11. května

Já jsem pramenem všech věcí a hojnosti. Já jsem zdrojem tvého bohatství. Mysli na hojnost; mysli na rozkvět. Ani na okamžik nemysli na nedostatek či chudobu. Myslíš-li na omezení, vytváříš omezení a přivoláváš je k sobě. Než to poznáš, zjistíš, že jsi zabránil volnému přílivu Mých neomezených zásob všech věcí a hojnosti. Příště, až budeš trpět, nějakým nedostatkem, neobviňuj okolnosti, své prostředí či svou situaci, ale najdi si čas, abys nahlédl do svého nitra a poznal, co v tobě vytváří překážky. Je to strach z nedostatku, strach, že ti bude něco chybět, strach ze samoty? Strach může způsobit zablokování rychleji než cokoli jiného. Přenech všechny své obavy a starosti Mě a dovol Mi, abych tě posiloval. Dovol Mi naplnit tě mocí a silou, vírou, důvěrou a novou nadějí. Jestliže řadíš správně své duchovní hodnoty, poznáš, že zbytek tvého života se bude uskutečňovat v opravdové dokonalosti.

Eileen Caddyová

« 10. května12. května »