3. Zasvěťte tento den

Můžete určit tón svého dne tím, že ho zasvětíte specifickému záměru, lekci nebo tématu, s nímž byste chtěli získat zkušenosti. Můžete se dnes například věnovat tomu, že budete mít vřelé a láskyplné vztahy, nebo že se budete soustřeďovat na to, abyste viděli krásu nejen ve svém nitru, ale i v nitru ostatních a v každé situaci. Můžete zasvětit den péči o sebe, vydělávání peněz smysluplným způsobem nebo jakékoli jiné pro vás osobně důležité činnosti.

Tím, že každé ráno takto svůj den na něco zaměříte, vyšle vaše duše do vesmíru signál, jako když rybář rozhodí velkou síť. Tím k sobě přitáhnete situace, které danému tématu odpovídají. Zasvěcení dne určitému tématu je velmi mocným nástrojem, který vám pomůže pochopit, jakou moc máte vy i vaše rozhodnutí.

Myšlenka pro tento den

Zasvěcuji tento den .......... /doplňte téma/. Prosím Boha a své anděly, aby mi pomohli dary, které ke mně dnes budou přicházet, vnímat a radovat se z nich.

« 2. Dělejte si časté přestávky4. Nastavte své hodnoty co nejvýše »