253. Tiše všem žehnejte

Pokaždé, když se dnes budete s někým míjet, vždycky mu po­šlete požehnání. Tyto tiché modlitby nevyžadují, abyste cokoli říkali. Jejich účinnost pramení z vašeho rozhodnutí vysílat ke kaž­dému člověku dobrou vůli.

Požehnání může vycházet z vašeho srdce, mysli nebo z va­šich rukou. Ať se rozhodnete je vyslat jakkoli, bude stejně účinné. Všimněte si, jak se při tom cítíte. Vedle radosti z dávání můžete zažít i pocit spřízněnosti s každým, komu takto požehnáte.

Těmi, kdo dnes přijímá nejvíce požehnání, však budete vy, protože kdykoli někomu něco dáte, vaše dary se vám mnohonásobně vrátí.

Myšlenka pro tento den

Všude, kam přijdu, tiše žehnám všem, s nimiž se dostanu do kontaktu, a tyto dary pak přijímám i já. Moje požeh­nání pramení z jednoho Ducha, který spojuje všechny bytosti a věci.

« 252. Uvědomte si, že jste podivuhodnou bytostí254. Požádejte Boha o úkol »