12 Čaker


1. Čakra Země
- 30cm pod nohama, bílá a černá barva.Tato čakra přivádí energii vesmíru přes fyzické tělo do země a pomáhá nám tvořit jednotu se Zemí.

2. Základní čakra - platinová barva. Při otevření základní čakry jsme uzemnění a žijeme v radosti a klidu. Cítíme se v bezpečí a důvěřujeme, že se o nás vesmír postará. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM ukotven v duši. JÁ JSEM ukotvený v lásce. PODPORUJI."

3. Sakrální čakra - růžová barva. Při otevření této čakry vyjadřujeme něhu a skutečnou lásku, jsme schopni druhého bezpodmínečně milovat. Získáváme sebevědomí a vyzařujeme láskyplnou energii.

4. Čakra v oblasti pupku - oranžová barva. Při otevření této čakry vyjadřujeme přijetí všech lidí. Je spojená s pohlavními orgány,s potřebou vztahů, vřelosti, radosti, rozkoše a sexu, s tématem touhy, tvorby a přijetí emocí. Otevřeme ji prohlášením: "JÁ JSEM Božská Mužskost. JÁ JSEM Božská Ženskost. JÁ JSEM láska a moudrost v rovnováze. OBJÍMÁM."

5. Solární plexus - zlatá barva. Při otevření čakry vysíláme klid, moudrost a schopnost utišit a uklidnit situace .(Strachy se ukládají v solárním plexu). Vesmírná čakra solárního plexu vysílá velkou sílu a moudrost. Otevřeme ji prohlášením: "JÁ JSEM Galaktický Mistr. JÁ JSEM kosmická moudrost. POSILUJI."

6. Srdeční čakra - bílá barva. Při otevření srdeční čakry vysíláme čistou lásku a vidíme vše přes oči lásky a přijetí. Spojujeme se s kosmickým srdcem. Je spojená s odpuštěním, soucitem a láskou. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM kosmická láska. JÁ JSEM kosmické srdce. MILUJI."

7. Krční čakra - královská modř. Při otevření krční čakry automaticky získáváme ochranu, sílu a odvahu. Tato čakra se otevírá, pokud jste připraveni přijmout plnou odpovědnost jako spolutvořitel s Bohem. Vesmírná krční čakra rozšiřuje kvality síly a schopnosti vést. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM spolustvořitel s Bohem. JÁ JSEM hlas Univerza. ROZHODUJI."

8. Čakra třetího oka - křišťálově průzračná. Při otevření čakry třetího oka jasněji vidíme cestu k osvícení. Pokud se tato čakra otevře, naše mysl se automaticky odevzdává božskému plánu a naše myšlenky mají vyšší, čistší vibrace. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM. JÁ JSEM Univerzum. JSEM SVĚDKEM."

9. Korunní čakra - křišťálově průzračná. Pokud se tato čakra otevře, plně jsme se spojili s duší. Už dávní filozofové říkali, že šišinka je místem, kde ve fyzickém těle přebývá duše. Šišinka je vyšším vibračním portálem do těla, portálem mezi fyzickým tělem a vyššími energiemi (světlem). Můžeme se ji naučit vědomě užívat a tak můžeme ovládat pozici v čase a prostoru, stárnutí, spánek, chuť na sex. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM."

10. Příčinná čakra - za korunní čakrou, bílá barva. Při otevření příčinné čakry zažíváme klid a přijímáme vedení od vyšších bytostí. Při jejím nesouladu máme roztříštěné spojení s duší. Přes tuto čakru jsme spojeni se svou duší a světelným tělem. Při její nedostatečné činnosti máme komplex mesiáše a „zachraňujeme“ místo jednání.

12. Čakra hvězdná brána - 30cm nad hlavou, sytě zlatá barva. Při otevření rozpouštíte bloky a napojujete se na vesmírné proudy, které působí na Zem. Při nedostatečné činnosti jsme v nerovnováze a jsme otevření k vesmírným polopravdám a nejsme schopni normálně fungovat.

« Kundaliní, šušumna, ida a pingala