Aktivista

Svatá Matka Tereza

Vaší Andělé vás vyzývají k tomu, abyste vystoupili na obranu určitého sociálního tématu, charitativní skupiny nebo osoby v tísni. Stejně jako Svatá Matka Tereza i vy můžete přispět ke změně světa k lepšímu. Pokud jí požádáte o pomoc, bude vám v dané věci po boku.

Všímejte si, které záležitosti ve vás vyvolávají vášně či hněv, a odhodlejte se k tomu, že tyto záležitosti nebo vztahy vyčistíte - uzdravíte. Vaše duše chce bez cenzury vyjádřit své názory a postoje. Využijte všech svých schopností a životních zkušeností /například profesionální dovednosti, spisovatelského talentu či rétorických schopností/, abyste dané věci co nejvíce pomohli. Věnujte svůj čas nebo peníze odpovídajícím charitativním organizacím nebo podobným společenstvím. Tato činnost vám dodá mnoho energie.

Svatá Matka Tereza byla živoucím příkladem toho, kolik dobra může ve světě vykonat jediný člověk. Narodila se v roce 1910 v Albánii jako Agnes Gonxha Bojaxhiu. V 18 letech se stala jeptiškou a přijala jméno Tereza na znamení úcty vůči Svaté Tereze z Lisieux. Když dosáhla 36 let, dostalo se jí Božího znamení, aby "sloužila Bohu skrze pomoc nejchudším z nejchudších". Do dvou let poté již naplňovala toto poslání v indické Kalkatě.

Spolu s dalšími řádovými sestrami se starala o hladem trpící a umírající. Dodnes po světě existují více než 500 misii a center, která nesou její odkaz: "Víra se projevuje láskou a láska se projevuje službou. Když je člověk schopen svou víru proměnit ve skutky lásky, spojuje se s Bohem, s Ježíšem, našim Pánem".

Bezpečné cestování »