252. Uvědomte si, že jste podivuhodnou bytostí

Jste pozoruhodní v mnoha ohledech. Protože jste stvořením Božím, odrážíte Božské kvality tvořivosti, moudrosti a lásky. Pro nás, jako vaše strážné anděly, je ctí být ve vaší společnosti. Usilujeme sloužit vašemu poslání, kterým je mír a láska.

Uvědomujte si dnes po celý den, jakými jste podivuhodnými bytostmi. Vaše podstata představuje skutečný zázrak, protože jste výhonky Boha ve fyzické formě. Uvědomte si, jak je to pozoruhodné!

Myslete dnes na všechny své pozitivní vlastnosti. Jeden z dů­vodů, proč máme tak jasné vyzařování, spočívá v tom, že ve vás a v každém vidíme jen dobro. A totéž můžete vidět i vy.

Myšlenka pro tento den

Jsem pozoruhodnou bytostí světla a lásky. Jsem dokona­lým odrazem každé dobré vlastnosti a mám podivuhodné kvality. Dnes vidím dobro v sobě i v ostatních.

« 251. Meditujte v přírodě253. Tiše všem žehnejte »