Andělská astrologie

Astrologie je stará věštecká praktika léčení postavená na pozorování pohybu Slunce, Měsíce, planet a hvězd.

Historici předpokládají, že astrologie se objevila kvůli potřebě pracovat s ročními obdobími. Dávno před příchodem organizovaného zemědělství lidé potřebovali vědět, kdy nastanou změny ročních období. Chtěli vědět, kdy bude teplo a kdy zase zima a co přesně s sebou tyto změny přinesou, kdy která rostlina pokvete a kdy bude dávat plody.  Museli být schopní alespoň do jisté míry předvídat, co se bude dít. Právě díky pozorování opakujících se cyklů Slunce a Měsíce se jim to podařilo.

Naši předkové tedy nejdříve zjistili, jak předvídat budoucnost díky pohybům Slunce a Měsíce ve vztahu ke hvězdám. Pak objevili planety naší sluneční soustavy. Ty blíže ke Slunci, Merkur a Venuše, a z těch vzdálenějších Mars, Jupiter a Saturn jsou viditelné pouhým okem. Byly pojmenovány astrology ve staré Babylonii již ve druhém tisíciletí před Kristem. Uran, Neptun a Pluto byly objeveny až poté, co byl v roce 1608 sestrojen první teleskop.

Nejdříve se naši předci naučili najít souvislosti mezi tím, co se děje v přírodě, když je Měsíc v novu a v úplňku. Později si pozorovatelé hvězd všimli vlivů ostatních planet na dění na Zemi. Jednoduše řečeno, zakreslovali úhly, po kterých se planety pohybovaly po obloze. Poté si všímali, co se děje zde na Zemi v tom kterém úhlu. Astrologové začali popisovat a rozdělovat úhly na příznivé a nepříznivé.

Předpokládaným otcem astrologie byl Hermes Trismegistos, byl významným učitelem a vůdcem v Atlantidě a později po potopě světa v Egyptě. Říká se o něm, že byl vnukem prvního muže Adama, a taktéž se mu přičítá slavný výrok: „Jak nahoře, tak dole," vepsaný na smaragdovou tabulku jako součást jeho hermetického učení. Co se děje nahoře na nebesích, to se odráží zde na Zemi. Hermesův úhel pohledu praví, že „všichni jsme spojeni se vším", není pak těžké si představit, že na nás mají vliv i planety naší sluneční soustavy.

Staří Babyloňané, Egypťané, Indové a Řekové, stejně jako kabalistická židovská tradice se všichni podíleli na vývoji astrologie, jak ji známe dnes. Všímali si určitých zákonitostí v lidském charakteru, které úzce souvisely s místem a časem narození. Tato pozorování jsou dodnes základem moderní astrologie.

Každé znamení má svou silnou a svou stinnou stránku. Vaše síla má být použita k pomoci druhým a váš stín je tím, co se máte naučit léčit. Původně bylo velmi vzácné, aby někdo vyjma krále a královny znal den svého narození, natož pak hodinu. Obyčejní lidé se nikdy nedozvěděli nic o postavení planet ve chvíli svého narození. Když dnes požádáte astrologa o radu, zeptá se vás, kdy a kde jste se narodili. Na základě této informace zapíše postavení planet ve chvíli vašeho narození. Bude vědět, jestli planety byly v té chvíli k sobě navzájem ve vztahu souznějícím jako krásná hudba, nebo jejich vztahy zněly rozladěně. Tomu se říká osobní horoskop.

Astrologie tu samozřejmé není pouze pro krále, královny a prezidenty. Astrologie je důvěryhodná cesta k sebepoznání pro každého. Díky ní můžeme pochopit naši vlastní osobnost, naše vztahy, nálady, energeticko stale se opakující cykly, a dokonce náš smysl života. Astrologie navazuje na náboženskou a duchovní cestu, vždyť je nám dána do vínku ve chvíli narozeni,  pravě ona mapa oblohy je první stránkou knihy života.

Stejně jako máme každý svůj osobní horoskop, máme také přidělené své osobní anděly strážné. Jsou to andělé, kteří jsou s námi ještě před narozením, během celého života, ale i poté nás provází dál. Andělé strážní nejsou naši zemřelí příbuzní. Jsou nebeskými nesobeckými bytostmi, které pomáhají naplnit boží vůli, aby každá duše nalezla mír. Strážní andělé nás milují, chrání a vedou. Mohou nás ochránit jedině v případě, že si všímáme jejich vedení v podobě znamení, varovných myšlenek a hlubokých vnitřních pocitů. Vedle andělů strážných nás vedou a chrání navíc i archandělé. Archandělé jsou velcí mocní andělé, kteří pomáhají andělům strážným a jsou nad nimi. Každý archanděl má své zvláštní zaměření. Například archanděl Michael nás chrání a dodává nám odvahu, Rafael léčí, Gabriel pečuje a dává vzkazy, Uriel září bílým světlem a tak dále.

