsou vedeni jednou z nejvážnějších planet Saturnem, mohou mít skvělý smysl pro humor. Lidé s ascendentem v Kozorohu mohou být neomalení, a to doslova. Pokud se mezi ně řadíte, obvykle se s tím, co říkáte, nepářete. Kozoroh je zaměřen na to být praktický a dostat se k jádru věci. Nečinnost a společenské tlachání není nic pro vás. Takže pokud máte v Kozorohu Slunce, Měsíc či ascendent, říkáte to, co si myslíte, a od ostatních očekáváte, že budou dělat to samé.

Nicméně pokud víte, že váš zvyk říkat neomalenou pravdu do očí ubližuje vašim vztahům, požádejte archanděla Azraela o trochu diplomatických dovedností, je to anděl, který se soustředí na upřímnost, může vás naučit, jak zjemnit a přisladit vaše upřímné poznámky tak, že ostatní vás vyslyší bez mrknutí oka. Ačkoliv je velmi mocný a vypořádává se s temnými stránkami života, není třeba se ho bát. Je to vskutku laskavý a mírumilovný archanděl, který umí mírnit citově vypjaté situace. Velmi dobrou zprávou pro lidi s ascendentem v Kozorohu je, že útrapy z dětství utvrdí jejich charakter do dospělosti. S touto konstelací lidé rostou trpěliví a zdrženliví a velmi často nashromáždí bohatství. Jen nedělejte tu kozoroží chybu, že si všechno budete dělat sami, když vlastně potřebujete pomoc. Pamatujte, že archanděl Azrael je vždy okolo vás.

Zdroj: Andělská astrologie

« Archanděl Raguel - znamení StřelecArchanděl Uriel - znamení Vodnář »