12. května

Nemůžeš Mne poznat, kráčet po Mých cestách a konat Mou vůli, jestliže Mne nemiluješ a nemůžeš Mne milovat, pokud nemiluješ své bližní a sám sebe. Mnohé duše hovoří o své lásce ke Mně, a přesto dosud nevědí, co znamená milovat sebe sama a milovat své bližní. Klíčem ke všemu je vždy láska a naučit se milovat je tvá nejdůležitější lekce. Musíš se učit milovat vše, co děláš, milovat všechny duše, kterými jsi obklopen, milovat své okolí, milovat místo, kde žiješ, milovat i vzduch, který dýcháš, i zem, po níž kráčíš. Miluj vše, na čem spočine tvůj zrak. Mít pouze něco rád nestačí, musíš to milovat celým svým srdcem. Je dobré vždy znovu a znovu zkoumat své nitro a zjišťovat, kolik je v něm lásky. Prober svůj každodenní život a zjisti, kolik lásky vkládáš do všeho, co děláš, říkáš a myslíš.

Eileen Caddyová

« 11. května13. května »