Nebesa respektují svobodnou vůli člověka, proto ani andělé strážní, ani archandělé nikdy nikoho nenutí, aby následoval jejich vedení. Čekají, až požádáme o pomoc. Jedině tehdy smí zakročit. Naštěstí je úplně jedno, jakým způsobem o vyšší pomoc žádáme, ať už je to formální modlitbou, vroucnou prosebnou myšlenkou, vyslovenou pozitivní důvěrnou myšlenkou, formou dopisu nebo vizualizací. Důležité je o pomoc požádat.

Archandělé jsou větší a mocnější než andělé. Mnoho lidí dobře zná čtyři ikonické archanděly, Michaela, Rafaela, Gabriela a Uriela. Existují další stovky známých a i těch méně známých archandělů, kteří jsou důvěryhodnými a milujícími vykonavateli boží vůle. Archandělé jsou mocné bytosti, které nemají žádný limit a jsou připraveni pracovat s každým, kdo je požádá o pomoc.

Každý má svou specifickou roli, dvanáct jich zastupuje dvanáct znamení zvěrokruhu, se kterými jsou v souladu. Zde se můžete naučit, jak lépe porozumět sobě samým a jak žít uspokojivý život ve spojení s archanděly svého znamení.

Každé z nabízených dvanácti kapitol jednoho znamení zvěrokruhu, přísluší jeden a stráží jeden archanděl. Každá kapitola pak také zahrnuje vysvětlení vlivů Slunce, Měsíce, Merkura, Venuše, Marsu a ascendent v daném znamení.

Jestli jste v astrologii nováčky, některé termíny se vám možná budou zdát matoucí, ale všechno to začne dávat smysl, jak budete o nových informacích přemýšlet a vytrváte ve studiu. Tak nejdříve „mapou oblohy" je míněno přesné postavení planet, Slunce a Měsíce vůči hvězdám ve chvíli vašeho narození.

Jak možná víte, astronomie /véda zabývající se hvězdami/ používá prastarý systém popisu seskupení hvězd, takzvané konstelace. Naši předkové nemajíce televizi trávili většinu času pod širým nebem. Když se dávali na noční oblohu, viděli tam tvary, které hvězdy a planety vzájemně tvoří, a ty jim připomínaly postavy a zvířata. Vypadalo to jako gigantické bodové obrazy. Dali jednotlivým nočním obrazům svá jména podle tehdejší tradice, víry a kultury. Každé souhvězdí tvořící nějaký obraz dostalo jméno a příběh, který se s ním pojil. I když .se Země pohybuje stále vpřed a prochází jednotlivými obdobími, souhvězdí, tak jak nás je naučili vidět naši předci, se nemění.

Takže jestliže jste se narodili například v létě, když stálo Slunce v konstelaci Lva /to znamená, že  souhvězdí Lva stálo za Sluncem z pohledu ze Země/, vaše sluneční znamení je Lev. Zodiak čili horoskop je kruh obrazu a archetypu hvězdných konstelaci kolem Země.

Vaše Slunce


Vaše sluneční znamení je přiděleno souhvězdí, které stálo za Sluncem ve chvíli vašeho narození. Mohli byste mu říkat vaše hvězdné znamení. Vaše Slunce představuje vaši podstatu, vaše jádro. Má největší váhu z celé hvězdné mapy. Je to energie yang, tudíž přestavuje mužskou energii, i když jste třeba žena. Měsíc zase představuje ženskou energii.

Slunce ukazuje vůli, sílu, schopnosti a vášeň - nejenom sexuální. Hvězdné znamení spojené s vaším Sluncem, vyjadřuje způsob, jakým tuto sílu projevujete.

Důležitá poznámka pro dětí narozené na rozhraní dvou znamení: Pokud jste se narodili na rozhraní dvou znamení - v den, kdy Slunce přechází z jednoho znamení do druhého, neznamená to, že byste měli něco tak trochu z obou znamení. Jednoduše jste buď jedno, nebo druhé. Mnoho lidí neví, že Slunce nepřechází z jednoho znamení do druhého každý rok v přesně stejnou dobu. /Někdo se například narodil 22. listopadu a bude Střelec. Někdo jiný narozený taktéž 22. listopadu jiného roku bude Štír.

Váš Měsíc

Vaše měsíční znamení určuje hvězdná konstelace, v níž stál Měsíc ve chvíli vašeho narození. Měsíc zůstává v každém znamení asi tak dva a půl dne, takže i když si nejste jisti přesnou hodinou svého narození, často můžete zjistit, jaké je vaše měsíční znamení.

Měsíc je na vaší mapě oblohy stejně jako Slunce také velice důležitý. Vypovídá astrologovi mnoho o vaší povaze, hlavně o tom, co potřebujete a jak jste citově a emocionálně založení. Jste-li například spíše vážní, nebo spontánní; opatrní, nebo vypočítaví. Také představuje nejdůležitější ženu ve vašem životě. /Vaší matku, manželku, sestru a tak dále/. Navíc ukazuje, co vám dělá dobře a v jakých podmínkách se cítíte pohodlně. Jako když se o vás starala matka.

Váš Merkur

Merkur vypovídá o tom, jak se vyjadřujeme, o způsobu, jakým mluvíme, píšeme, ale i myslíme. Merkur ovlivňuje naši schopnost rozhodování, a jestli jsme spíše tiší, nebo se dokážeme nahlas projevit. Také ovlivňuje, jaké knihy rádi čteme, píšeme nebo které nás prostě baví.

Merkur představuje slova, jazyk, co nás zajímá a jak dokážeme naše myšlenky sdělit ostatním. Merkur ukazuje, jak se učíme a jakým způsobem uvažujeme. Zda máme například tendenci rychle věci uzavřít, nebo spíše naši odpověď dlouze vážíme, zda jsme spíše tvrdohlaví, zvídaví, nebo analytičtí.

Vaše Venuše

Venuše vypovídá o tom, jak milujeme, koho milujeme a co je nám nejmilejší. Venuše ukazuje, jakého partnera si hledáme, jaký typ přátel vyhledáváme a také jaký typ lidí k sobě přitahujeme. Jak je naše Venuše osvícená, ovlivňuje to, zda jsme spíše svobodomyslní, či máme spíše potřebu vlastnit nebo být vlastněni. Jestli toužíme po krásném oslnivém partnerovi a také jestli máme vysoké, či malé nároky nebo jestli máme ten pocit, že lásky je ve světě málo a na nás se určitě nedostane.

Venuše také vyjadřuje estetické cítění a kreativitu, vládne oblastem, jako jsou krása, potěšeni a blahobyt.

Váš Mars

Mars je planetou vnitřní agresivity, vzteku, sexuální intimity a cílevědomosti. Je planetou válečníka. Mars ukazuje, jak si dokážete jít za svými cíli a sny, ať už se to týká práce, setkávání s lidmi nebo postoje k různým životním situacím.

Mars představuje sílu, kterou použijete při hádce nebo v boji. Určuje váš styl řešení problémů. Jestli jste horkokrevní a snadno vybuchnete, nebo jestli vás hned tak něco z míry nevyvede. Zda dokážete mírumilovně vyjednávat, nebo se za každou cenu vyhýbáte jakémukoliv byť jen náznaku hádky.

Protože Mars je také planetou určující sexualitu, vypovídá jeho pozice mnohé o tom, jestli jste ve vztazích spíše romantiky, zda jste smyslní, snílci, plní studu, nebo spíše přízemního ražení. Mars ukazuje, jakým způsobem si jdete za svými cíli a co vás nejvíc motivuje.

Váš ascendent

Váš ascendent je určen datem, přesným časem a místem narození. Je to hvězdné znamení, které stálo za východním horizontem v místě a ve chvíli, kdy jste se narodili. Abyste zjistili, v jakém znamení je váš ascendent, je nutné znát datum, přesný čas a místo vašeho narození.

Jestliže neznáte přesnou hodinu svého narození, zeptejte se matky nebo se zajděte podívat na matriku. Také mnohé nemocnice všude na světě zapisují a uchovávají přesné zápisy o času narození. Čím přesnější čas zjistíte, tím přesnějšího výpočtu dosáhnete.

Detaily narození

Jestliže neznáte svůj přesný čas narození /byli jste například adoptovaní nebo nemáte přístup k přesným záznamům/, můžete požádat astrologa, aby udělal takzvanou rektifikaci /zpřesnění/ vaší hvězdné oblohy. Tato metoda funguje, jako kdybyste použili astrologii naopak.

Záznamem klíčových událostí vašeho života /například kdy jste se narodili, měli svatbu, děti nebo třeba i kdy jste prošli rozvodovým řízením/ se může astrolog přiblížit s dost velkou přesností času vašeho narození. Většina lidí dokáže zjistit čas svého narození, ale tato metoda pomůže těm, kteří neznají možná ani datum.

Prosím, netrapte se však tím, že neznáte přesný čas svého narození, jestliže ho nedokážete dohledat. Pokud je tomu tak, pro začátek zadejte do kolonky čas narození třeba 18:00. Nečtěte si ascendent, protože jeho přesnost bude zcela jistě nejistá. Možná pak také nebude odpovídat poloha Měsíce. Pokud ale budete mít pocit, že znamení Měsíce vůbec neodpovídá tomu, jací jste, zkuste se podívat na měsíční  znamení následující, nebo předešlé. V jednom z nich byste se měli určitě najít.

Budete-li mít chuť poznat své znamení na 100%, můžete se ponořit do hledáni ještě více, metodami, které jsem zmínila výše /zkusit najít záznam přesného času narození na matrice nebo v nemocnici. I kdybyste neznali svou přesnou mapu oblohy, i tak můžete těžit z této rubriky, a to polohou vašeho Slunce. Zjistíte tak. který archanděl stál u vaší kolíbky a je vám nejbližší. Vaše sluneční znamení zjistíte jednoduše. Znáte-li den svého narození, stačí se podívat na data odpovídající danému znamení na začátku každé kapitoly.

Zdroj: Andělská astrologie - Dorren Virtue

Archanděl Ariel - znamení Beran »